Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Kể Chuyện Và Giao Tiếp Tạo Tầm Ảnh Hưởng

⏰NO DEADLINE

💡Giới thiệu:

 • Một tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai của tổ chức là chưa đủ – làm thế nào để truyền đạt tầm nhìn này để thu hút các đồng nghiệp?
 • Khả năng giao tiếp và thuyết phục người khác một cách hiệu quả là một kỹ năng lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, các mô hình giao tiếp và thuyết phục truyền thống, thông thường thường không nắm bắt được bản chất phức tạp của việc “gây ảnh hưởng”.
 • Thông qua các hoạt động học tập có cấu trúc (bài giảng video, câu đố, lời nhắc thảo luận và đánh giá bằng văn bản), khóa học này sẽ phát triển khả năng giao tiếp phù hợp của bạn trong các bối cảnh văn hóa và tình huống khác nhau, giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn.

💡Điều kiện: 

Khóa học cho 07 ngày học thử miễn phí, sau khi hết hạn mỗi tháng đóng $79 để tiếp tục.

Khóa học miễn phí 07 ngày gồm:

 • Quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các khóa học trong Chuyên ngành: Xem các bài giảng, thử các bài tập, tham gia vào các diễn đàn thảo luận và hơn thế nữa.
 • Hủy bất cứ lúc nào.

💡Lợi ích của khóa học:

 • Đánh giá một cách nghiêm túc một loạt các lý thuyết để giải mã các thành phần của giao tiếp thuyết phục.
 • Áp dụng một loạt các chiến lược khác nhau cho nhiều bối cảnh khác nhau để xây dựng mối quan hệ, vượt qua bất đồng và tìm kiếm sự chấp nhận.
 • Phát triển các kỹ năng để giải thích động cơ của khán giả và ảnh hưởng đến cách họ suy nghĩ và cảm nhận để hỗ trợ ý tưởng của bạn.

Xem thêm thông tin tại đây

—————————————————————————

💡About this course:

An ambitious vision for the future of your organisation isn’t enough – how do you communicate this vision to get your colleagues on board? The ability to effectively communicate and persuade others is a key leadership skill. Traditional and common-sense models of communication and persuasion often fail to capture the complex nature of ‘influencing’. Via structured learning activities (video lectures, quizzes, discussion prompts and written assessments) this course will develop your capacity to communicate appropriately in different situational and cultural contexts, making you a highly influential leader.

💡Requirement:

Course for 07 days free trial, after the expiration of each month pay  $79 to continue.

07-day free course includes:

 • Unlimited access to all courses in the Major: Watch lectures, try out exercises, participate in discussion forums and more.
 • Cancel at any time.

💡What you will learn:

 • Critically evaluate a range of theories to decode the components of persuasive communications
 • Apply a range of different strategies to a variety of contexts to build rapport, overcome resistance, and find acceptance
 • Develop skills to interpret the motivation of the audience and influence the way they think and feel to support your ideas

Apply in: tại đây


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thi Khanh Hang Tran

khanhhang.ivolunteer@gmail.com