Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kể Chuyện Và Tầm Ảnh Hưởng – Cách Giao Tiếp Thuyết Phục

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔥 Giới thiệu về khóa học: 

 • Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục người khác là một kỹ năng lãnh đạo hết sức quan trọng. Các mô hình giao tiếp và thuyết phục người khác theo cách truyền thống thường không theo đúng bản chất phức tập của “tầm ảnh hưởng”.
 • Thông qua các hoạt động học tập có cấu trúc (hội nghị truyền hình, các câu đố, thảo luận và đánh giá), khóa học này sẽ phát triển khả năng giao tiếp của bạn trong các bối cảnh văn hóa và tình huống khác nhau, từ đó giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn.

🔥 Những gì bạn sẽ học:

 • Đánh giá một cách nghiêm túc những lý thuyết để xác định các yếu tố trong nghệ thuật thuyết phục.
 • Áp dụng các chiến lược khác nhau trong những bối cảnh khác nhau để xây dựng mối quan hệ, vượt qua sự phản đối của người khác và tìm kiếm sự chấp nhận từ họ.
 • Phát triển các kỹ năng để giải thích nguồn động lực của khán giả và từ đó tác động đến cách họ suy nghĩ và cảm nhận để bảo vệ ý tưởng của bạn.

🔥 Cấu trúc bài học:

 1. Nghệ thuật thuyết phục: Thấu hiểu những điều quan trọng đối với khán giả
 2. Kể câu chuyện của bạn: Phát triển một câu chuyện kể đầy kịch tính
 3. Kết nối với mọi người: Phát triển tính xác thực của câu chuyện và xây dựng mối quan hệ
 4. Thực hành: Tạo ấn tượng và những cuộc trò chuyện có sức ảnh hưởng
 5. Một sự thật đau đớn: Đối mặt với sự phản đối và vượt qua sự phản đối của mọi người
 6. “Giành được trái tim và khối óc”: Trình bày một ý tưởng tuyệt vời

🔥 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: Khoảng 18 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
 • Phụ đề: Tiếng Pháp, tiếng Anh
 • Cung cấp bởi: Đại học Macquarie

🔥 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/communicate-with-impact-fr

___________________

🔥 About this course: 

 • The ability to communicate effectively and persuade others is a key leadership skill. Traditional models of communication and persuasion often fail to capture the complex nature of “influence”.
 • Through structured learning activities (videoconferences, quizzes, discussion prompts and written assessments), this course will develop your ability to communicate appropriately in different situational and cultural contexts, making you a very influential leader.

🔥 What you will learn:

 • Critically appraise a range of theories to identify the components of persuasive communications
 • Apply a range of different strategies to various contexts to build rapport, overcome resistance and find acceptance
 • Develop skills to interpret audience motivation and influence the way they think and feel in order to defend your ideas

🔥 Syllabus: 

 1. The Necessary Art of Persuasion: Understanding What Matters to Your Audience
 2. Tell Your Story: Develop a Dramatic Narrative
 3. Connecting with People: Developing Authenticity and Building Relationships
 4. Practice: Create impressions and have influential conversations
 5. Painful Truth: Dealing with Objections and Overcoming Resistance
 6. “Winning Hearts and Minds”: Presenting a Brilliant Idea

🔥 Course information: 

 • 100% Online
 • Duration: Approx. 18 hours to complete
 • Language: French
 • Subtitles: French, English
 • Offered by: Macquarie University

🔥 Register now: https://www.coursera.org/learn/communicate-with-impact-fr


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com