Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chứng Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý (ADHD)

‼️ NO DEADLINE ‼️

[English Caption Below]

💎Nội dung khóa học :

Khóa học này sẽ khám phá ADHD từ quan điểm của những người được chẩn đoán mắc bệnh và những người chăm sóc họ.  Nó bao gồm sự đóng góp của nghiên cứu khoa học trong việc hiểu ADHD, tập trung vào việc đánh giá hiệu quả và cơ chế hoạt động của các phương pháp điều trị và liệu pháp.

💎Bạn sẽ học được :

 • Xác định các thuật ngữ chính trong lĩnh vực nghiên cứu ADHD
 • Nêu các đặc điểm của ADHD và cách chúng được sử dụng trong chẩn đoán
 •  Mô tả các dạng phổ biến của ADHD, bao gồm các lý do của sự chênh lệch trên toàn thế giới
 •  Mô tả các yếu tố nguy cơ và những thay đổi của não liên quan đến ADHD
 •  Các phương pháp tiếp cận chính trực tuyến để quản lý ADHD, có tham khảo cơ sở bằng chứng khoa học của chúng.

💎Thông tin khoá học :

 • Nền tảng: Openedu
 • Hướng dẫn bởi: (có sẵn)
 • Thời lượng : 12 giờ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Hình thức : Online 100%

💎Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bit.ly/2SyHaFl

——————————————————————

 💘Content:

This free course, Understanding Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), explores the experience of ADHD from the perspective of those who are diagnosed with the condition, and those who care for them. It covers the contribution of scientific research to understanding ADHD, with a focus on assessing the effectiveness and mechanism of action of treatments and therapies.

 💘What you will learn : 

 • Define key terms in the field of ADHD research
 • Describe the characteristics of ADHD and how they are used in diagnosis
 • Describe the patterns of prevalence of ADHD, including the reasons for disparities worldwide
 • Describe the risk factors and brain changes associated with ADHD
 • Outline key approaches to managing ADHD, with reference to their scientific evidence base.

💘About this course:

 • Offered by Openedu
 • Instructor: (credited)
 • Time:12 hours
 • Language: English
 • 100% online

💘For more information and sign up: https://bit.ly/2SyHaFl


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com