Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi EmSAT

NO DEADLINE

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

-Khóa học tổng hợp này sẽ tập trung vào trình độ sơ cấp của học viên để phát triển các kỹ năng đọc, nghe và học của họ. Học viên sẽ được chú trọng ôn những bài có khả năng xuất hiện cao và những từ vựng học thuật, ngoài ra còn được làm quen với cấu trúc bài thi EmSAT.

 

📌Những điều bạn sẽ học

– Kỹ năng viết, ngữ pháp và từ vựng.

– Các chiến lược thi cho phần Writing và Grammar của kỳ thi

– Một số topics liên quan đến EmSAT

 

📌Đăng ký

-Giảng viên: Derek Justin Brown

-Thông tin chi tiết: https://www.edx.org/course/emsat-english-preparation-level-1

[Online] EmSAT English Preparation Free Course

 

NO DEADLINE

 

📌About this course 

-This Comprehension and Production course focuses on the pre-intermediate level and develops the learner’s reading, listening and study skills. Learners focus on high frequency and academic vocabulary, in addition to being introduced to the EmSAT exam structure.

 

📌What you will learn

– Writing, grammar, and vocabulary skills.

– Exam strategies for the writing & grammar sections of the exam

– Several topics related to EmSAT

 

📌Registration 

-Instructor:Derek Justin Brown

-Apply here: 

https://www.edx.org/course/emsat-english-preparation-level-1

 

You may also like...