Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Về Cải Thiện Kỹ Năng Giao Tiếp Từ Đại Học Leeds

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ CẢI THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TỪ ĐẠI HỌC LEEDS

English below

🌟GIỚI THIỆU CHUNG:

▪️Đại học Leeds là một trong những trường đại học dựa trên nghiên cứu lớn nhất Vương quốc Anh, là thành viên của Nhóm Russell danh tiếng và là trung tâm giảng dạy xuất sắc.

▪️Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá các chiến lược giao tiếp tốt nhất để hợp tác hiệu quả tại nơi làm việc và phản ánh phong cách giao tiếp cá nhân của riêng bạn. Bạn sẽ học được tầm quan trọng của việc kết hợp phong cách giao tiếp với mục tiêu công việc và dự án cũng như học cách quản lý và kiểm soát các cuộc trò chuyện đầy thử thách.

🌟QUYỀN LỢI:

  • Xác định phong cách giao tiếp cá nhân của bản thân.
  • Khám phá các nền tảng giao tiếp khác nhau.
  • Áp dụng phong cách giao tiếp của bạn vào cuộc sống.
  • Suy ngẫm về phong cách và kỹ thuật cá nhân của bạn.

🌟CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

📍Đăng ký ngay tại: https://www.futurelearn.com/courses/communication-and-interpersonal-skills-at-work

⏰NO DEADLINE

 

FREE ONLINE COURSE ON COMMUNICATION SKILL IMPROVEMENT FROM LEEDS UNIVERSITY

🌟GENERAL INTRODUCTION:

▪️The University of Leeds is one of the UK’s largest research-based universities, a member of the prestigious Russell Group and a center of teaching excellence.

▪️In this course, you will explore the best communication strategies to effectively collaborate in the workplace and reflect your own personal communication style. You will learn the importance of associating your communication style with your work and project goals and how to manage and control challenging chats.

🌟BENEFIT:

▪️Determine your personal communication style.

▪️Explore different communication platforms.

▪️Apply your communication style to your life.

▪️Reflect on your personal style and technique.

🌟HOW TO REGISTER:

 📍Register now at: https://www.futurelearn.com/courses/communication-and-interpersonal-skills-at-work

 

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...