Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Nợ Và Tín Dụng

⏰ NO DEADLINE 
[English caption below]

✅ Giới thiệu :

Chắc hẳn những người sử dụng thẻ ngân hàng sẽ quen thuộc với 2 từ Credits và Debits hay trong tiếng việt là Ghi Nợ và Tín dụng
Về khái niệm nợ và tín dụng tạo thành nền tảng của hệ thống kế toán. Các cơ chế của hệ thống cần được ghi nhớ và sau khi hiểu rõ, bạn sẽ có thể phân loại và nhập các giao dịch đúng cách. Chính các phần này tạo nên dữ liệu được sử dụng để lập báo cáo tài chính, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.

✅ Nội dung khóa học:

  • Tìm hiểu các khoản ghi nợ và ghi có tính toán tăng và giảm trên các tài khoản chính
  • Sử dụng các khoản ghi nợ & lưu lại để ghi sổ nhật ký, báo cáo tài chính và ghi sổ kế toán
  • Tìm hiểu ngôn ngữ kế toán: Phương trình kế toán, Báo cáo tài chính – Chẳng hạn như Bảng cân đối tài chính , Báo cáo thu nhập, v.v.

✅ Thông tin khoá học:

Cung cấp bởi: Udemy
Đối tượng : Tất cả mọi người
Học phí: Miễn phí
Thời lượng: 1 tiếng 40 phút
Hình thức: Online
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

??? Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây:

https://www.udemy.com/course/accounting-debits-and-credits/

——————–——————–

✅ Introduction:

In general , Maybe all the bank card users will be familiar with the two words Credits and Debits which in Vietnamese called Nợ và Tín Dụng
About the concept, Debits and credits form the foundation of the accounting system. The mechanics of the system must be memorized. Once understood, you will be able to properly classify and enter transactions. These entries make up the data used to prepare financial statements, such as the balance sheet and income statement

✅ Course content:

  • Learn accounting debits & credits increases and decreases across the main accounts
  • Use debits & credits for journal entries, financial statements, and bookkeeping
  • Learn the language of accounting: Accounting Equation, Financial Statements – Such as the Balance Sheet, Income Statement, and more

 ✅ About this course:

Offered by: Udemy
Participant: Everyone
Price: Free
Duration: 1 hours and 40 minutes
Language: English
100% Online

??? For more information and enrollment:  

https://www.udemy.com/course/accounting-debits-and-credits/

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17080

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER