Ảnh bài viết sử dụng theo mẫu có sẵn tại đây: https://bom.to/nYNd4R

LƯU Ý:

KHÔNG sửa font chữ và size text từ 28-30

Chú ý căn lề và xuống dòng, ngắt câu chữ phù hợp

Tiêu đề bắt buộc ghi rõ tên dự án, chương trình.

CHÚ Ý: Caps Lock chữ cái đầu tiên. Ví dụ: Dự Án X Project Tuyển Thành Viên Ban Nội Dung)

  • All year round (Quanh năm)
  • ASAP (Càng sớm càng tốt)
  • Xoá dữ liệu deadline