Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quản Lý Hoạt Động Doanh Nghiệp

NO DEADLINE

English Captions Below

?Giới thiệu chung

Khóa học Chứng chỉ Quản lý Hoạt động trực tuyến miễn phí này sẽ giúp bạn hiểu được vai trò của một người quản lý hoạt động. Bằng cách học các kỹ năng ra quyết định quan trọng liên quan đến quản lý hoạt động, bạn sẽ làm cho việc xử lý tất cả các hoạt động cần thiết để tạo và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của tổ chức cho khách hàng dễ dàng hơn.

Mọi tổ chức đều có một nhiệm vụ hoạt động riêng, mục tiêu hoặc mục đích của hầu hết các tổ chức liên quan đến việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Quản lý hoạt động bao gồm tất cả các hoạt động cần thiết để tạo ra và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của tổ chức cho khách hàng hoặc khách hàng của tổ chức đó. Khóa học này sẽ cung cấp sự hiểu biết rõ ràng, thực tế về các nguyên tắc trung tâm, thực hành và tiêu chuẩn quản lý hoạt động

Khóa học bắt đầu bằng cách xác định vai trò của quản lý hoạt động và các kỹ năng chính cần thiết để làm việc với tư cách là Người quản lý hoạt động. Khi bạn tiến bộ qua khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các khía cạnh chính của quản lý hoạt động như vai trò của chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các chiến lược để quản lý hệ thống sản xuất và hiệu quả tổng thể của thiết bị. Bạn sẽ hiểu vai trò của một nhà quản lý hoạt động chuyên nghiệp. Bằng cách học các trách nhiệm quan trọng và kỹ năng ra quyết định của quản lý hoạt động, việc hằng ngày đối mặt với nhân viên sẽ dễ dàng hơn và cải thiện kỹ năng chuyên nghiệp. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực cho sự nghiệp của bạn.

?Bạn sẽ học từ khóa học này:

 • Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:
 • Xác định vai trò của quản lý hoạt động trong việc ra quyết định
 • Thể hiện nhận thức về lịch sử phát triển của quản lý hoạt động
 • Giải thích Mô hình chuyển đổi đầu vào/đầu ra
 • Mô tả bốn giai đoạn trong hoạt động của theo lý thuyết Hayes và Wheelwright
 • Kiểm tra cách tính toán Hiệu quả Tổng thể của Thiết bị (OEE)
 • Vạch ra hai loại phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng chính
 • Giải thích bốn loại chi phí chất lượng chính
 • Xác định các nguyên nhân chính của hiệu ứng bullwhip trong chuỗi cung ứng và cách chống lại nó
 • Mô tả mục đích của triết lý sản xuất tinh gọn
 • Phác thảo hệ thống kanban và hộp heijunka được sử dụng để làm gì
 • Thảo luận về bốn loại kỹ thuật quản lý hàng tồn kho

?Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Trình độ: Căn bản
 • Môn học: Kinh doanh

?Link khóa học: https://alison.com/course/diploma-in-operations-management-ops

———————————————

?About this course

Every organisation has an operations function, whether or not it is called ‘operations’. The goal or purpose of most organisations involves the production of goods and/or services. Operations management embraces all the activities required to create and deliver an organisation’s goods or services to its customers or clients. This course will provide a clear, practical understanding of the central principles, practices and standards of operations management. The course begins by defining the role of operations management and the key skills required to work as an Operations Manager. The course then outlines the historical development of operations management as a discipline and discusses the role of decision making in operations management. As you progress through this course, you will learn about the key aspects of operations management such as the roles of quality and supply chain management. You will also learn about strategies for managing production systems and overall equipment effectiveness.

This free online Diploma in Operations Management is designed to help you understand the role of a professional operations manager. By learning the important responsibilities and decision-making skills of operations management, you will make dealing with employees on a day-to-day basis much easier and improve your professional skills.

?What you’ll learn:

 • Having completed this course you will be able to:
 • Define the role of operations management in decision-making
 • Demonstrate an awareness about the historical development of operations management
 • Explain the Input/Output Transformation Model
 • Describe the four stages of Hayes and Wheelwright’s Four Stages of Operations Contribution
 • Examine how to calculate Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • Outline the two key types of quality management approaches
 • Explain the four major types of quality costs
 • Identify the main causes of the bullwhip effect in the supply chain and how to combat it
 • Describe the purpose of the lean production philosophy
 • Outline what kanban systems and heijunka boxes are used for
 • Discuss the four types of inventory management techniques

?Course information:

 • Subject: Business
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Get cerf after completing course and achieving 80% course assignment

?Link course: https://alison.com/course/diploma-in-operations-management-ops

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17085

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER