Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Cách Đưa Ra Quyết Định Trong Một Thế Giới Phức Tạp

⚠️ NO DEADLINE

[English caption below]

Thế giới của chúng ta dường như ngày càng trở nên phức tạp và bất định hơn. Các nhà lãnh đạo tương lai phải có khả năng hành động trong những điều kiện này. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức khoa học rộng rãi cần thiết để phát triển bản thân thành một trong những người ra quyết định chính trong tương lai.

? Bạn sẽ học được:

 • Giải thích sự khác biệt giữa rủi ro và sự không chắc chắn
 • Giải thích các khái niệm: sự xuất hiện, mạng lưới, động lực tiến hóa, tự tổ chức xã hội và sự phụ thuộc
 • Trải nghiệm với các hệ thống phức tạp trong các mô hình dựa trên tác nhân đơn giản.
 • Áp dụng các khái niệm và công cụ của khóa học vào khoa học xã hội về lịch sử, tinh thần kinh doanh, kinh tế và quy hoạch không gian
 • Tranh luận về mức độ phức tạp và sự không chắc chắn ảnh hưởng đến việc ra quyết định của con người và cách bạn có thể chống lại những ảnh hưởng này

? Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trường đại học Groningen
 • Giảng viên: Lex Hoogduin
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 7 tuần, 5 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/j3f2yd

=====================================================

⚠️ NO DEADLINE

Our world seems to ever become more complex and uncertain. Future leaders must be able to act under these conditions.

This course provides you with the broad scientific background necessary to develop yourself into one of the future’s key decision-makers.

? What you’ll learn: 

 • Explain the difference between risk and uncertainty
 • Explain the following concepts: emergence, networks, evolutionary dynamics, social self-organisation and path dependence
 • Experiment with complex systems in simple agent-based models.
 • Apply the course concepts and tools to the social sciences of history, entrepreneurship, economics and spatial planning
 • Debate how complexity and uncertainty influence human decision making and how you can counter these effects

? About this course:

 • Institution: University of Groningen
 • Instructor: Lex Hoogduin
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 7 weeks, 5 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

? Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/j3f2yd

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17835

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER