Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Về Thuế Trong Đời Sống

??No deadline

[English caption below]

?Thông tin chi tiết:

 • Học phí: Miễn phí
 • Ngành học: Kinh tế
 • Nhà cung cấp: Dự án TAXEDU

?Mô tả

Liên minh Châu Âu không trực tiếp tăng thuế hoặc ấn định thuế suất. Số thuế bạn phải trả là do chính phủ của bạn quyết định.

Vai trò của Liên minh Châu Âu là hỗ trợ thực hiện các quy tắc thuế quốc gia nhằm đảm bảo các quy tắc này nhất quán với các chính sách của Liên minh Châu Âu, chẳng hạn như:

 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm
 • Đảm bảo dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ và vốn quanh liên minh châu âu (trong một thị trường duy nhất)
 • Đảm bảo các doanh nghiệp ở quốc gia này có lợi thế công bằng so với các đối thủ cạnh tranh ở một quốc gia khác
 • Đảm bảo việc đánh thuế sẽ không phân biệt đối xử với người tiêu dùng, người lao động hoặc doanh nghiệp từ các nước Liên minh Châu Âu khác

Các quyết định của Liên minh Châu Âu về các vấn đề thuế cần có sự nhất trí của các chính phủ. Điều này đảm bảo rằng lợi ích của mọi quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đều được tính đến.

Liên minh Châu Âu cũng có luật về hợp tác giữa các cơ quan thuế minh bạch để tránh việc trốn thuế, thu hồi các khiếu nại về thuế, thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt.

?Ai nên tham gia khóa học này?

Khóa học này dành cho thanh niên. Nó bao gồm thông tin liên quan đến những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, khi những người trẻ tuổi chuyển sang tuổi trưởng thành (họ có phải nộp thuế khi bắt đầu học đại học, thành lập doanh nghiệp, làm việc ở một quốc gia khác, v.v.).

?Thông tin nhà cung cấp

TAXEDU là một dự án thí điểm của Liên minh Châu Âu nhằm giáo dục các công dân Châu Âu trẻ tuổi về thuế và cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Dự án do Nghị viện Châu Âu và Ủy ban Châu Âu (Tổng cục Thuế và Hải quan) lãnh đạo và có sự tham gia của các cơ quan quản lý thuế các nước. Giới trẻ ở Châu Âu đã được hỏi ý kiến trong quá trình thành lập trang web này và đã cung cấp phản hồi về nội dung học tập của nó.

??Đăng kí tại đây: https://iversity.org/en/courses/taxes-in-our-life

——————————————————

?Details:

 • Price: Free
 • Subject: Economics
 • Course instructor: TAXEDU Project

?About the course

The EU does not have a direct role in raising taxes or setting tax rates. The amount of tax you pay is decided by your government.

The EU’s role is to support implementation of national tax rules – to ensure they are consistent with certain EU policies, such as:

 • Promoting economic growth and job creation
 • Ensuring the free flow of goods, services and capital around the eu (in the single market)
 • Making sure businesses in one country don’t have an unfair advantage over competitors in another
 • Ensuring taxes don’t discriminate against consumers, workers or businesses from other EU countries

EU decisions on tax matters require unanimous agreement by individual governments. This ensures that the interests of every single EU country are taken into account.

The EU also has legislation on cooperation between tax authorities, transparency, tax avoidance, recovery of tax claims and VAT and excise duties.

?Who should take this course?

This course is aimed at young adults. It includes information relevant to this particular phase in life, as young people make the transition to adulthood (do they have to pay tax when they start university, launch their business, work in another country, etc.).

?Course instructors

TAXEDU is a European Union pilot project to educate young European citizens about tax and how it affects their lives. The project is led by the European Parliament and the European Commission (Directorate General for Taxation and Customs), while national tax administrations participated. Most importantly, young Europeans were consulted during the creation of this site, and provided feedback on its learning content.

??Register here: https://iversity.org/en/courses/taxes-in-our-life

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17754

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER