Kỹ Năng Quản Lý Tuyển Dụng: Định Nghĩa Và Ví Dụ

Các nhà quản lý tuyển lãnh đạo các nhóm tuyển dụng để lấp đầy vai trò còn thiếu trong tổ chức. Nhiệm vụ của họ có thể bao gồm phát triển chiến dịch tuyển dụng, lựa chọn ứng viên, đàm phán lương và phân tích các thủ tục tuyển dụng. Các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng sự kết hợp của các kỹ năng cứng và mềm để thành công trong vai trò của họ. Hiểu được những kỹ năng nào là quan trọng đối với các nhà quản lý tuyển dụng có thể giúp bạn theo đuổi sự nghiệp này.

Trong bài viết này, chúng tôi xác định và liệt kê các kỹ năng quản lý tuyển dụng, chia sẻ cách phát triển các kỹ năng này và giải thích cách làm nổi bật chúng tại nơi làm việc, tài liệu ứng dụng và phỏng vấn.

Kỹ năng quản lý tuyển dụng là gì?

Kỹ năng quản lý tuyển dụng là kỹ năng mà các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng để kết nối nhà tuyển dụng với các ứng cử viên đủ điều kiện. Các nhà quản lý tuyển dụng thường phục vụ trong vai trò lãnh đạo, giám sát các nhóm chuyên gia nhân sự. Họ xác định và duy trì mối quan hệ với các ứng cử viên, giám sát và đánh giá nhà tuyển dụng, phát triển và thực hiện các chiến lược tuyển dụng và theo dõi các chiến dịch tuyển dụng. Các kỹ năng chính cho các nhà quản lý tuyển dụng bao gồm lãnh đạo, giao tiếp, lập kế hoạch chiến lược và tổ chức.

Một vài ví dụ về kỹ năng quản lý tuyển dụng

Các nhà quản lý tuyển dụng hiệu quả rất năng động và linh hoạt, vì vai trò của họ có cả các yếu tố về xã hội và kỹ thuật. Dưới đây là một số kỹ năng mà các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng để thành công trong sự nghiệp của họ:

 • Kỹ năng giao tiếp

Các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng các kỹ năng giao tiếp để kết nối các ý tưởng và thu thập thông tin từ các tương tác hàng ngày của họ. Trong các cuộc phỏng vấn, các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng các kỹ thuật lắng nghe tích cực để tham gia với các ứng cử viên. Họ có thể áp dụng kiến thức của họ về giao tiếp phi ngôn ngữ để đánh giá sự tự tin của ứng cử viên và sử dụng sự đồng cảm để giúp họ thoải mái. Hiểu được mong muốn và nhu cầu của ứng viên giúp các nhà quản lý tuyển dụng tạo điều kiện cho các vị trí phù hợp với ứng viên và tổ chức.

 • Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ rộng

Kỹ năng tạo dựng mạng lưới quan hệ giúp các nhà quản lý tuyển dụng kết nối với các chuyên gia trong ngành của họ. Các nhà quản lý tuyển dụng có thể tham dự các hội nghị hoặc tham gia các hiệp hội để được thông báo về xu hướng và quy định tuyển dụng. Hình thức phát triển chuyên môn này giúp các nhà quản lý tuyển dụng hiểu những gì người khác đang làm để đạt được kết quả việc làm mong muốn. Kỹ năng tạo dựng mạng lưới quan hệ này cũng giúp các nhà quản lý tuyển dụng xác định và thiết lập mối quan hệ với ứng viên.

 • Kỹ năng tiếp thị

Các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng các kỹ năng tiếp thị để thu hút các ứng cử viên đủ điều kiện vào tổ chức của họ. Họ nghiên cứu các nền tảng tìm nguồn cung ứng và các nhóm tài năng, tạo ra các chiến dịch hấp dẫn để tôn lên mục đích của mỗi công ty và phân tích các số liệu để điều chỉnh thực tiễn tuyển dụng. Ví dụ: người quản lý tuyển dụng có thể sử dụng từ khóa để thu hút một nhóm ứng viên cụ thể vào danh sách cơ hội, sau đó sửa đổi danh sách đó dựa trên hiệu suất của chiến dịch.

 • Kỹ năng thuyết phục

Liên quan đến kỹ năng tiếp thị là kỹ năng thuyết phục của người quản lý tuyển dụng, mà họ sử dụng để hướng các ứng cử viên vào vai trò thích hợp. Họ sử dụng logic và lý luận để giải thích lợi ích của một vị trí và đàm phán để tìm ra các điều khoản việc làm. Các nhà quản lý tuyển dụng cũng thuyết phục các nhà tuyển dụng tin tưởng vào chiến lược tuyển dụng của họ và chấp thuận các lựa chọn của họ. Sử dụng các kỹ năng thuyết phục để trình bày thông tin theo những cách hấp dẫn có thể giúp các nhà quản lý tuyển dụng lấp đầy các vị trí và đạt được mục tiêu.

 • Kỹ năng lãnh đạo

Một phần của vai trò của người quản lý tuyển dụng là lãnh đạo một nhóm các nhân viên chuyên nghiệp. Các nhà quản lý tuyển dụng thành công hiểu cách thúc đẩy, hướng dẫn và đánh giá các cá nhân mà họ giám sát. Họ đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm của họ mục đích  và giá trị của tổ chức và tuân theo các quy trình của công ty và ngành trong suốt quá trình tuyển dụng của họ. Một số ví dụ về kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý tuyển dụng bao gồm:

Độ tin cậy

Thông cảm

Kiên nhẫn

Quyết đoán

Trung thực

 • Kỹ năng tổ chức

Các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng các kỹ năng tổ chức để lưu giữ hồ sơ chính xác về các vị trí, đề nghị, hồ sơ ứng viên và chiến dịch. Họ cũng ủy thác nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm của họ và quản lý nhiều chiến dịch tuyển dụng cùng một lúc. Sử dụng phần mềm tuyển dụng hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng có thể giúp các nhà quản lý tuyển dụng trong công việc.

 • Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian đủ tốt giữ cho các nhà quản lý tuyển dụng luôn giữ tập trung và làm việc hiệu quả. Các nhà quản lý tuyển dụng sử dụng các kỹ năng quản lý thời gian để dự đoán nhiệm vụ của họ sẽ mất bao lâu và để hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả. Ngày của họ có thể liên quan đến nhiều cuộc họp, vì vậy điều quan trọng là các nhà quản lý tuyển dụng phải hiểu và nhẹ nhàng thực thi giới hạn thời gian cho mỗi cuộc hẹn.

 • Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược

Các nhà quản lý tuyển dụng phát triển và tiến hành các chiến dịch tuyển dụng thay mặt cho các tổ chức lớn hơn. Họ sử dụng các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược để tổ chức các nguồn lực, xác định mục tiêu và tạo ra các mốc thời gian cho các dự án của họ. Hiểu cách thức và thời điểm hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch có thể giúp các nhà quản lý tuyển dụng đạt được kết quả mong muốn.

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp các nhà quản lý tuyển dụng xác định và giải quyết các cơ hội cải thiện trong các chiến dịch và quy trình của họ. Ví dụ, nếu một chiến dịch tuyển dụng đang thu hút quá ít ứng viên hoặc ứng viên không đáp ứng các yêu cầu vai trò, các nhà quản lý tuyển dụng có thể sử dụng phân tích và sáng tạo để thay đổi đường lối tuyển dụng.

Các nhà quản lý tuyển dụng cũng sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề để lãnh đạo nhóm của họ. Hiểu cách giúp người khác vượt qua thử thách có thể giúp các nhà quản lý tuyển dụng thành công trong vai trò của họ. Nếu một thành viên trong nhóm không đáp ứng các mục tiêu tuyển sinh, người quản lý tuyển dụng có thể đánh giá chiến lược của họ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng quản lý tuyển dụng

Cân nhắc thực hiện các bước sau để cải thiện kỹ năng quản lý tuyển dụng của bạn:

1. Tham gia một nhóm chung

Thành viên của nhóm có thể dẫn đến các cơ hội phát triển nghề nghiệp. Những nhóm này có thể giúp bạn kết nối với các nhà tuyển dụng khác, truy cập thông tin ngành và xây dựng uy tín thông qua đào tạo. Một tìm kiếm web đơn giản có thể giới thiệu cho bạn các hiệp hội tuyển dụng quốc gia và thích hợp có thể áp dụng cho ngành của bạn. Tùy thuộc vào tổ chức, phí thành viên có thể được áp dụng.

2. Tham dự một khóa đào tạo

Thường xuyên tham dự các chương trình đào tạo có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng của mình và tìm hiểu về những tiến bộ và ưu tiên trong tuyển dụng. Luôn được thông báo về các chủ đề phát triển như sự đa dạng và hòa nhập có thể giúp bạn cải thiện việc thu hút tài năng và các nỗ lực quan hệ nhân viên. Bạn có thể tham khảo ý kiến của mạng lưới, nhà tuyển dụng hoặc hiệp hội chuyên nghiệp của bạn để tìm hiểu về cơ hội đào tạo

3. Tìm một người dẫn đường

Thiết lập mối quan hệ với một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của bạn có thể giúp bạn học hỏi và phát triển các kỹ năng quản lý tuyển dụng. Một người cố vấn có thể sử dụng kinh nghiệm của họ để giúp bạn tìm hướng giải quyết cho những thách thức chuyên môn. Bạn có thể yêu cầu quan sát họ trong một kịch bản tuyển dụng hoặc gặp họ thường xuyên để thảo luận về sự nghiệp của bạn.

Kỹ năng quản lý tuyển dụng tại nơi làm việc

Dưới đây là một số cách để tăng cường kỹ năng quản lý tuyển dụng của bạn tại nơi làm việc:

– Sử dụng phương pháp SMART . SMART là viết tắt của cụ thể (specific), có thể đo lường được (measurable), có thể đạt được (attainable), thích đáng (relevant) và dựa trên  nguyên tắc thời gian (time-based). Phương pháp thiết lập mục tiêu này có thể giúp bạn tạo ra các mục tiêu tuyển dụng rõ ràng cho bản thân và nhóm của bạn.

– Hãy luyện cách lắng nghe một cách chủ động. Sử dụng cách lắng nghe chủ động để giúp hình thành mối quan hệ có ý nghĩa với ông chủ, nhà tuyển dụng và ứng viên của bạn. Kỹ năng giao tiếp này có thể giúp bạn xử lý và giữ lại thông tin liên quan đến mục tiêu tuyển dụng của bạn.

– Hãy suy nghĩ nghiêm túc. Đánh giá thực các kỹ năng tiễn tuyển dụng và quản lý của bạn để xác định các cơ hội cải thiện. Sử dụng các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược của bạn để đề xuất các giải pháp cho phép nhóm của bạn phát triển mạnh.

– Lãnh đạo với lòng trắc ẩn. Thể hiện sự đánh giá cao đối với các thành viên trong nhóm của bạn bằng cách nhận ra điểm mạnh của họ và thừa nhận mối quan tâm của họ. Tìm những cách có ý nghĩa để giữ cho họ tham gia và có động lực.

Làm thế nào để làm nổi bật kỹ năng quản lý tuyển dụng?

Hãy xem xét các cách sau đây để giới thiệu kỹ năng quản lý tuyển dụng của bạn khi nộp đơn cho các cơ hội việc làm mới:

 • Kỹ năng quản lý tuyển dụng trong việc viết sơ yếu lý lịch

Khi nộp đơn xin việc mới, điều quan trọng là phải xem xét các bài đăng tuyển dụng và hiểu các kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Một khi bạn biết những kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với vai trò mong muốn của bạn, hãy liệt kê những kỹ năng mà bạn có trong phần “Kỹ năng” trong sơ yếu lý lịch của bạn. Bạn có thể liệt kê các kỹ năng cụ thể của ngành, chẳng hạn như kiến thức về phần mềm tuyển dụng, cùng với các kỹ năng mềm như trách nhiệm, lãnh đạo và nhận thức tình huống.

 • Kỹ năng quản lý tuyển dụng trong thư ứng tuyển của bạn

Thư ứng tuyển của bạn là nơi để mô tả chi tiết các kỹ năng của bạn và đưa ra ví dụ về cách bạn đã sử dụng chúng trong quá khứ. Ví dụ: nếu bạn đề cập đến kỹ năng giao tiếp trong sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể thêm một đoạn văn vào thư xin việc của mình về thời điểm giao tiếp giúp bạn đạt được kết quả có thể đo lường được trong môi trường chuyên nghiệp. Giữ những ví dụ này ngắn gọn có thể cung cấp cho bạn nhiều không gian hơn để xây dựng về sự quan tâm của bạn đối với vị trí này.

 • Kỹ năng quản lý tuyển dụng cho cuộc phỏng vấn xin việc

Nếu bạn đang nộp đơn xin việc cho vai trò quản lý tuyển dụng, bạn có thể hiểu những gì nó cần để gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết điểm mạnh nào bạn muốn thảo luận và cách chúng liên quan đến nhu cầu của công ty. Trong cuộc phỏng vấn, bạn có thể sử dụng các kỹ năng mềm của mình để thể hiện sự tự tin và quan tâm đến vị trí này.


Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích.

 • Nguồn: Everydaypower
 • Người dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Nguồn iVolunteer Vietnam”.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=70733

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network