Cách Để Viết Sơ Yếu Lý Lịch Dành Cho Kiến Trúc Sư Doanh Nghiệp (Với Mẫu Và Ví Dụ)

Kiến trúc sư doanh nghiệp là các chuyên gia CNTT đảm bảo khuôn khổ công nghệ của một tổ chức cho phép công ty đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của mình. Họ sử dụng cả kỹ năng CNTT và kiến thức kinh doanh để giải quyết vấn đề, đưa ra khuyến nghị và phát triển các quy trình công nghệ.  Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một kiến trúc sư doanh nghiệp, bài viết này có thể có ích cho bạn để biết những gì bao gồm trong bộ sơ yếu lý lịch của một kiến trúc sư doanh và làm thế nào để viết nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp là gì, những gì bạn có thể bao gồm trong đó và cách viết sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp của riêng bạn với một vài mẫu và ví dụ.

Sơ yếu lý lịch của kiến trúc sư doanh nghiệp là gì?

Sơ yếu lý lịch của kiến trúc sư doanh nghiệp là một bản hồ sơ ngắn gọn về sự nghiệp và trình độ cho vị trí mong muốn của bạn. Nó mô tả kinh nghiệm làm việc có liên quan trong quá khứ, liệt kê các kỹ năng CNTT, kỹ năng cá nhân và tóm tắt các mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Cùng với các đề xuất và thư xin việc, sơ yếu lý lịch của bạn là một phần quan trọng trong đơn đăng ký của bạn để trở thành một kiến trúc sư doanh nghiệp vì nó cho người quản lý tuyển dụng thấy lịch sử thành tích chuyên môn của bạn trong một tài liệu duy nhất.

Những gì cần bao gồm trong sơ yếu lý lịch của một kiến trúc sư doanh nghiệp

Mặc dù thông tin cụ thể bạn đưa vào sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào công việc hoặc kinh nghiệm chuyên môn của riêng bạn, hầu hết các sơ yếu lý lịch thuộc loại này bao gồm:

 • Thông tin liên hệ
 • Tóm tắt sơ yếu lý lịch
 • Kinh nghiệm CNTT có liên quan
 • Nền tảng giáo dục
 • Các kỹ năng, khả năng hoặc chứng chỉ bổ sung

Làm thế nào để viết một sơ yếu lý lịch của một kiến trúc sư doanh nghiệp

Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để tạo sơ yếu lý lịch cho vị trí kiến trúc sư doanh nghiệp:

1. Xem lại mô tả công việc

Xem lại mô tả công việc có thể cho phép bạn tùy chỉnh sơ yếu lý lịch của mình để nhấn mạnh cách bạn có thể đáp ứng các yêu cầu công việc chính của vị trí. Mặc dù nhiều kiến trúc sư doanh nghiệp hoàn thành cùng một nhiệm vụ cốt lõi trong các ngành công nghiệp, các nhà quản lý tuyển dụng khác nhau có thể có những kỳ vọng hơi khác nhau về các chuyên gia CNTT của họ và có thể hữu ích cho bạn để biết những kỳ vọng đó là gì khi áp dụng.

Bạn có thể bao gồm các chức năng công việc chính trong sơ yếu lý lịch của mình bằng cách nhấn mạnh các trách nhiệm tương tự mà bạn đã có ở các vị trí trước đó hoặc bằng cách liệt kê các kỹ năng đáp ứng các yêu cầu trong một phần riêng biệt.

2. Bắt đầu với thông tin liên hệ của bạn

Bạn có thể liệt kê thông tin liên lạc đầy đủ của mình ở đầu sơ yếu lý lịch. Đối với một vị trí CNTT, điều này thường có nghĩa là tên đầy đủ, số điện thoại chính và địa chỉ email của bạn. Bạn có thể cung cấp số điện thoại hiện tại và địa chỉ email chuyên nghiệp. Bên dưới, bạn có thể bao gồm thành phố và huyện nơi bạn sống. Nếu người quản lý tuyển dụng cần địa chỉ đầy đủ của bạn để điền vào bất kỳ giấy tờ nào, họ có thể yêu cầu bạn cho nó vào một vài ngày sau.

3. Viết sơ yếu lý lịch tóm tắt

Tóm tắt sơ yếu lý lịch là một đoạn ngắn gọn từ một đến ba câu hoặc gạch đầu dòng mô tả trình độ chính của bạn cho vai trò ứng tuyển. Bạn có thể thêm vào bất cứ điều gì đặc trưng của bạn như một ứng cử viên hoặc phân biệt bạn với các ứng viên khác. Ví dụ: bạn có thể giới kinh nghiệm về CNTT, chứng nhận đặc biệt hoặc bất kỳ dự án thành công nào bạn đã hoàn thành.

4. Mô tả kinh nghiệm chuyên môn của bạn

Thông thường, tiếp tục liệt kê các công việc theo thứ tự thời gian ngược lại, có nghĩa là công việc gần đây nhất viết đầu tiên, tiếp theo là kinh nghiệm làm việc trước đó. Đối với sơ yếu lý lịch của kiến trúc sư doanh nghiệp, bạn có thể bao gồm các công việc thích hợp, nơi bạn có được các kinh nghiệm CNTT và mài giũa các kỹ năng công nghệ của mình. Trong mỗi mục công việc, bạn có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Chức danh công việc
 • Tên công ty
 • Thành phố và địa điểm của công ty
 • Ngày làm việc
 • Trách nhiệm chính

5. Liệt kê bằng cấp và thông tin trường học trước kia của bạn

Bạn cũng có thể liệt kê các bằng cấp của mình theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu với mức độ cao nhất mà bạn đã hoàn thành. Nhiều ứng cử viên kiến trúc sư doanh nghiệp có bằng cử nhân trong một chủ đề liên quan đến CNTT, và một số trong số họ đã hoàn thành bằng thạc sĩ hoặc các môn học bổ sung. Nếu bạn đang theo đuổi một mức độ cao , bạn cũng có thể thêm vào thông tin đó.

6 . Xem xét một phần viết riêng về kỹ năng và trình

Nếu bạn có chứng chỉ có thể tạo nên sự khác biệt giữa bạn với các ứng viên hoặc có kỹ năng khác mà bạn đã phát triển ngoài kinh nghiệm chuyên môn, bạn có thể thêm một phần để viết nó. Đặt các kỹ năng này ra riêng lẻ có thể giúp người quản lý tuyển dụng dễ dàng nhìn thấy hơn trong thời gian xem xét sơ yếu lý lịch. Một phần riêng ra có thể thích hợp để viết cho:

 • Chứng chỉ chuyên ngành
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Các nghiên cứu được công bố
 • Học bổng sau đại học
 • Kỹ năng ngoại ngữ

Mẹo để tạo một sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp hiệu quả

Dưới đây là một số mẹo bạn có thể sử dụng để làm cho kiến trúc sư doanh nghiệp của bạn trở nên chuyên nghiệp nhất có thể

1, Sử dụng các động từ chủ động để miêu tả kinh nghiệm làm việc

Khi bạn mô tả kinh nghiệm làm việc của mình, bạn có thể bắt đầu câu của mình bằng các động từ mang tính chủ động để minh họa cho những gì bạn đã làm. Nếu bạn xử lý một nhóm kỹ thuật phần mềm trong một công việc trước đó, bạn có thể nói “Nhóm kỹ thuật phần mềm Led” hoặc “Nhóm kỹ thuật phần mềm được chỉ đạo” trong sơ yếu lý lịch của bạn. Động từ chủ động cho thấy ai đã thực hiện hành động nào, điều này rất quan trọng đối với sơ yếu lý lịch vì đó là cơ hội của bạn để giải thích những gì bạn đã làm cho đến nay trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.

2. Nhấn mạnh các kỹ năng mềm và cứng

Điều quan trọng là sơ yếu lý lịch của bạn nhấn mạnh sự thành thạo của bạn về cả kỹ năng cứng và mềm để người quản lý tuyển dụng có thể thấy bạn sẽ phù hợp với sứ mệnh chung của công ty và văn hóa nơi làm việc của họ. Kỹ năng cứng là các kỹ năng CNTT kỹ thuật mà bạn đã học được trong quá trình học tập hoặc các vị trí trước đây, như mã hóa và phân tích dữ liệu, trong khi kỹ năng mềm là những đặc điểm tính cách có thể cải thiện tiềm năng công việc của bạn và có thể chuyển sang nhiều ngành công nghiệp. Một số kỹ năng mềm phổ biến quan trọng đối với các chuyên gia CNTT bao gồm:

 • Giao tiếp
 • Sáng tạo
 • Lãnh đạo
 • Quản lý dự án

3. Để ý đến bố cục khi viết sơ yếu lý lịch của bạn

Một sơ yếu lý lịch hiệu quả thường đầy đủ thông tin và dễ đọc, vì vậy điều quan trọng là sơ yếu lý lịch của bạn có một định dạng rõ ràng cho phép người quản lý tuyển dụng xác định vị trí thông tin họ cần một cách nhanh chóng. Cân nhắc đặt các tiêu đề phụ của bạn in đậm, để thu hút sự chú ý khi bạn di chuyển đến một phần khác và sử dụng không gian trắng để phân chia các phần khác nhau của sơ yếu lý lịch của bạn.

Mẫu sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp

Dưới đây là một mẫu bạn có thể sử dụng để xây dựng sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp của riêng bạn:

[Họ và tên] [Thành phố và huyện nơi bạn sống] [Số điện thoại]

[Địa chỉ email]

Tóm tắt sự nghiệp

[Một đến ba câu mô tả mục tiêu nghề nghiệp và trình độ của bạn cho vị trí này.]

Kinh nghiệm làm việc [Chức danh công việc][Tên người sử dụng lao động][Địa chỉ của nơi làm việc trước]

[Ngày làm việc]

[Trách nhiệm chính]

[Trách nhiệm chính]

[Trách nhiệm chính]

[Chức danh nghề nghiệp][Tên người sử dụng lao động][Thành phố và tiểu bang của người sử dụng lao động]

[Ngày làm việc]

[Trách nhiệm chính]

[Trách nhiệm chính]

[Trách nhiệm chính]

Giáo dục [Tiêu đề và chủ đề của bằng cấp cao nhất của bạn], [Tên trường], [Thành phố và tiểu bang], [Tháng và năm bạn tốt nghiệp]

[Tiêu đề và chủ đề của bất kỳ bằng cấp bổ sung nào], [Tên trường], [Thành phố và tiểu bang], [Tháng và năm bạn tốt nghiệp]

Giáo dục [Tiêu đề và chủ đề của bằng cấp cao nhất của bạn], [Tên trường], [Thành phố và tiểu bang], [Tháng và năm bạn tốt nghiệp]

[Tiêu đề và chủ đề của bất kỳ bằng cấp bổ sung nào], [Tên trường], [Thành phố và tiểu bang], [Tháng và năm bạn tốt nghiệp]

Kỹ năng và chứng chỉ

Kỹ năng hoặc chứng chỉ

Kỹ năng hoặc chứng chỉ

Kỹ năng hoặc chứng chỉ

Ví dụ về sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch kiến trúc sư doanh nghiệp:

Rachel BirdAtlanta, Georgia (444) 444-4444

rachel.bird@email.com

*Tóm tắt chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp tận tâm với hơn tám năm kinh nghiệm như một kiến trúc sư doanh nghiệp hoặc kiến trúc sư kỹ thuật trong ngành công nghiệp CNTT. Mong muốn được làm việc với các nhà lãnh đạo có tầm nhìn để cải thiện các nền tảng CNTT và tạo điều kiện cho sự thành công liên tục. Một người tin tưởng vững chắc vào tinh thần đồng đội, với kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và đạo đức làm việc hợp tác.

*Kinh nghiệm làm việc Bộ phận quản lý kiến trúc sư doanh nghiệp, LtdAtlanta, Georgia

Tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2021*

Làm việc với lãnh đạo công ty để xác định các nguyên tắc và chính sách sản phẩm kiến trúc doanh nghiệp mới

Giao tiếp với đội ngũ lãnh đạo khách hàng từ khi hình thành dự án đến khi hoàn thành để đảm bảo nhu cầu kinh doanh của khách hàng được đáp ứng

Làm việc với tư cách là quản lý dự án để phối hợp các hoạt động giữa các nhóm kỹ thuật, phát triển kinh doanh và khách hàng

*Cố vấn kỹ thuật lập trình, LLCAtlanta, Georgia

Tháng 4 năm 2012 đến tháng 3 năm 2016

Làm việc với các nhà phân tích hệ thống máy tính để xác định nhu cầu của khách hàng và đưa ra các giải pháp

Sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để đảm bảo các giải pháp đáp ứng đầy đủ mong đợi của khách hàng

Truyền đạt các giải pháp theo kế hoạch cho khách hàng, giải thích các khái niệm kỹ thuật phức tạp

Kỹ thuật viên cấp III  lập trình Giải pháp sao lưu Nashville, Tennessee

Tháng 1 năm 2008 đến tháng 3 năm 2012

Làm việc với tư cách là chuyên gia thường trực trong việc khắc phục sự cố phần mềm sao lưu

Đào tạo kỹ thuật viên cấp thấp hơn về nội dung chuyên ngành

Xử lý vé dịch vụ leo thang và cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời

Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Đại học bang Culver, Culver, Missouri, tháng 5 năm 2011

Cử nhân Công nghệ Thông tin, Smithton College, Smithton, Illinois, tháng 12 năm 2008

Kỹ năng và chứng chỉ

Ngôn ngữ mã hóa: HTML5, CSS, Python, SQL, PHP, Java

Kiến thức sâu rộng về khung kiến trúc doanh nghiệp, bao gồm TOGAF và Zachman

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.


Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích.

 • Nguồn: Everydaypower
 • Người dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Nguồn iVolunteer Vietnam”.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=70742

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network