Deadline: 09/02/2021

[HN] TEDxHUS Mở Đơn Tuyển Ban Tổ Chức Sự Kiện

TEDxHUS là một sự kiện TEDx, do một nhóm bạn trẻ thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội đứng ra tổ chức dưới sự bảo trợ pháp lý của TED. Hướng đến một sự kiện TEDx thành công, TEDxHUS đang tìm kiếm những bạn trẻ có nhiệt huyết, kinh nghiệm và kiến thức trong việc tổ chức sự kiện.

 

🔻Ngày diễn ra dự kiến: 04/07/2021.

🔻Thời gian làm việc: Từ tháng 3 đến sau khi sự kiện kết thúc (dự kiến tháng 7 )

 

🔻Về tiêu chí:

  • Đối tượng từ 18 tuổi đến 25 tuổi 
  • Người Việt Nam
  • Ưu tiên học sinh, sinh viên đang học tập tại Hà Nội từ tháng 03 đến tháng 07.

 

🔻Dự kiến số lượng tuyển mỗi ban:

  • Ban nội dung: 05 người
  • Ban truyền thông : 03 người viết content
  • Ban đối ngoại – tài chính: 08 người.

 

🔻Về quyền lợi của các bạn tham dự ban tổ chức:

  • Giấy chứng nhận từ TED
  • Cơ hội làm việc, tổ chức một sự kiện có tính chuyên môn cao, đẳng cấp quốc tế dưới sự bảo trợ và quản lý từ TED.
  • Cơ hội được đóng góp, xây dựng hướng đến lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

 

🔻Link đăng ký: https://bitly.com.vn/syxpwk 

🔻Deadline: 23h ngày 09/2/2021

🔻Thông tin chi tiết và liên hệ: https://www.facebook.com/TEDxHUS 

 

 

 

You may also like...