Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Anh Tại Nơi Làm Việc Từ British Council

❌No deadline

 

1️⃣Giới thiệu

Khóa học này dành cho những người đang học tiếng Anh và quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng tiếng Anh cho khả năng làm việc và bối cảnh nơi làm việc. Nó sẽ giúp những người tìm việc và các chuyên gia trẻ có vốn tiếng Anh mà họ cần.

 

Mỗi tuần, bạn học sẽ tập trung vào các khía cạnh chính của tiếng Anh cho nơi làm việc. Bạn sẽ xem video và nghe bản ghi âm của mọi người trong các tình huống khác nhau. Điều này bao gồm những người tìm kiếm và nộp đơn xin việc, chuẩn bị và tham gia các cuộc phỏng vấn, và những người bắt đầu công việc mới và làm việc với đồng nghiệp mới.

 

2️⃣Thông tin:

-Giảng viên: Genevieve White

-Thời gian: 2 tiếng/ tuần, trong vòng 4 tuần

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

-Nền tảng: FutureLearn

Hoàn toàn miễn phí

 

3️⃣Lợi ích:

-Đánh giá kỹ năng của bạn và loại công việc bạn muốn.

-Cải thiện hiệu suất tiếng Anh trong các lĩnh vực chính của ứng dụng và phỏng vấn.

-Suy ngẫm về các yếu tố liên quan đến việc ứng tuyển và phỏng vấn thành công.

-Xác định các yếu tố làm việc nhóm thành công.

 

🌈Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tại đây:

https://www.futurelearn.com/courses/workplace-english

 

————————————————————————————————————–

1️⃣This course is for people who are learning English and are interested in developing English language skills for employability and workplace contexts. It will help job seekers and young professionals with the English they need.

 

Each week, we’ll focus on key aspects of English for the workplace. You’ll watch videos and listen to audio recordings of people in various situations. This includes those searching and applying for jobs, preparing for and taking interviews, and those starting their new jobs and working with new colleagues.

 

2️⃣Overview:

-Professor: Genevieve White

-Duration: 2 hours/ week, within 4 weeks

-Language: English ( with subtitles)

-Platform: FutureLearn

-Tuition: Free

 

3️⃣By the end of the course, you‘ll be able to…

 

-Evaluate their skill set and the kind of employment they would like.

-Improve English language performance in key areas of applications and interviews.

-Reflect on the factors involved in successful applications and interviews.

-Identify the elements of working together successfully.

 

🌈For your information and register at:

:https://www.futurelearn.com/courses/workplace-english 

You may also like...