Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Anh Phát Triển Sự Nghiệp Miễn Phí (Có Chứng Chỉ)

NO DEADLINE

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

-Khóa học này được thiết kế cho những người đang theo đuổi ngôn ngữ Anh và quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp của họ trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt là những bạn du học sinh đang muốn xin việc làm bên Mỹ.

-Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về quá trình tìm việc, cách viết và nộp đơn xin việc cũng như phỏng vấn ở Hoa Kỳ, đồng thời so sánh và đối chiếu quá trình tương tự ở nước bạn. 

-Khóa học này cũng sẽ mang đến cho bạn cơ hội khám phá con đường sự nghiệp toàn cầu hoá của mình, đồng thời xây dựng vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

 

📌Những điều bạn sẽ học

-Từ vựng để cải thiện kỹ năng nói và viết

– Quy trình xin việc và cách viết thư xin việc, viết sơ yếu lý lịch

-Kỹ năng giao tiếp, kết nối và phỏng vấn

 

📌Đăng ký

-Nhà cung cấp: University of Pennsylvania

-Giảng viên: Brian McManus, Robyn Turner 🌟TOP INSTRUCTOR 🌟

-Thông tin chi tiết: https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment?courseSlug=careerdevelopment&showOnboardingModal=check

[Online] English for Career Development Free Course (Shareable Certificate)

 

NO DEADLINE

 

📌About this course 

-This course is designed for non-native English speakers who are interested in advancing their careers in the global marketplace. 

-In this course, you will learn about the job search, application, and interview process in the United States, while comparing and contrasting the same process in your home country.

– This course will also give you the opportunity to explore your global career path, while building your vocabulary and improving your language skills to achieve your professional goals.

 

📌What you will learn

– Vocabulary to improve speaking and writing skills

– The job application process and how to write a cover letter and a resume

– Communication, connection and interview skills

 

📌Registration 

-Provider: University of Pennsylvania

-Instructor:Brian McManus, Robyn Turner  🌟TOP INSTRUCTOR 🌟

-Apply here: 

https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment?courseSlug=careerdevelopment&showOnboardingModal=check

 

You may also like...