Deadline: 31/10/2021

[Online] Cơ Hội Rèn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo Tại “ASEAN Young Climate Leaders Programme”

📌Giới thiệu:

– Chương trình ASEAN Young Climate Leaders tạo ra cơ hội cho những người trẻ có thể chia sẻ và trao đổi các ý tưởng liên quan đến môi trường, sự bền vững và đặc biệt là môi trường và khí hậu trong khu vực ASEAN, có cơ hội được hợp tác với những người khác để giải quyết các vấn đề nêu trên.

– Chương trình thúc đẩy sự đóng góp cho Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Đông Nam Á và Thỏa thuận Paris và xoay quanh Chiến lược của ASEAN về Môi trường và hướng đến bảy ưu tiên trước mắt: 

 • Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
 • Môi trường biển và ven biển
 • Quản lý tài nguyên nước
 • Thành phố bền vững về môi trường
 • Khí hậu thay đổi
 • Hóa chất và chất thải
 • Giáo dục môi trường và tiêu dùng và sản xuất bền vững.

⭐ Timeline chương trình: 

 • 21/09/2021 – 31/10/2021: Mở đơn đăng ký online
 • 01/11/2021 – 02/12/2021: Danh sách ứng viên rút gọn
 • 03/12/2021: Công bố danh sách ứng viên được chọn
 • 17/01/2022 – 20/01/2022: Chương trình ảo 4 ngày
 • 21/01/2022 – 28/01/2022: Phát triển đề xuất dự án
 • 28/01/2022: Hạn nộp đề xuất ý tưởng
 • Tháng 2 – tháng 5 năm 2022: Thực hiện các dự án 

⭐ Tiêu chí tham gia: 

 • Thanh niên có quốc tịch Đông Nam Á từ 18 đến 30 tuổi
 • Đam mê các vấn đề bền vững, môi trường và khí hậu
 • Có kinh nghiệm thực hiện các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu hoặc môi trường (ưu tiên hơn)
 • Có trình độ tiếng Anh tốt, nhất là nói và viết

⭐ Lợi ích nhận được: 

 • Một cơ hội để chia sẻ ý tưởng của bạn với các cơ quan đại diện ASEAN, bao gồm cả Ban Thư ký ASEAN.
 • Cơ hội để nâng cao kỹ năng lãnh đạo xuyên biên giới của bạn bằng cách hợp tác với các nhà lãnh đạo khí hậu trẻ khác thuộc các quốc tịch khác nhau
 • Nâng cao bản sắc ASEAN trên cơ sở bền vững môi trường
 • Sẽ có người cố vấn hỗ trợ thực hiện dự án
 • Các mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trẻ  ASEAN
 • 20.000 USD để thực hiện dự án

⭐ Thông tin chi tiết và đăng ký: Tại đây

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41312

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network