Deadline: All year round

Khóa Học Online Tìm Hiểu Về Cách Làm Việc Trong Các Tổ Chức Tình Nguyện

[English caption below]

🔥 Mô tả

Bạn đã từng nghĩ đến việc hoạt động tình nguyện hoặc làm việc trong lĩnh vực tình nguyện và muốn tìm hiểu thêm về nó? Bạn đã đi làm hoặc đang làm tình nguyện và đang muốn xây dựng kiến thức hay kỹ năng hiện có cho bản thân? Bạn có quan tâm đến các tổ chức tình nguyện không? Bạn đang muốn phát triển các kỹ năng học tập của mình để phát triển xa hơn? Nếu câu trả lời của bạn là “có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này thì khóa học này chính là dành cho bạn.

Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ giới thiệu cho bạn một số hoạt động chính được thực hiện bởi các tình nguyện viên và nhân viên, đồng thời nó cũng cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về cách thức hoạt động của các tổ chức khác nhau và sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức và kỹ năng mà bạn có thể áp dụng cho công việc riêng hoặc công việc tình nguyện, cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bạn. 

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Thể hiện sự hiểu biết về các vai trò và những hoạt động khác nhau trong các tổ chức tình nguyện
 • Hiểu cách làm việc với các nhân viên và các tình nguyện viên khác trong một nhóm hoặc một tổ chức
 • Sử dụng và áp dụng kiến thức trong lĩnh vực tình nguyện để làm việc hoặc tham gia hoạt động tình nguyện
 • Kết nối việc học này với các mục tiêu cá nhân hoặc nghề nghiệp. 

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 24 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: TẠI ĐÂY

 —————————————————————

🔥 Introduction

Have you been thinking about volunteering or working in the voluntary sector and want to find out more about it? Do you already work or volunteer and are seeking to build on your existing knowledge or skills? Do you have a general interest in voluntary organisations? Are you looking to develop your study skills for further learning? If you answered ‘yes’ to any of these questions this course is for you.

This free online course, Working in the voluntary sector, will introduce you to some of the main activities carried out by volunteers and staff, will give you some background on how different organisations work and will provide you with knowledge and skills you can apply to your own work or volunteering, as well as to your every day life.

🔥 What will you learn from this course?

 • Demonstrate an understanding of different roles and activities in voluntary organisations
 • Understand how to work with other staff and volunteers in a team or organisation
 • Use and apply knowledge of the voluntary sector to work or volunteering experience
 • Link this learning with personal or career goals.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  24 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: TẠI ĐÂY

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41299

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network