Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Dành Cho Lập Trình Viên Trình Độ Đầu Vào (Mẫu Và Mẹo)

Cố gắng viết một bản sơ yếu lý lịch đầu vào có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn có ít hoặc không có kinh nghiệm chuyên môn. Bằng cách xác định các lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện sơ yếu lý lịch của mình và điều chỉnh nó cho phù hợp với ngành công nghệ thông tin, bạn vẫn có thể thể hiện mình là một ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí lập trình viên sơ cấp.

Trong bài viết này, chúng ta  sẽ cùng làm rõ trách nhiệm của một lập trình viên, xem xét cách viết đúng lý lịch lập trình viên trình độ đầu vào đồng thời cung cấp một số mẹo viết sơ yếu lý lịch cũng như các mẫu sơ yếu lý lịch để sử dụng làm hướng dẫn cho riêng bạn.

Lập trình viên làm gì?

Lập trình viên máy tính chịu trách nhiệm tạo mã và sử dụng thư viện mã hoá để xây dựng phần mềm máy tính. Họ phải có kỹ năng sử dụng nhiều ngôn ngữ máy tính khác nhau và có thể xác định nguyên nhân của sự cố trong hệ thống trước khi sửa đổi nó cho phù hợp. Họ là một phần của ngành IT nhưng có thể được tuyển dụng trong hầu hết các ngành cần các chuyên gia công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm và khắc phục sự cố mạng.

Mẹo viết sơ yếu lý lịch cho lập trình viên trình độ đầu vào

Có nhiều cách để bạn có thể cải thiện sơ yếu lý lịch của mình, ngay cả khi chỉ có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực. Danh sách sau đây xem xét một số phương pháp và cách bạn có thể áp dụng chúng vào sơ yếu lý lịch của chính mình để thể hiện trình độ của bạn.

 • Chỉ bao gồm thông tin có liên quan. Đăng ký cho một vị trí đầu vào có thể có nghĩa là bạn chưa có kinh nghiệm làm việc trước đây với tư cách là một lập trình viên, nhưng bạn vẫn có thể giới thiệu các lĩnh vực mà bạn có kinh nghiệm. Tập trung vào các bằng cấp bạn hiện có và cung cấp các giải thích chuyên sâu mô tả những trách nhiệm mà bạn đã nắm giữ và theo sau đó là những kỹ năng bạn có được từ chúng.
 • Sử dụng các môn học và dự án nâng cao để gia tăng giá trị. Một cách khác để nâng cao trình độ của bạn là trình bày chi tiết các môn học bạn đã hoàn thành và các dự án nâng cao mà bạn đã hoàn thành như một phần của các khóa học của mình.
 • Bao gồm các số liệu định lượng để đo lường  sự thành công. Bằng cách bao gồm các con số để đo lường sự thành công của học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc của bạn, bạn có thể chứng minh rằng nó có sự tác động lên công việc và chuyên môn của bạn đối với một lĩnh vực cụ thể cho dù ở nơi làm việc hay trong quá trình học đại học của bạn.
 • Thể hiện kinh nghiệm của bạn khi làm việc với cơ sở dữ liệu. Tích hợp kinh nghiệm của bạn với cơ sở dữ liệu có thể khiến bạn trở nên khác biệt so với những ứng viên đầu vào vì đây là kỹ năng mong muốn ở một số vị trí liên quan đến ngành công nghệ thông tin.
 • Liệt kê các kỹ năng thể hiện khả năng học hỏi. Nếu bạn không có nhiều kỹ năng kỹ thuật để đưa vào phần kỹ năng của mình, hãy tập trung vào các kỹ năng thể hiện khả năng thích ứng và học hỏi các quy trình mới một cách dễ dàng. Điều này có thể thể hiện bạn là một cá nhân có tiềm năng mở rộng kiến ​​thức chuyên môn của mình theo thời gian.
Cách viết sơ yếu lý lịch lập trình viên trình độ đầu vào
 • Bao gồm một tuyên bố cho mục tiêu của bạn phù hợp với công ty.
 • Tạo một phần tóm tắt kỹ năng công nghệ ngoài phần kỹ năng của bạn.
 • Bao gồm thông tin giáo dục đại học.
 • Sử dụng phần chuyên môn của bạn để làm nổi bật kinh nghiệm trong ngành.
 • Tạo một phần dành cho các chứng nhận hoặc giải thưởng để nâng cao kinh nghiệm của bạn.

1. Xem lại mô tả công việc và đánh dấu các từ khóa

Nhìn vào các yêu cầu, kỹ năng và đặc điểm được sử dụng trong bản mô tả công việc để mô tả một ứng viên lý tưởng. Xem bạn có thể sử dụng bao nhiêu trong số này trong phần kỹ năng của mình và mô tả kinh nghiệm nghề nghiệp. Điều này có thể giúp sơ yếu lý lịch của bạn nổi bật, đặc biệt nếu công ty sử dụng hệ thống trực tuyến để lọc những ứng viên không có thông tin mong muốn trong tài liệu ứng tuyển của họ.

2. Bao gồm một tuyên bố cho mục tiêu của bạn phù hợp với công ty

Câu tuyên bố về phần mục tiêu của bạn nên ở ngôi thứ ba, nhưng quan trọng nhất, nó phải trực tiếp đề cập đến công ty mà bạn đang ứng tuyển. Nó cũng phải mô tả cách bạn có thể sử dụng chúng.

Các câu tuyên bố về phần mục tiêu thường có độ dài từ một đến ba câu và tốt hơn nên sử dụng cho các bản sơ yếu lý lịch trình độ đầu vào vì chúng có độ dài ngắn gọn hơn trong khi bản tóm tắt sơ yếu lý lịch dành cho những cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành để thể hiện nhiều bằng cấp của họ.

3. Tạo phần tóm tắt kỹ năng công nghệ ngoài phần kỹ năng của bạn

Ngoài việc có một phần kỹ năng chung để chứa các kỹ năng mềm của bạn (kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân), bạn cũng nên tạo một phần “kỹ năng kỹ thuật” riêng để làm nổi bật sự thành thạo của bạn trong ngôn ngữ lập trình và các kỹ năng liên quan.

4. Bao gồm thông tin giáo dục đại học

Phần học đại học của bạn có thể là một cách tuyệt vời để nâng cao lý lịch lập trình viên trình độ đầu vào của bạn. Bao gồm tên trường, số năm đã theo học, bằng cấp đã nhận và điểm trung bình nếu nó trên 3.0. Nếu có thể, hãy liệt kê các môn học liên quan mà bạn đã hoàn thành, cũng như bất kỳ danh hiệu nào bạn đã nhận được hoặc các dự án đặc biệt mà bạn đã làm việc có thể liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

5. Sử dụng phần chuyên môn của bạn để làm nổi bật kinh nghiệm trong ngành

Bao gồm một phần chuyên môn trong sơ yếu lý lịch của bạn có thể phục vụ cả các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ đầu vào. Trong trường hợp không có kinh nghiệm làm lập trình viên chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng phần này để làm nổi bật các công việc thực tập, công việc và nhiệm vụ IT, đào tạo và các khóa học mà bạn có thể đã tham gia. Ngoài ra, hãy nhớ tham khảo mô tả công việc về các kỹ năng mềm mong muốn để tìm những kỹ năng có thể được đưa vào để nâng cao phần kinh nghiệm chuyên môn của bạn.

6. Tạo một phần dành cho các chứng nhận hoặc giải thưởng để nâng cao kinh nghiệm của bạn

Một cách tuyệt vời khác để nâng cao sơ ​​yếu lý lịch khi còn ít kinh nghiệm làm việc là đạt được chứng chỉ IT. Những điều này có thể hữu ích trong việc nâng cao chứng chỉ của bạn vì chúng thể hiện mong muốn tiếp tục học hỏi và cập nhật các ngôn ngữ lập trình của bạn.

Ví dụ về sơ yếu lý lịch của lập trình viên trình độ đầu vào

Đây là mẫu sơ yếu lý lịch lập trình viên trình độ đầu vào sử dụng các mẹo trên. Bạn có thể sử dụng ví dụ sơ yếu lý lịch này làm cơ sở cho chính bạn.

Naomi Smith

naomis@email.com | 111-222-3333 | Carslie, NY

Mục tiêu: 

Vừa mới tốt nghiệp chuyên gia IT với chuyên môn nâng cao về lập trình JavaScript và C ++, người đang mong muốn áp dụng bốn năm kinh nghiệm IT vào Giải pháp IT của William trong vai trò lập trình viên máy tính cấp độ đầu vào.

Kỹ năng:

 • Định hướng theo nhóm
 • Đa tác vụ
 • Tư duy phân tích
 • Giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói
 • Dịch vụ khách hàng
 • Khả năng thích ứng

Tóm tắt kỹ năng công nghệ :

Hệ thống máy tính:

 • Mac OS X
 • DOS
 • Windows
 • Linux

Ngôn ngữ lập trình:

 • React JS
 • C ++
 • HTML
 • Python
 • Điểm chia sẻ

Cơ sở dữ liệu:

 • Truy cập MS
 • Oracle 9.x
 • FileMaker Pro
 • FoxPro
 • MySQL

Giáo dục:

Đại học New York | Tháng 8 năm 2015-Tháng 5 năm 2019

Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin | Điểm trung bình: 3,9

 • Các môn học liên quan: Phát triển phần mềm I & II, Kiến thức cơ bản về mã hóa, Mã hóa nâng cao, Quản lý dự án IT, An ninh mạng, JavaScript: Cơ bản và chủ đề nâng cao, Bảo trì hệ thống máy tính, IT trong thế giới doanh nghiệp, Ngôn ngữ lập trình nâng cao, Khắc phục sự cố I & II, Sáng tác tiếng Anh
 • Dự án cộng đồng: Đã sử dụng FileMaker Pro để thiết kế hệ thống nộp đơn trực tuyến mới cho các khoa lịch sử, tiếng Anh và khoa học chính trị như một phần của khóa học mã hóa nâng cao
 • Danh hiệu: Danh sách Trưởng khoa từ nhiệm kỳ mùa xuân năm 2017 đến kỳ mùa xuân năm 2019

Kinh nghiệm chuyên nghiệp:

Thực tập sinh lập trình viên

Công ty Cổ phần Mạng lưới | Tháng 5 năm 2019-tháng 11 năm 2019

 • Đã sử dụng thư viện mã hóa React JS để cập nhật các tính năng front-end của 10 ứng dụng di động
 • Bộ phận IT đã hỗ trợ cải tiến mạng nội bộ của công ty bằng cách tạo hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng MS Access
 • Đã cài đặt phần mềm chống phần mềm độc hại mới trên 200 thiết bị của công ty và cải thiện an ninh mạng 25%
 • Đã tạo các bản ghi nhớ cung cấp thông tin để giáo dục nhân viên công ty về các email có khả năng lừa đảo
 • Đã sử dụng ngôn ngữ lập trình SharePoint để viết mã CMS của công ty, giúp cải thiện năng suất của công ty thông qua mạng truyền thông tốt hơn lên 15%

Chuyên gia IT dành cho sinh viên

 • Khoa IT Đại học New York | Tháng 3 năm 2016 đến tháng 5 năm 2019
 • Phân phối máy tính mới, bảng thông minh và thiết bị trên cao cho các lớp học và hỗ trợ thiết lập
 • Đã lắp đặt bộ định tuyến không dây ở các khu vực chung và phòng ăn. Hỗ trợ thay thế các bộ định tuyến cũ trong ký túc xá
 • Lưu giữ hồ sơ chi tiết về các thiết bị đã mượn từ bộ phận IT như máy tính xách tay, ổ USB, bộ điều hợp và thiết bị đầu đĩa DVD và liên hệ với các cá nhân qua điện thoại hoặc email nếu không được trả lại trước ngày yêu cầu
 • Đã trả lời các cuộc gọi để giúp người điều hành lớp học khôi phục các tệp bị mất hoặc vận hành thiết bị trong các buổi học
 • Hỗ trợ sinh viên khắc phục sự cố với thiết bị Mac hoặc PC của họ khi cần thiết

Đại Diện bộ phận dịch vụ khách hàng

 • Campbell’s Heating and Air Conditioning Co. | Tháng 4 năm 2015-tháng 8 năm 2015
 • Ghi lại hơn 80 giờ tương tác qua điện thoại với khách hàng tiềm năng và lâu năm
 • Các cuộc gọi của khách hàng đã được trả lời và tuân theo giao thức dịch vụ khách hàng để đảm bảo nhu cầu của họ được đáp ứng
 • Duy trì thái độ tích cực trong quá trình giúp khách hàng điều hướng trang web của công ty hoặc gửi đơn khiếu nại chống lại công ty
 • Thông báo cho người giám sát về các khiếu nại của khách hàng và điền vào biểu mẫu khiếu nại của khách hàng trước khi nhập vào cơ sở dữ liệu trực tuyến của công ty
 • Tham dự các cuộc họp hàng tuần do bộ phận dịch vụ khách hàng tổ chức để xem xét các phương thức và thủ tục giao tiếp. Thực hiện các bài thuyết trình hàng tuần về các câu hỏi thường gặp và các khiếu nại hoặc phản hồi gần đây do khách hàng cung cấp

Giấy chứng nhận:

 • Lập trình viên liên kết được chứng nhận C ++
 • Cộng tác viên được chứng nhận của Oracle, Lập trình viên Java SE 8

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Theo: www.indeed.com

Người dịch: Phạm Ngọc Phương Khanh

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Ngọc Phương Khanh – Nguồn ivolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=72989

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network