Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Trường Cao Học

Sơ yếu lý lịch tốt nghiệp là yếu tố quan trọng để sinh viên được nhận vào chương trình sau đại học, vì chúng được nhân viên tuyển sinh đánh giá thông qua các kỹ năng, điểm mạnh, kinh nghiệm, sở thích và trình độ học vấn của sinh viên. Những đánh giá này là một phần lớn trong những gì mà hội đồng tuyển sinh sử dụng khi quyết định sinh viên nào sẽ phù hợp với chương trình, vì vậy điều quan trọng là phải trình bày một bản sơ yếu lý lịch tốt nghiệp được viết tốt và hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp các mẹo giúp bạn viết sơ yếu lý lịch tốt nghiệp hiệu quả và cung cấp các ví dụ về sơ yếu lý lịch tốt nghiệp đại học để bạn đọc tham khảo.

Sơ yếu lý lịch tốt nghiệp đại học là gì?

Sơ yếu lý lịch học sau đại học là một tài liệu đi kèm để cung cấp cho hội đồng tuyển sinh những thông tin bổ sung có thể không có trong đơn đăng ký vào chương trình sau đại học của bạn. Sơ yếu lý lịch này tập trung vào việc bổ sung thông tin trong đơn của bạn để hội đồng tuyển sinh có thể đánh giá tốt hơn việc ứng cử của bạn. Sơ yếu lý lịch tốt nghiệp đại học giống như sơ yếu lý lịch tìm việc ở chỗ chúng nhằm mục đích nhấn mạnh sự phù hợp của bạn với chương trình bạn đăng ký bằng cách nêu bật trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và tình nguyện của bạn cũng như các kỹ năng liên quan và sở thích nghề nghiệp.

Cách viết sơ yếu lý lịch tốt nghiệp đại học

Thực hiện theo các mẹo sau để giúp bạn tạo một bản sơ yếu lý lịch tốt nghiệp hiệu quả:

1. Tập trung vào trình độ học vấn.

Sơ yếu lý lịch tốt nghiệp của bạn nên tập trung vào việc làm nổi bật trình độ học vấn của bạn. Bao gồm quá trình học tập của bạn ở hoặc gần đầu sơ yếu lý lịch, với tên trường và chuyên ngành chính / phụ, ngày tốt nghiệp và điểm trung bình của bạn. Bạn có thể nêu cả điểm chuyên ngành nếu chúng làm nổi bật sự phù hợp của bạn với chương trình. Liệt kê kinh nghiệm làm việc có liên quan bên dưới phần trình độ học vấn, nhưng cố gắng không đi sâu giải thích các công việc không liên quan đến chương trình. Hãy chắc chắn rằng sơ yếu lý lịch tốt nghiệp đại học của bạn bao gồm các câu lạc bộ ngoại khóa, danh hiệu và giải thưởng.

Trong khi viết sơ yếu lý lịch, hãy nhớ mục đích của nó là xác định sự phù hợp của bạn dựa trên trình độ học vấn và kinh nghiệm của bạn đối với chương trình mà bạn đang cố gắng được nhận vào.

2. Làm nổi bật thành tích của bạn.

Phần này nên bao gồm bất kỳ điều gì khiến bạn nổi bật so với các ứng viên khác. Bạn có thể bao gồm các danh hiệu và giải thưởng, nằm trong Danh sách của Trưởng khoa, kinh nghiệm lãnh đạo, hoạt động tình nguyện và thực tập hoặc học việc.

Trên sơ yếu lý lịch tốt nghiệp, những mục này nêu bật những thành tích của bạn với tư cách là một sinh viên và một thành viên trong cộng đồng của bạn. Một số sinh viên nộp đơn vào các chương trình sau đại học ngay sau khi hoàn thành bằng đại học và có thể không có kinh nghiệm chuyên môn để đưa vào sơ yếu lý lịch này. Điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được và phần thành tích là mục thể hiện các trải nghiệm khác mà bạn đã làm xuất sắc. Nhân viên tuyển sinh coi công việc thực tập và công việc tình nguyện của bạn cũng phù hợp như kinh nghiệm thực tế. Trong cả hai trường hợp, hãy nhớ nhấn mạnh các nhiệm vụ bạn đã thực hiện và các kỹ năng bạn đã học được trong vị trí vai trò của mình.

3. Thiết kế và định dạng.

Giống như sơ yếu lý lịch nghề nghiệp, sơ yếu lý lịch tốt nghiệp của bạn, trong hầu hết các trường hợp, không nên dài quá một trang. Sơ yếu lý lịch của bạn phải ngắn gọn, được định dạng rõ ràng, dễ đọc và không mắc lỗi.

Bạn cũng sẽ muốn sơ yếu lý lịch của mình được sắp xếp rõ ràng và có thể quét dễ dàng. Mặc dù bạn muốn mô tả chi tiết kinh nghiệm và nhiệm vụ của mình và chúng phù hợp với chương trình mong muốn của bạn như thế nào, nhưng bản lý lịch phải ngắn gọn và tập trung vào những gì phù hợp nhất. Một bản lý lịch rõ ràng, trau chuốt sẽ giúp thể hiện những phẩm chất nổi bật của bạn với tư cách là một ứng viên phù hợp cho chương trình.

Một số trường có thể yêu cầu một bản sơ yếu lý lịch (CV), nhưng trong hầu hết các trường hợp, nhân viên tuyển sinh được giao nhiệm vụ đọc qua các đơn ứng tuyển và hồ sơ với số lượng lớn, vì vậy họ có khả năng đánh giá cao một bản sơ yếu lý lịch được viết ngắn gọn và trình bày tốt.

Mẫu sơ yếu lý lịch tốt nghiệp đại học

Bạn muốn sơ yếu lý lịch của mình nổi bật trong số hàng chục, thậm chí hàng trăm hồ sơ mà các hội đồng tuyển sinh đưa ra. Đảm bảo thiết kế của bạn đơn giản và rõ ràng, thử nghiệm với các phông chữ khác nhau, chú ý là phải dễ đọc. Thiết kế của bạn phải gắn kết và nhất quán. Làm cho các phần có thể nhận dạng được bằng cách phân biệt các tiêu đề mỗi phần với phần còn lại của văn bản bằng cách sử dụng phông chữ lớn hơn, in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân.

Các phần của bạn ít nhất phải tuân thủ thứ tự sau:

1. Chi tiết liên hệ cá nhân

Bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại và địa chỉ email của bạn ở đầu trang đầu tiên, căn giữa hoặc căn trái. Sử dụng kích thước phông chữ tiêu đề của bạn hoặc lớn hơn 1pt để hiển thị thông tin này.

2. Trình độ học vấn

Liệt kê các trường đại học mà bạn đã theo học theo thứ tự thời gian ngược lại, bắt đầu với trường hiện tại hoặc trường gần đây nhất và quay trở lại với trường trung học. Đối với mỗi trường, bao gồm tên của cơ sở giáo dục, thành phố, bằng cấp bạn nhận được (với chuyên ngành) và ngày tốt nghiệp.

3. Kinh nghiệm

Như đã đề cập ở trên, phần kinh nghiệm của bạn có thể bao gồm bất kỳ kinh nghiệm liên quan nào, cho dù đó là hoạt động tình nguyện, thực tập hay dạy kèm. Các hội đồng tuyển sinh biết rằng nhiều sinh viên chưa có kinh nghiệm tại nơi làm việc và thay vào đó, tập trung vào cách bạn sử dụng phần này. Các chi tiết về kinh nghiệm của bạn (nhiệm vụ, kỹ năng, trách nhiệm) nên được định dạng bằng cách sử dụng các gạch đầu dòng.

4. Giải thưởng / thành tích

Liệt kê những điều này theo thứ tự liên quan hơn là thứ tự thời gian. Bao gồm tên hoặc tiêu đề của danh hiệu hoặc giải thưởng, cơ quan cấp và ngày bạn được trao.

5. Các hoạt động chuyên môn hoặc học thuật

Việc tham gia vào các câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức thành viên chuyên môn hoặc học thuật cho thấy bạn sẵn sàng tiếp cận để học hỏi, kết nối và theo đuổi sở thích của mình. Liệt kê tên của tổ chức, ngày trở thành thành viên và bất kỳ vai trò lãnh đạo hoặc đại diện nào mà bạn đã nắm giữ.

Ví dụ về sơ yếu lý lịch của trường đại học

Leith S. Barber

245 Hummingbird Lane, Bradley, LA 00000, 555-555-5555, LSBarber@email.com

  • TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Đại học Eldon, Eldon, NC tháng 5 năm 2012 Cử nhân tiếng Anh, Giao tiếp

Chuyên ngành phụ, Viết kỹ thuật

Điểm trung bình: 3,88

  • GIẢI THƯỞNG VÀ CÁC BIỆT TÀI

Sigma Delta Kappa, Hiệp hội Danh dự Lãnh đạo Quốc gia Selby Giải thưởng cho Nghiên cứu Sau đại học Beta Pi Beta, Hiệp hội Danh dự Tiếng Anh Phi Theta Kappa, Hiệp hội Danh dự Sigma Tau Delta, Hiệp hội Danh dự Tiếng Anh William và Marie Selby Người nhận học bổng

Danh sách Chủ tịch Eldon (2009—2012)

  • PHIẾU THAM GIA NGOẠI KHOA HỌC.

Văn phòng Hiệu trưởng, Đại học Eldon | 2010—2012

Sinh viên vừa học vừa làm
Tham dự các cuộc họp cải tiến trường học
Thực hiện các nhiệm vụ hành chính hàng ngày (truyền thông, quản lý dữ liệu) và hỗ trợ cần thiết cho nhân viên
Tạo lời mời sự kiện và tài sản thế chấp khác cho các sự kiện của nhà tài trợ

Hội thảo dành cho sinh viên năm nhất, Đại học Eldon | 2009—2010

Trợ giảng

Làm việc với giảng viên để hỗ trợ sinh viên mới thích nghi với cuộc sống đại học thông qua các giáo án toàn diện

  • TÌNH NGUYỆN VIÊN / CÔNG VIỆC DỊCH VỤ

Trung tâm Chăm sóc Giảm nhẹ Hospice của Quận Eldon, NC | Tháng 5 năm 2009 — hiện tại

Người chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân nan y thông qua các hoạt động hàng ngày tại nhà của họ và tại nhà tế bần
Đã hoàn thành chương trình đào tạo tình nguyện viên ba ngày

Bữa trưa Bạn thân – Trường tiểu học Vedalias, Eldon, NC | Tháng 9 năm 2008 — tháng 5 năm 2009

Trẻ em đi cùng cần ăn trưa tại trường tiểu học địa phương hàng tuần
Đóng vai trò như một hình mẫu và cung cấp sự tương tác cho sinh viên địa phương

—————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=80887

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network