Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Người Sáng Lập (Kèm Mẫu Và Ví dụ)

Những người đã thành lập tổ chức có thể ghi lại bằng cấp và thành tích của họ vào sơ yếu lý lịch. Tạo một sơ yếu lý lịch ấn tượng là một điều rất quan trọng để xuất hiện một cách chuyên nghiệp và làm nổi bật các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc cũng như trình độ học vấn của bạn. Nếu bạn là người sáng lập và cần soạn thảo sơ yếu lý lịch, dưới đây là một số yếu tố mà bạn có thể đưa vào. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn các bước để viết sơ yếu lý lịch cho người sáng lập và đưa ra một mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo ví dụ.

NGƯỜI SÁNG LẬP LÀ AI?

Người sáng lập là người thành lập một tổ chức, ví dụ như một doanh nghiệp hay một tổ chức phi lợi nhuận. Người sáng lập có thể làm việc trong nhiều ngành và họ có thể tạo ra nhiều loại tổ chức. Thông thường,Người sáng lập sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo tại tổ chức của họ và gắn bó với tổ chức đó sau khi thành lập. Họ cũng có thể đóng vai trò là chủ sở hữu của tổ chức. Một số nhiệm vụ công việc của người sáng lập có thể bao gồm:

 • Quản lý hoạt động của một tổ chức
 • Đóng vai trò là bộ mặt của tổ chức
 • Đưa ra các quyết định về tài chính, thương hiệu và các yếu tố kinh doanh khác
 • Giao tiếp với các giám đốc điều hành công ty khác
 • Tạo chiến lược tổ chức
 • Đưa ra những ý tưởng sáng tạo để định vị tổ chức như một công ty hàng đầu trong ngành
 • Phát triển và củng cố tầm nhìn cho tổ chức
 • Dẫn dắt các cuộc họp để thúc đẩy sự tham gia của nhân viên
 • Xây dựng đội ngũ nhân viên

CÁCH TẠO SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ngay cả khi bạn không tích cực tìm kiếm một công việc mới, thì có một sơ yếu lý lịch là một cách tuyệt vời để theo dõi thành tích và trình độ của bạn. Dưới đây là sáu bước chính mà bạn có thể làm theo để viết sơ yếu lý lịch với tư cách là người sáng lập tổ chức:

1. Thiết kế tiêu đề sơ yếu lý lịch

Một trong những thành phần quan trọng nhất của sơ yếu lý lịch là tên và thông tin liên hệ của bạn. Để bắt đầu tạo sơ yếu lý lịch, bạn có thể thiết kế tiêu đề làm nổi bật thông tin này ở đầu trang. Bạn có thể bao gồm bất kỳ phương thức liên hệ nào bạn muốn, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại hoặc trang web của bạn. Bạn cũng có thể sáng tạo với tiêu đề của mình và sử dụng biểu tượng của tổ chức hoặc phối hợp phông chữ và phối màu với thương hiệu của tổ chức.

2. Viết một câu tóm tắt ngắn gọn

Một bước nữa để viết sơ yếu lý lịch của bạn là xây dựng một bản tóm tắt súc tích. Mục đích của việc tạo một bản tóm tắt là để làm nổi bật những điểm chính trong sơ yếu lý lịch của bạn ở gần đầu trang. Câu của bạn có thể ngắn gọn, vì những câu này thường chỉ có một hoặc hai câu. Ví dụ: câu tóm tắt  bạn có thể nói, “Người sáng lập Good Day Consulting. Có kỹ năng phát triển các chiến lược tư vấn sáng tạo với các kết quả có ảnh hưởng lớn.”

3. Mô tả kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn

Một phần sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn cũng rất quan trọng. Trong phần này, bạn có thể liệt kê lịch sử công việc có liên quan của mình, bao gồm cả chức danh và trách nhiệm của bạn. Khi bạn viết trách nhiệm công việc của mình, hãy đảm bảo bắt đầu mỗi điểm bằng một động từ hành động và định lượng thành tích của bạn bất cứ khi nào có thể. Điều này có thể làm cho sơ yếu lý lịch của bạn hấp dẫn hơn đối với người đọc và nhấn mạnh thành tích của bạn

4. Thêm trình độ học vấn của bạn

Bạn cũng có thể thêm thông tin đăng nhập học vấn của mình vào một phần khác của sơ yếu lý lịch. Bao gồm tên trường học của bạn, vị trí của nó, bằng cấp của bạn và ngày bạn đã theo học tại trường. Với tư cách là người sáng lập, bạn cũng nên đưa bất kỳ kinh nghiệm lãnh đạo nào mà bạn đã có trong thời gian đi học vào phần này, vì điều này có thể nhấn mạnh khả năng lãnh đạo của bạn. Ví dụ, nếu bạn là chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân, bạn nên đưa điều này vào sơ yếu lý lịch của mình.

5. Tạo ra một phần cho các kỹ năng

Một bước khác để viết sơ yếu lý lịch là tạo một phần có chứa các kỹ năng của bạn. Trong phần này, bạn có thể liệt kê các kỹ năng liên quan của mình trong các gạch đầu dòng để giữ cho chúng có tổ chức. Bạn có thể bao gồm cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, vì cả hai đều quan trọng đối với người sáng lập. Một số kỹ năng hữu ích cho người sáng lập bao gồm:

Khả năng lãnh đạo: Bởi vì những người sáng lập thường lãnh đạo công ty của họ nên họ bắt buộc phải có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ. Các kỹ năng lãnh đạo có thể bao gồm ủy quyền, tôn trọng, tự tin và có tầm nhìn phát triển.

Tinh thần kinh doanh: Các kỹ năng kinh doanh có thể giúp những người sáng lập làm cho công ty của họ thành công ngay khi thành lập công ty. Những kỹ năng này bao gồm sự đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh.

Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp có thể giúp người sáng lập tương tác với những người làm việc cho công ty của họ và các bên liên quan. Người sáng lập cũng có thể làm việc với các hãng truyền thông, điều quan trọng là họ có thể giao tiếp hiệu quả.

Quản lý: Kỹ năng quản lý có thể giúp người sáng lập quản lý công ty và nhóm của họ một cách hiệu quả, vì họ thường đóng vai trò quản lý nhiều hoạt động của tổ chức.

Sáng tạo: Người sáng lập có thể sử dụng các kỹ năng sáng tạo để đưa ra những ý tưởng mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty. Họ cũng có thể khuyến khích những người khác làm việc cho công ty của họ luyện tập khả năng sáng tạo.

Giải quyết vấn đề: Người sáng lập cần có kỹ năng giải quyết vấn đề để có thể đưa ra giải pháp cho các vấn đề mà tổ chức của họ phải đối mặt.

Tư duy chiến lược: Tư duy chiến lược là một kỹ năng cần thiết cho các nhà sáng lập để tạo ra các chiến lược kinh doanh độc đáo và hiệu quả mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty của họ.

6. Bao gồm mọi chứng nhận có liên quan

Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ chứng nhận có liên quan nào trong sơ yếu lý lịch của bạn. Mặc dù không bắt buộc, nhưng nhiều nhà sáng lập kiếm được chứng chỉ để nâng cao sự nhạy bén trong kinh doanh hoặc củng cố khả năng lãnh đạo của họ. Bạn có thể tạo phần chứng nhận và liệt kê các chứng chỉ của mình trong dấu gạch đầu dòng. Các chứng chỉ hữu ích cho người sáng lập bao gồm các chủ đề như lãnh đạo, quản lý, tiếp thị, phân tích kinh doanh và quản lý dự án.

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO NGƯỜI SÁNG LẬP

Bạn có thể sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch này để hướng dẫn bạn cách tạo sơ yếu lý lịch người sáng lập:

[Tên] [Số điện thoại] [Địa chỉ email]

[Trang web của công ty]

Tóm tắt

[Tóm tắt ngắn gọn nêu bật tổ chức bạn đã thành lập và bất kỳ bằng cấp nào khác có liên quan.]

Kinh nghiệm nghề nghiệp [Công ty] [Vị trí] [Chức vụ]

[Ngày làm việc]

[Trách nhiệm]

[Trách nhiệm]

[Trách nhiệm]

[Trách nhiệm]

[Công ty] [Vị trí] [Chức vụ]

[Ngày làm việc]

[Trách nhiệm]

[Trách nhiệm]

[Trách nhiệm]

[Trách nhiệm]

Học vấn [Tên cơ sở] [Vị trí] [Bằng cấp]

[Ngày học]

Các Kỹ năng

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

Các Chứng chỉ

[Chứng nhận]

[Chứng nhận]

VÍ DỤ VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO NHÀ SÁNG LẬP

Dưới đây là một ví dụ sơ yếu lý lịch của người sáng lập dựa trên mẫu:

Phoebe Bradley507-123-1234phoebe.bradley@email.com

Tóm tắt

Doanh nhân và người sáng lập Công ty thu âm Downtown Rochester. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, truyền thông và quan hệ truyền thông.

Kinh nghiệm chuyên nghiệp ở Công ty thu âm thành phố Rochester Rochester, Minnesota Chủ nhân / người sáng lập

Tháng 5 năm 2020 – nay

Đóng vai trò lãnh đạo tại Downtown Rochester Record Company với tư cách là người sáng lập

 • Nâng cao tầm nhìn của công ty trong việc trao quyền cho những người yêu âm nhạc và các nhạc sĩ địa phương
 • Đặt các mục tiêu cho công ty và theo dõi tiến độ đạt được chúng
 • Tổ chức các cuộc họp toàn công ty để trả lời các câu hỏi và xây dựng tinh thần
 • Lên kế hoạch cho các sự kiện để tăng cường sự tham gia của cộng đồng và kết nối với các phương tiện truyền thông địa phương để đưa tin

Giải pháp khởi nghiệp Rochester, Minnesota Thực tập sinh khởi nghiệp

Tháng 1 năm 2020 – tháng 5 năm 2020

 • Làm việc với một nhóm sinh viên thực tập để giúp khởi động các công ty khởi nghiệp
 • Đã thiết kế các chiến lược tiếp thị và quan hệ truyền thông
 • Đã phát triển các chiến lược xây dựng thương hiệu sáng tạo
 • Lập báo cáo tiến độ về chiến lược và gửi cho khách hàng

Học vấn : Đại học bang  Rochester , Rochester, Minnesota : Cử nhân Khoa học về tinh thần kinh doanh

Tháng 8 năm 2016 – tháng 5 năm 2020

Các Kỹ năng

 • Tinh thần kinh doanh
 • Tiếp thị
 • Giao tiếp
 • Khả năng lãnh đạo
 • Xây dựng thương hiệu
 • Lập kế hoạch chiến lược

Các Chứng chỉ

 • Chuyên gia tiếp thị trong nước
 • Chứng nhận lãnh đạo nhóm

……………………………………

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=70295

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/