Cách Tạo Sơ Yếu Lý Lịch Cho Vị Trí Quản Lý Hồ Sơ Trong 5 Bước

Nếu bạn đang quan tâm đến việc theo đuổi một vị trí trong lĩnh vực quản lý hồ sơ, bạn có thể thiết kế một sơ yếu lý lịch dành riêng cho việc tìm kiếm công việc đó. Loại sơ yếu lý lịch này có thể minh họa trình độ chuyên môn của bạn cho vị trí quản lý hồ sơ và giúp nhà tuyển dụng hiểu lý do tại sao bạn quan tâm đến vị trí này. Tìm hiểu về cách viết loại sơ yếu lý lịch này có thể giúp bạn tự viết hồ sơ của riêng mình. Bài viết này sẽ đề cập đến khái niệm, mô tả những gì bạn nên viết, cung cấp hướng dẫn cách viết loại sơ yếu lý lịch này cùng một mẫu và ví dụ.

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO VỊ TRÍ QUẢN LÝ HỒ SƠ

Sơ yếu lý lịch cho vị trí quản lý hồ sơ là một tài liệu nêu bật các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong việc quản lý hồ sơ. Là người quản lý hồ sơ, bạn chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ các hồ sơ quan trọng của doanh nghiệp. Bạn có thể đảm bảo rằng các bản ghi luôn có sẵn khi cần thiết cùng tính chính xác và được cập nhật thường xuyên. Một vài ví dụ về hồ sơ mà bạn có thể quản lý bao gồm hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, tài liệu tài chính và thậm chí cả hồ sơ nhân viên.

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ HỒ SƠ BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Sơ yếu lý lịch của người quản lý hồ sơ nêu bật các kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ học vấn, đào tạo liên quan của bạn. Về kỹ năng, bạn có thể bao gồm các kỹ năng liên quan đến quản lý hồ sơ, chẳng hạn như kỹ năng CNTT và kỹ năng quản lý cơ sở dữ liệu. Bạn cũng có thể làm nổi bật kỹ năng viết và giao tiếp của mình. Về kinh nghiệm, bạn có thể thêm bất kỳ kinh nghiệm nào với tư cách là trợ lý hồ sơ hoặc trong lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, hành chính hoặc nhân sự. Về trình độ học vấn, bạn có thể thêm bất kỳ học vấn và đào tạo nào có liên quan đến việc quản lý hồ sơ. Điều này bao gồm bất kỳ sự bằng giáo dục chính thức nào, chẳng hạn như bằng cấp và bằng học tại chức có liên quan.

CÁCH VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO VỊ TRÍ QUẢN LÝ HỒ SƠ

Dưới đây là năm bước để viết sơ yếu lý lịch quản lý hồ sơ:

1. Viết tóm tắt chuyên môn hoặc mục tiêu nghề nghiệp

Tóm tắt chuyên môn hoặc mục tiêu nghề nghiệp là một tuyên bố từ một đến hai câu tóm tắt kinh nghiệm nghề nghiệp và mục tiêu tương lai của bạn. Tóm tắt thường tập trung vào tổng thể kinh nghiệm làm việc còn mục tiêu có thể tập trung vào các mục tiêu nghề nghiệp cụ thể của bạn. Nếu bạn có một số kinh nghiệm chuyên môn áp dụng cho việc quản lý hồ sơ, bạn có thể chọn viết một bản tóm tắt thay cho mục tiêu.

2. Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn

Sau bản tóm tắt hoặc mục tiêu của mình, bạn có thể liệt kê kinh nghiệm làm việc theo thứ tự thời gian đảo ngược, với vị trí gần đây nhất của bạn được liệt kê đầu tiên. Bạn cũng có thể bao gồm chức danh công việc, nhiệm vụ và ngày tháng làm việc của bạn cho từng vị trí. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm bất kỳ khóa đào tạo hoặc phát triển liên quan nào mà bạn tham gia khi làm việc ở các vị trí này. Điều này bao gồm các khóa đào tạo liên quan đến quản lý hồ sơ, chẳng hạn như khóa học xử lý văn bản.

3. Mô tả trình độ học vấn của bạn

Tiếp theo, liệt kê trình độ học vấn của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược. Hãy mô tả ngắn gọn về từng trường học, bằng cấp và thời điểm bạn tốt nghiệp. Bạn cũng có thể thêm tên các khóa học bạn đã hoàn thành liên quan đến quản lý hồ sơ, chẳng hạn như quản lý lưu trữ, tài liệu và quản lý hồ sơ, khoa học thông tin, khoa học thư viện và thông tin, quản lý bản thảo.

4. Thêm mọi kỹ năng liên quan

Phần kỹ năng của sơ yếu lý lịch là nơi bạn có thể mô tả các đặc điểm chuyên môn quan trọng nhất của mình. Khi viết phần này, bạn có thể tập trung vào các kỹ năng có liên quan chặt chẽ nhất đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Bạn có thể bao gồm bất kỳ kỹ năng phù hợp nào liên quan đến quản lý hồ sơ, chẳng hạn như kiến thức về phần mềm hoặc kỹ năng CNTT cụ thể. Bạn cũng có thể thêm các kỹ năng liên quan khác, chẳng hạn như kỹ năng viết, giao tiếp, tổ chức hoặc sử dụng máy tính.

5. Liệt kê các chứng nhận có liên quan 

Phần chứng chỉ cung cấp cho nhà tuyển dụng cái nhìn sâu sắc hơn về các kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn của bạn. Bạn có thể liệt kê bất kỳ chứng nhận nào có liên quan đến quản lý hồ sơ trong phần này. Ví dụ bạn có thể viết rằng bạn là chuyên gia quản lý hồ sơ và thông tin đã được chứng nhận, người quản lý hồ sơ điện tử được chứng nhận hoặc người lưu trữ hồ sơ được chứng nhận.

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH QUẢN LÝ HỒ SƠ

Dưới đây là một mẫu bạn có thể sử dụng để tạo sơ yếu lý lịch quản lý hồ sơ của riêng mình:

[Tên đầy đủ] [Số điện thoại]
[Địa chỉ email]

[Mục tiêu nghề nghiệp hoặc tóm tắt chuyên môn]
[Một đến hai câu minh họa mục tiêu nghề nghiệp của bạn hoặc kinh nghiệm tổng thể liên quan đến quản lý hồ sơ]

Kinh nghiệm làm việc 

[Chức danh] [Nhà tuyển dụng]
[Ngày tháng làm việc]

[Trách nhiệm công việc]
[Trách nhiệm công việc]
[Trách nhiệm công việc]

[Chức danh] [Nhà tuyển dụng]
[Ngày tháng làm việc]

[Trách nhiệm công việc]
[Trách nhiệm công việc]
[Trách nhiệm công việc]

[Chức danh] [Nhà tuyển dụng]
[Ngày tháng làm việc]

[Trách nhiệm công việc]
[Trách nhiệm công việc]
[Trách nhiệm công việc]

Học vấn

[Tên bằng cấp] [Tên cơ sở] [Ngày tốt nghiệp]
Các môn học liên quan:

[Tên khóa học]
[Tên khóa học]
[Tên khóa học]

[Tên bằng cấp] [Tên cơ sở] [Ngày tốt nghiệp]
Các môn học liên quan:

[Tên khóa học]
[Tên khóa học]
[Tên khóa học]

Kỹ năng

[Kỹ năng]
[Kỹ năng]
[Kỹ năng]

Chứng chỉ

[Chứng nhận hoặc giấy phép]
[Chứng nhận hoặc giấy phép]
[Chứng nhận hoặc giấy phép]

VÍ DỤ VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH QUẢN LÝ HỒ SƠ

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch quản lý hồ sơ sử dụng mẫu trên:

James Tilley 555-555-5555
James@mail.com

*Mục tiêu nghề nghiệp
Một người quản lý hồ sơ có tâm với nghề và muốn một vị trí có thể sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm của mình để cung cấp dịch vụ cho nhân viên như một phần của đội nhóm. Đang tìm kiếm một vị trí có thể phát triển các kỹ năng mới và sử dụng các kỹ năng hiện tại để tiếp tục tiến bộ trong lĩnh vực quản lý hồ sơ. *

* Kinh nghiệm làm việc
Quản lý lãnh đạo Angelina’s Best Boutique
Tháng 1 năm 2018 – tháng 7 năm 2021 *

 • Phát triển hệ thống lưu trữ cho tất cả các tài liệu và hồ sơ
 • Lưu trữ tài liệu và hồ sơ công ty
 • Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên
 • Làm việc với luật sư của công ty để đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ
 • Duy trì và cập nhật hồ sơ khách hàng và nhân viên
 • Làm việc với nhân viên để cung cấp tài liệu cho các mục đích pháp lý

Trợ lý quản lý hồ sơ
Tháng 3 năm 2015 – tháng 1 năm 2018

 • Sắp xếp và phân loại các tài liệu lưu trữ trong phòng lưu trữ
 • Bảo trì các hồ sơ kiểm kê
 • Cung cấp vật tư, vật liệu cho các bộ phận khác nhau
 • Tạo lập, triển khai và duy trì hệ thống lưu trữ và sắp xếp các tệp theo bảng chữ cái
 • Quản lý các tệp cơ sở dữ liệu bằng các chương trình phần mềm
 • Hỗ trợ quản lý và vận hành Văn phòng Hồ sơ và Đăng ký

Trợ lý quản lý hồ sơ
Trường Trung học Tây Bắc Tây Ban Nha
Tháng 1 năm 2013 – tháng 3 năm 2015

 • Lưu giữ tất cả các hồ sơ liên quan đến bằng tốt nghiệp giáo dục phổ thông bao gồm hồ sơ học sinh, bảng điểm và điểm thi
 • Tạo cơ sở dữ liệu để cho phép truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác
 • Thực hiện kiểm tra kiểm soát chất lượng trên tất cả các hồ sơ
 • Tạo một hệ thống để cho phép truy xuất các bản ghi theo ngày, sự kiện và chủ đề
 • Lưu trữ hồ sơ về tất cả số thẻ sinh viên, điểm số và các khóa học đã thực hiện

Học vấn

Cử nhân Khoa học Công nghệ thông tin
Đại học New West Haven
Tháng 1 năm 2015

Các môn học liên quan:

 • Công nghệ thông tin và khoa học máy tính
 • Bảo mật thông tin Giới thiệu về mạng máy tính
 • Giới thiệu về máy tính và hệ thống thông tin
 • Giới thiệu về phát triển web
 • Phân tích và thiết kế hệ thống
 • Phát triển phần mềm
 • Mạng Bảo mật máy tính và hệ thống thông tin
 • Điện toán di động
 • Giao tiếp dữ liệu và mạng
 • Đồ họa máy tính và hình ảnh hóa
 • Các vấn đề xã hội và đạo đức trong máy tính

Liên kết Khoa học Ứng dụng trong quản trị kinh doanh
Đại học New West Haven
Tháng 1 năm 2013

Các môn học liên quan:

 • Kế toán
 • Kinh tế học
 • Luật Kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh
 • Nguyên tắc quản lý
 • Truyền thông doanh nghiệp
 • Hệ thống quản lý kinh doanh
 • Nguyên tắc của Marketing

Kỹ năng

 • Nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bao gồm cả kho dữ liệu
 • Xây dựng và duy trì kho dữ liệu
 • Sử dụng phần mềm xử lý văn bản
 • Phân biệt và tóm tắt thông tin
 • Áp dụng thông tin và ra quyết định
 • Giải quyết vấn đề
 • Tư duy phản biện
 • Quản lý đội nhóm

Chứng chỉ

 • Chuyên gia quản lý hồ sơ và quản lý thông tin được chứng nhận
 • Chuyên gia hồ sơ được chứng nhận
 • Người quản lý hồ sơ điện tử được chứng nhận

———————————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Bài viết gốc: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/record-management-resume 

Người dịch: Phạm Thanh Ngọc

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Thanh Ngọc – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=70454

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network