Cách Liệt Kê Các Ấn Phẩm Trên Sơ Yếu Lí Lịch Hoặc CV

Khi nộp đơn xin việc trong lĩnh vực khoa học hoặc học thuật, điều quan trọng là phải đưa ra các ví dụ về kiến ​​thức và thành tích của bạn. Một cách để làm điều này là liệt kê các ấn phẩm của bạn trên sơ yếu lý lịch hoặc CV. Danh sách này cho phép nhà tuyển dụng tiềm năng dễ dàng tìm thấy hồ sơ về nghiên cứu đã xuất bản của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi mô tả cách liệt kê rõ ràng các ấn phẩm trên sơ yếu lý lịch hoặc CV.

CV là gì?

CV là danh sách trình độ học vấn, kinh nghiệm và bằng cấp của bạn mà bạn gửi đến cùng với một đơn xin việc. Về cơ bản nó là một bản tóm tắt về sự nghiệp của bạn. Mọi người sử dụng CV thay cho sơ yếu lý lịch khi xin việc trong các lĩnh vực học thuật, khoa học hoặc y tế. CV có thể bao gồm:

 • Học vấn
 • Kinh nghiệm giảng dạy
 • Giải thưởng và thành tích
 • Nghiên cứu
 • Ấn phẩm
 • Thuyết trình hội nghị
 • Liên kết nghề nghiệp

CV thường dài hơn sơ yếu lý lịch. Nó có thể là hai đến ba trang thay vì một. Nếu bạn đang ứng tuyển một công việc phi khoa học, không yêu cầu bạn phải có công việc đã xuất bản, nhưng bạn có các ấn phẩm khiến bạn khác biệt với các ứng viên khác, bạn có thể liệt kê chúng trên sơ yếu lý lịch thay vì CV.

Tại sao việc liệt kê các ấn phẩm trong CV lại quan trọng?

Điều quan trọng là liệt kê các ấn phẩm trên CV của bạn để chứng minh rằng bạn có kinh nghiệm và kiến ​​thức trong một lĩnh vực cụ thể. Chúng cũng cho thấy bạn có kỹ năng viết và phân tích tốt. Thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng của bạn thông qua các ấn phẩm của bạn là điều quan trọng khi bạn nộp đơn cho một công việc khoa học hoặc học thuật, chẳng hạn như:

 • Nhà nghiên cứu
 • Trợ lý nghiên cứu
 • Giáo sư
 • Trợ lý giáo sư
 • Nhà khoa học
 • Giám đốc phòng thí nghiệm
 • Trưởng khoa

CV của bạn là nơi tốt nhất để liệt kê các ấn phẩm của bạn vì nó cho phép nhà tuyển dụng tiềm năng có tất cả kinh nghiệm và thành tích của bạn ở cùng một nơi.

Những ấn phẩm nào cần bao gồm

Ghi vào CV của bạn bất kỳ tác phẩm có thẩm quyền nào mà bạn đã xuất bản hoặc sắp xuất bản. Các ấn phẩm thường được đánh giá ngang hàng, có nghĩa là các chuyên gia về chủ đề này đã đánh giá bài báo trước khi nó được xuất bản để đảm bảo bài báo đó chính xác và có chất lượng tốt. Điều này có thể bao gồm:

 • Sách học thuật
 • Các bài báo nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí
 • Các tài liệu nghiên cứu đang chờ được xuất bản
 • Bài báo học thuật
 • Giấy tờ hội nghị

Tránh liệt kê các blog, trang web hoặc các bài báo được đăng trên tạp chí hoặc các ấn phẩm phi khoa học. Nếu luận án của bạn không được xuất bản trên một tạp chí, hãy liệt kê nó trong phần “Giáo dục” trong CV của bạn thay vì dưới các ấn phẩm.

Các ấn phẩm để liệt kê trong CV có thể bao gồm:

 • Thuyết trình hội nghị thương mại
 • Sách hoặc chương sách
 • Các bài báo trên tạp chí hiệp hội thương mại
 • Các bài xuất bản trên các tạp chí trong ngành

Cách liệt kê các ấn phẩm trên CV hoặc sơ yếu lý lịch của bạn

Khi liệt kê các ấn phẩm trên CV, các chi tiết quan trọng nhất cần đưa vào là tên tác phẩm và nơi xuất bản tác phẩm. Những chi tiết này cho phép nhà tuyển dụng tiềm năng hiểu chủ đề một cách nhanh chóng và tìm thấy ấn phẩm nếu cần. Dưới đây là một số cách được chấp nhận để định dạng danh sách các ấn phẩm của bạn trên CV:

 • Định dạng danh sách của bạn. Nếu bạn chỉ có một vài ấn phẩm, bạn có thể liệt kê chúng dưới dạng gạch đầu dòng dưới tiêu đề “Nghiên cứu và xuất bản” trong CV của bạn. Tuy nhiên, hầu hết các CV đều có thêm một trang cho các ấn phẩm.
 • Chọn một kiểu trích dẫn và sử dụng nó một cách nhất quán. Bạn có thể sử dụng kiểu MLA hoặc APA để liệt kê các ấn phẩm. Tuy nhiên, các lĩnh vực nhân văn như triết học, lịch sử và ngôn ngữ thường theo kiểu MLA, trong khi các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật thường theo kiểu APA.
 • Sử dụng thứ tự thời gian đảo ngược. Bắt đầu với ấn phẩm gần đây nhất của bạn và liệt kê phần còn lại theo thứ tự giảm dần cho đến khi bạn đến với tác phẩm đầu tiên mà bạn đã xuất bản.
 • Bỏ các ấn phẩm lỗi thời ra khỏi danh sách. Có thể chấp nhận bỏ qua các ấn phẩm không còn hữu ích hoặc không liên quan đến công việc hoặc lĩnh vực của bạn.
 • Bao gồm công việc đang chờ xử lý. Đặt các ấn phẩm vẫn đang được xem xét để chấp nhận vào một tạp chí in nghiêng và bỏ tên tạp chí mà bạn đã gửi cho chúng.
 • Thu hút sự chú ý đến dòng phụ của bạn. Nếu ấn phẩm của bạn có đồng tác giả, hãy bao gồm tên của họ, nhưng in đậm.

Nếu bạn muốn liệt kê các ấn phẩm trên sơ yếu lý lịch, bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận đơn giản hơn:

 • Tạo một phần dành riêng. Thêm một thành phần vào trang sơ yếu lý lịch của bạn có tiêu đề “Các ấn phẩm”.
 • Sử dụng thứ tự thời gian đảo ngược. Liệt kê từng ấn phẩm dưới dạng gạch đầu dòng của riêng nó, bắt đầu với ấn phẩm được xuất bản gần đây nhất. Chỉ chọn những ấn phẩm gần đây nhất và có liên quan để tránh chiếm không gian có giá trị trong sơ yếu lý lịch của bạn.
 • Tạo kiểu cho danh sách của bạn. Thay vì làm theo kiểu MLA hoặc APA, bạn có thể chỉ cần liệt kê tên tác phẩm, tên và ngày xuất bản của từng tác phẩm. Ví dụ: “Phân tích Kiến trúc Gothic trong các Nhà thờ Đức”, Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế, tháng 6 năm 2018.

Mẫu danh sách xuất bản

Làm theo các mẫu sau để liệt kê các ấn phẩm trên CV dựa trên phong cách và loại ấn phẩm:

 • Ấn phẩm tạp chí phong cách APA

[Họ, Tên viết tắt đầu tiên. Viết tắt giữa. (Năm xuất bản). Tiêu đề bài viết. Tên tạp chí, Tập (Vấn đề), Phạm vi trang.]

 • Ấn phẩm tạp chí phong cách MLA

[Tên tác giả. “Tiêu đề bài báo.” Tên tạp chí, Tập, Số phát hành, Ngày, Trang.]

Nếu bạn có đồng tác giả, hãy phân tách từng tên bằng dấu phẩy và thêm “và” trước tên tác giả cuối cùng.

 • Sách phong cách APA

[Họ, Tên viết tắt đầu tiên. Viết tắt giữa. (Năm xuất bản). Tên sách: Phụ đề. Vị trí: Nhà xuất bản.]

Lưu ý rằng với kiểu APA, tiêu đề xuất bản phải theo kiểu đầu câu (chỉ viết hoa từ đầu tiên), thay vì viết hoa tiêu đề.

 • Sách phong cách MLA

[Tên tác giả. _Title of Book: Phụ đề. _Publisher, Year.]

Ví dụ về danh sách xuất bản

Dưới đây là cách liệt kê các ấn phẩm của bạn dựa trên loại tác phẩm và phong cách bạn chọn.

Ấn phẩm tạp chí phong cách APA

Koy, J. C., Parker, B. V., & Lopez, D. A. (2015). A comparison of German and oriental cockroach habitats. Journal of Insect Science, 20(1), 8-12.

Ấn phẩm tạp chí phong cách MLA

Harlow, Alexander. “The Origin of Life on Mars.” International Journal of Astrobiology, vol. 30, no. 2, 2012, pp. 100-106.

Sách phong cách APA

Garcia, L. O. (2017). Cognition operation: A psychological review. New York City: American Association of University Presses.

Sách phong cách MLA

Terry, Jon. Equine Metabolic Disorders: Differentiating between PPID and EMS. Cambridge University Press, 2014.

Khi bạn xuất bản thêm các bài báo, sách hoặc bài thuyết trình hội nghị, hãy thêm chúng vào danh sách ấn phẩm CV của bạn. Nếu bạn cần thêm trợ giúp trong việc sắp xếp danh sách các ấn phẩm của mình, hãy tìm các ví dụ về sơ yếu lý lịch của đồng nghiệp hoặc tra cứu CV được đăng trên các trang của khoa đại học. Bất kể bạn theo phong cách nào, hãy giữ cho danh sách của bạn gọn gàng, có tổ chức và nhà tuyển dụng dễ dàng tìm thấy.

____________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: media.ivolunteervietnam.com
 • Người dịch: Hoàng Minh Thùy
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là: “Người dịch: Hoàng Minh Thùy – Nguồn iVolunteer Vietnam”

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78993

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network