Cách Viết CV Cho Người Quản Lý Danh Mục Đầu Tư (Kèm Mẫu và Ví Dụ)

Tạo CV là một bước quan trọng trong quá trình tìm việc. CV của bạn phải phản ánh lịch sử nghề nghiệp và kinh nghiệm của bạn đồng thời thể hiện các kỹ năng bạn có liên quan đến các vị trí bạn tìm kiếm. Một ví dụ về CV công việc cụ thể là CV người quản lý danh mục đầu tư, bạn có thể tạo CV này nếu bạn đang muốn làm việc với vai trò này. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về CV của người quản lý danh mục đầu tư là gì, giải thích cách viết và những gì cần bao gồm và cung cấp một mẫu và ví dụ để sử dụng làm hướng dẫn.

CV người quản lý danh mục đầu tư là gì?

CV người quản lý danh mục đầu tư là bản tóm tắt chuyên môn về kinh nghiệm làm việc và kỹ năng của một cá nhân làm công việc quản lý danh mục đầu tư. Người quản lý danh mục đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư tài sản của một cá nhân hoặc một công ty khác. Công việc này liên quan đến việc thực hiện một chiến lược đầu tư và quản lý các nhiệm vụ hàng ngày liên quan đến việc giao dịch một danh mục tài sản. Nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư đóng vai trò tích cực trong việc đầu tư. Các điều khoản khác cho vị trí này bao gồm người quản lý quỹ và người quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm.

CV của một nhà quản lý danh mục đầu tư hoặc một nhà quản lý danh mục đầu tư đầy tham vọng bao gồm các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc giúp họ phù hợp với công việc đầu tư có nhịp độ nhanh như quản lý danh mục đầu tư. Một CV chất lượng bao gồm kinh nghiệm làm việc có liên quan, danh sách các kỹ năng và bất kỳ chi tiết nào khác cho thấy lý do tại sao một cá nhân nên được xem xét hơn một cá nhân khác để lấp đầy một vị trí đang mở. Khi nộp đơn xin việc, các ứng viên thường bao gồm một CV với các chi tiết cá nhân của họ để cho thấy lý do tại sao họ nên được thuê cho một vị trí cụ thể.

Những gì cần có trong CV người quản lý danh mục đầu tư

Khi tạo một CV phản ánh kinh nghiệm và kỹ năng giúp bạn phù hợp với công việc quản lý danh mục đầu tư, sẽ hữu ích khi bao gồm các chi tiết liên quan đến nhu cầu của vị trí. Một số tiêu chuẩn chính cho người quản lý danh mục đầu tư bao gồm:

 • Có kinh nghiệm với phần mềm phân tích rủi ro, đầu tư và phân tích thống kê
 • Có kinh nghiệm với hệ thống tài chính và phần mềm
 • Kinh nghiệm chuẩn bị và dự báo tài chính
 • Bằng cử nhân về tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan khác

Ngoài việc bao gồm các bằng cấp chính trong CV của người quản lý danh mục đầu tư, việc phác thảo các kỹ năng liên quan sẽ rất hữu ích. Ví dụ về các kỹ năng có lợi cho các nhà quản lý danh mục đầu tư bao gồm:

 • Trình độ tin học, chú trọng vào các chương trình phần mềm cụ thể mà bạn thành thạo
 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Cơ quan
 • Kiến thức và kinh nghiệm đầu tư
 • Các kỹ năng đã được chứng minh trong lĩnh vực cổ phiếu và công nghiệp
 • Giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản
 • Hiểu biết về rủi ro tài chính và phần thưởng
 • Thiết lập mục tiêu
 • Khả năng ưu tiên

Cùng với các kỹ năng liên quan, CV của người quản lý danh mục đầu tư nên bao gồm kinh nghiệm làm việc có liên quan và các trách nhiệm được đảm nhiệm ở mỗi vị trí. CV thường phải dài từ một đến hai trang, vì vậy hãy bao gồm tối đa khoảng 10 năm kinh nghiệm làm việc để đảm bảo rằng CV của bạn không vượt quá hai trang.

Cách viết CV người quản lý danh mục đầu tư

Khi viết CV người quản lý danh mục đầu tư của riêng bạn, hãy làm theo các bước sau để bao gồm các chi tiết quan trọng nhất:

1. Bao gồm tên và thông tin liên hệ

Phần đầu tiên của CV là tên và thông tin liên hệ của bạn, mà người quản lý tuyển dụng có thể sử dụng để theo dõi bạn. Bạn có thể chọn bao gồm địa chỉ nhà của mình, mặc dù đây là vấn đề thuộc sở thích cá nhân, đặc biệt là vì nhiều công việc hơn cung cấp công việc từ xa và không yêu cầu ứng viên phải sống trong một khu vực cụ thể. Đảm bảo cung cấp địa chỉ email và số điện thoại hiện tại của bạn cho bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu tiếp theo nào.

2. Viết tóm tắt hoặc mục tiêu

Tóm tắt hoặc mục tiêu là phần giới thiệu nhằm thu hút sự chú ý của người đọc bằng cách tóm tắt các mục tiêu hoặc kinh nghiệm của ứng viên. Bao gồm một bản tóm tắt hoặc mục tiêu trong CV của người quản lý danh mục đầu tư có thể giúp bạn nổi bật và tạo ấn tượng mạnh đầu tiên. Bản tóm tắt có thể bao gồm các kỹ năng mềm, thành tích trong ngành hoặc kỹ năng chuyên môn, trong khi mục tiêu thường nêu các mục tiêu nghề nghiệp chính của cá nhân và các mục tiêu đó liên quan như thế nào đến vị trí mà họ đang ứng tuyển.

3. Làm nổi bật trình độ học vấn của bạn

Bước tiếp theo trong việc viết CV người quản lý danh mục đầu tư là làm nổi bật trình độ học vấn của bạn. Điều này phải phù hợp với trình độ học vấn cần thiết cho vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Nếu trình độ học vấn cao nhất của bạn là trình độ đại học hoặc bằng cấp cao, bạn không cần phải đưa bằng tốt nghiệp trung học của mình vào phần học vấn của CV. Khi mô tả trình độ học vấn của bạn, hãy bao gồm tháng và năm bạn tốt nghiệp, chuyên ngành của bạn và bất kỳ chi tiết bổ sung nào có liên quan, chẳng hạn như giải thưởng bạn đã đạt được, nếu có.

5. Phác thảo các kỹ năng của bạn

Phần tiếp theo trong CV của bạn nên tập trung vào các kỹ năng cụ thể của bạn có liên quan đến vị trí quản lý danh mục đầu tư. Khi cân nhắc những kỹ năng nào cần bao gồm, hãy xem tin đăng cho công việc bạn đang ứng tuyển và xác định bạn có những kỹ năng bắt buộc nào. Bằng cách đưa những kỹ năng đó vào CV của mình, bạn có thể chứng minh lý do tại sao bạn là người phù hợp xuất sắc cho vị trí này.

Tạo một CV tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu của vị trí bạn đang ứng tuyển có thể giúp bạn nổi bật trong số các ứng viên. Xác định kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của bạn phù hợp với yêu cầu của vị trí và tập trung vào những kỹ năng đó trong sơ yếu lý lịch của bạn. Một số ví dụ về các kỹ năng khó cho CV người quản lý danh mục đầu tư bao gồm trình độ và kiến ​​thức tài chính của bạn.

6. Xác định tư cách thành viên hoặc cơ hội tình nguyện

Một số người chọn đưa tư cách thành viên chuyên nghiệp và chứng nhận vào CV của họ. Những người khác có thể bao gồm bất kỳ công việc tình nguyện nào mà họ đã làm hoặc hiện đang làm. Nếu bạn chọn bao gồm thông tin này, hãy xem xét bất kỳ chứng nhận hoặc tư cách thành viên nào liên quan đến vị trí bạn đang tìm kiếm. Đối với vị trí quản lý danh mục đầu tư, bạn có thể cân nhắc phác thảo các tư cách thành viên hoặc chứng chỉ về tài chính hoặc đầu tư của mình.

Mẫu CV người quản lý danh mục đầu tư

Làm theo mẫu này khi tạo CV người quản lý danh mục đầu tư của riêng bạn:

[Tên của bạn]

[Địa chỉ của bạn]

[Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

Mục tiêu

[Tuyên bố ngắn gọn về các mục tiêu nghề nghiệp và cách chúng phù hợp với vị trí]

Học vấn

[Tên trường], [Thành phố, Bang] [Bằng cấp],

[Năm tốt nghiệp]

Kinh nghiệm làm việc

[Tên công ty] [Ngày làm việc]

[Chức vụ]

 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]

[Tên công ty] [Ngày tuyển dụng]

[Chức vụ]

 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]
 • [Nhiệm vụ công việc]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng hoặc bằng cấp liên quan đến vị trí]
 • [Kỹ năng hoặc bằng cấp liên quan đến vị trí]
 • [Kỹ năng hoặc bằng cấp liên quan đến vị trí]
 • [Kỹ năng hoặc bằng cấp liên quan đến vị trí]

Ví dụ về CV người quản lý danh mục đầu tư

Dưới đây là một ví dụ về CV của người quản lý danh mục đầu tư:

Jamal Jefferson

45 E. 122nd Street, New York, NY 10001

jjefferson@email.com

(212) 445-2053

Mục tiêu

Chuyên gia tài chính tận tâm với bảy năm kinh nghiệm liên quan đang tìm kiếm vị trí quản lý danh mục đầu tư, mang lại cơ hội phát triển và tương tác với nhiều khách hàng có nhu cầu đầu tư khác nhau.

Học vấn

New York City College, New York, Cử nhân Khoa học Tài chính

Tháng 5 năm 2014

Kinh nghiệm làm việc

John và Robertson Bank Tháng 6 năm 2018 – Hiện tại

Trợ lý giám đốc danh mục đầu tư

 • Hỗ trợ một nhóm gồm ba nhà quản lý danh mục đầu tư để cung cấp cơ hội đầu tư cho sáu khách hàng cá nhân
 • Làm việc với nhân viên nghiên cứu để xác định xu hướng và xem xét các khoản đầu tư mới
 • Dự đoán nhu cầu của khách hàng tiềm năng và giải quyết chúng ngay lập tức bằng các cuộc gọi điện thoại và email theo dõi
 • Tổ chức các khuyến nghị phân bổ tài sản dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, đầu vào và mục tiêu

Private Wealth Management LLC

tháng 6 năm 2014 – tháng 6 năm 2018

Cố vấn tài chính trẻ em

 • Làm việc với 12 khách hàng, cùng với một cố vấn tài chính cấp cao, để cung cấp hỗ trợ tài chính và quản lý tài sản
 • Các cơ hội đầu tư được nghiên cứu và đề xuất cho khách hàng cá nhân
 • Dựa trên các khuyến nghị về mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, mục tiêu và đầu vào
 • Các khoản đầu tư được giám sát và phân tích sự thay đổi tiềm năng của thị trường để đưa ra các khuyến nghị cho khách hàng

Kỹ năng

 • Khả năng đa nhiệm tuyệt vời và ưu tiên các dự án cũng như nhu cầu của khách hàng
 • Kiến thức sâu rộng về các cơ hội đầu tư
 • Khả năng nghiên cứu các khoản đầu tư và đưa ra các khuyến nghị
 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng nâng cao
 • Chú ý mạnh mẽ đến chi tiết
 • Kỹ năng tổ chức

_________________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: media.ivolunteervietnam.com
 • Người dịch: Hoàng Minh Thùy
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là: “Người dịch: Hoàng Minh Thùy – Nguồn iVolunteer Vietnam”

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=71027

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network