Các Kỹ Năng Về Ngân Hàng Đầu Tư: Những Định Nghĩa Và Cách Làm Nổi Bật Chúng

Kỹ năng ngân hàng đầu tư là những kỹ năng cụ thể mà một nhân viên ngân hàng đầu tư có cho phép họ làm tốt vị trí của mình. Nếu bạn đang xem xét sự nghiệp với tư cách là một nhân viên ngân hàng đầu tư, bạn nên xem xét những kỹ năng quan trọng nhất mà họ sở hữu. Mặc dù một số kỹ năng ngân hàng đầu tư đến với một số người một cách tự nhiên, những kỹ năng khác có thể cần phải làm việc để phát triển chúng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về định nghĩa của các kỹ năng ngân hàng đầu tư, cung cấp cho bạn danh sách các kỹ năng mẫu và cung cấp cho bạn các bước bạn có thể sử dụng để phát triển các kỹ năng cụ thể này.

? Kỹ năng ngân hàng đầu tư là gì?

Kỹ năng ngân hàng đầu tư là những kỹ năng mà ai đó cần có để làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Nó bao gồm các kỹ năng cứng và mềm cho phép một nhân viên ngân hàng đầu tư hoàn thành các nhiệm vụ của vị trí của họ. Những kỹ năng này có thể có lợi trong việc đáp ứng các mục tiêu bán hàng, gây quỹ cho công ty hoặc chốt các hợp đồng đầu tư với khách hàng.

? Ví dụ về kỹ năng ngân hàng đầu tư

Một số kỹ năng quan trọng về ngân hàng đầu tư có thể bao gồm những điều sau:

 • Phân tích

Kỹ năng phân tích, bao gồm phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định là những kỹ năng quan trọng của một chuyên viên ngân hàng đầu tư. Các nhân viên ngân hàng đầu tư thường đưa ra quyết định đầu tư cho khách hàng của họ. Điều này đòi hỏi họ phải thu thập dữ liệu và đánh giá dữ liệu một cách cẩn thận. Các nhân viên ngân hàng đầu tư cũng có thể cần xác định các vấn đề và đưa ra các giải pháp để duy trì sự hài lòng của khách hàng.

 • Làm việc theo nhóm

Các nhân viên ngân hàng đầu tư thường làm việc theo nhóm. Họ có thể hợp tác chặt chẽ với các nhân viên ngân hàng đầu tư khác và cần các kỹ năng có thể giúp họ giao tiếp và lãnh đạo nhóm một cách hiệu quả. Tùy thuộc vào vị trí, các nhân viên ngân hàng đầu tư cũng có thể cần các kỹ năng về quản lý hoặc khả năng lãnh đạo nếu họ ở vị trí lãnh đạo một nhóm các nhân viên ngân hàng khác.

 • Liên kết với nhau

Nhân viên ngân hàng đầu tư làm việc một cách chặt chẽ với những người khác. Họ không chỉ thực hiện các buổi thuyết trình bán hàng để thu hút khách hàng mới mà còn làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình thông qua từng phần của khoản đầu tư. Họ có thể phải cập nhật cho khách hàng, đưa ra các đề xuất bổ sung hoặc tạo các chiến lược mới dựa trên nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng.

 • Giao tiếp

Giao tiếp, cả bằng lời nói và không lời, cũng rất quan trọng khi làm việc với tư cách là một nhân viên ngân hàng. Các nhân viên ngân hàng đầu tư dành rất nhiều thời gian trong ngày làm việc của họ để giao tiếp với khách hàng, các thành viên trong nhóm và các nhà đầu tư tiềm năng. Khả năng giao tiếp qua điện thoại hoặc email là rất quan trọng. Thuyết phục cũng là kỹ năng giao tiếp có lợi khi làm nhân viên ngân hàng.

 • Quản lý dự án

Hầu hết các nhân viên ngân hàng đầu tư chịu trách nhiệm quản lý nhiều khách hàng cùng một lúc. Khả năng quản lý thời gian hiệu quả và hoàn thành các dự án kịp thời là rất quan trọng. Các nhân viên ngân hàng đầu tư có thể cần phải học các kỹ năng kỹ thuật cụ thể để quản lý các dự án một cách hiệu quả.

 • Thái độ làm việc

Một nhân viên ngân hàng đầu tư cũng cần có thái độ làm việc mạnh mẽ và tận tâm tận lực. Các nhân viên ngân hàng mới vào nghề thường phải làm việc chăm chỉ và dành nhiều giờ để phát triển các kỹ năng để được thăng chức. Một số bằng cấp về kinh doanh cũng có lợi vì các nhân viên ngân hàng đầu tư thường làm việc với các doanh nhân và sự hiểu biết tốt về những gì kinh doanh yêu cầu cũng rất hữu ích.

? Làm thế nào để phát triển các kỹ năng ngân hàng đầu tư?

Các nhân viên ngân hàng đầu tư thường tiếp tục làm việc để phát triển các kỹ năng này trong suốt sự nghiệp ngân hàng của họ. Bạn có thể phát triển các kỹ năng ngân hàng đầu tư theo các bước sau:

1. Tạo danh sách các kỹ năng quan trọng mà một nhân viên ngân hàng đầu tư sở hữu

Bắt đầu bằng cách tạo danh sách các kỹ năng quan trọng mà một nhân viên ngân hàng đầu tư cần phải làm tốt ở vị trí của họ. Danh sách của bạn có thể bao gồm kỹ năng mềm hoặc kỹ năng cứng. Nó cũng có thể bao gồm các kỹ năng mà bạn đã có, cũng như các kỹ năng mà bạn muốn phát triển thêm.

2. Đánh giá cấp độ hiện tại của bạn cho từng kỹ năng

Quay lại danh sách và đánh giá từng kỹ năng từ một đến 10. Cân nhắc mức độ thoải mái của bạn khi sử dụng từng kỹ năng, cũng như mức độ cải thiện có sẵn cho mỗi kỹ năng. Xếp hạng các kỹ năng mà bạn cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng ở trên đầu và các kỹ năng mà bạn tin rằng mình có thể cải thiện, ở mức thấp hơn.

3. Sắp xếp lại các kỹ năng của bạn, từ thấp nhất đến cao nhất

Sau khi bạn chỉ định xếp hạng cho từng kỹ năng, hãy sắp xếp lại danh sách các kỹ năng của bạn từ xếp hạng thấp nhất đến xếp hạng cao nhất. Thu hẹp danh sách của bạn, chọn bốn hoặc năm kỹ năng hàng đầu mà bạn muốn tập trung vào bây giờ.

4. Chỉ định mục tiêu cho mỗi kỹ năng

Theo dõi tiến trình phát triển các kỹ năng có thể dễ dàng hơn nếu bạn có một mục tiêu cụ thể. Cân nhắc mức độ cải thiện bạn muốn thực hiện với mỗi kỹ năng và cải thiện như thế nào. Ví dụ, nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, bạn có thể đặt mục tiêu đọc một số cuốn sách nhất định về phong cách giao tiếp.

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng phân tích của mình, bạn có thể đặt mục tiêu đưa ra ít nhất một giải pháp cho vấn đề của khách hàng mỗi ngày.

5. Đặt khoảng thời gian

Đặt khoảng thời gian bạn muốn hoàn thành từng mục tiêu. Điều này khuyến khích tính trách nhiệm và thông báo cho bạn khi nào cần kiểm tra lại tiến trình của bạn. Với mỗi mục tiêu, hãy viết ra một ngày cụ thể mà bạn muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là đọc một số lượng sách giao tiếp nhất định, bạn có thể đặt một ngày để đạt được con số đó.

Nếu mục tiêu của bạn là đưa ra ít nhất một giải pháp cho vấn đề của khách hàng mỗi ngày, bạn có thể theo dõi số ngày bạn hoàn thành mục tiêu này.

6. Đánh giá sự tiến bộ đối với các mục tiêu

Sau một khoảng thời gian nhất định, hãy đánh giá sự tiến bộ của bạn đối với mục tiêu của mình. Bạn có thể lặp lại các bước này và bạn sẽ nhận thấy rằng các kỹ năng bạn muốn thực hiện thay đổi. Nếu vậy, hãy tiếp tục làm theo các bước.

? Cách làm nổi bật các kỹ năng về ngân hàng đầu tư

Làm nổi bật các kỹ năng về ngân hàng đầu tư là một phần quan trọng để có được sự nghiệp làm việc với tư cách là một nhân viên ngân hàng đầu tư. Bạn có thể nêu bật các kỹ năng của mình trên sơ yếu lý lịch, đơn xin việc và trong cuộc phỏng vấn xin việc bằng các mẹo sau:

 • Kỹ năng ngân hàng đầu tư cho sơ yếu lý lịch và đơn xin việc

Làm nổi bật các kỹ năng ngân hàng đầu tư của bạn trên sơ yếu lý lịch và đơn xin việc bằng các mẹo sau:

 1. Liệt kê các kỹ năng bạn sử dụng ở mỗi vị trí: Bạn có thể làm nổi bật một số kỹ năng ngân hàng đầu tư của mình bằng cách liệt kê những kỹ năng bạn sử dụng ở các vị trí khác nhau. Điều này kết nối các kỹ năng với trải nghiệm cụ thể mà bạn bắt đầu sử dụng chúng.
 2. Thảo luận về các kỹ năng cụ thể từ mô tả công việc: Thảo luận về các kỹ năng cụ thể mà bạn sở hữu mà mô tả công việc nhắc đến chứng tỏ lý do tại sao bạn phù hợp với vị trí này. Nó cũng thể hiện sự cống hiến cho vị trí, cho thấy rằng bạn đã đọc các yêu cầu.
 3.  Liệt kê các chứng chỉ hoặc tư cách thành viên sử dụng các kỹ năng: Bạn cũng có thể làm nổi bật các kỹ năng ngân hàng đầu tư bằng cách liệt kê các chứng chỉ hoặc tư cách thành viên sử dụng các kỹ năng này. Ví dụ: bạn có thể thể hiện kỹ năng lãnh đạo bằng cách liệt kê một câu lạc bộ hoặc nhóm sinh viên mà bạn dẫn đầu.
 4. Thảo luận về cách bạn đang cải thiện kỹ năng: Ngoài việc thảo luận về những kỹ năng bạn có trong đơn xin việc hoặc sơ yếu lý lịch, hãy bao gồm chi tiết về cách bạn hiện đang cải thiện kỹ năng của mình. Điều này có thể bao gồm các lớp học bạn đang tham gia hoặc tư cách thành viên mà bạn đang hoạt động.
 • Kỹ năng ngân hàng đầu tư cho cuộc phỏng vấn xin việc

Làm nổi bật các kỹ năng ngân hàng của bạn trong cuộc phỏng vấn xin việc bằng các mẹo sau:

 1. Lập danh sách các tình huống công việc: Bạn có thể thể hiện các kỹ năng trong cuộc phỏng vấn của mình bằng cách chuẩn bị trước các câu trả lời phỏng vấn về hành vi. Lập danh sách các tình huống công việc và sử dụng chúng để làm nổi bật các kỹ năng.
 2. Đặt câu hỏi về phát triển kỹ năng: Thể hiện sự quan tâm của bạn đối với vị trí, cũng như sự cống hiến của bạn để tiếp tục phát triển, bằng cách đặt câu hỏi về việc đào tạo. Hỏi về những cách mà bạn có thể phát triển thêm các kỹ năng mong muốn.
 3. Thể hiện câu trả lời phỏng vấn của bạn: Một số kỹ năng, như khả năng lãnh đạo hoặc sự tự tin, bạn có thể thể hiện trong cuộc phỏng vấn. Thực hành các câu trả lời phỏng vấn của bạn trước để bạn có thể làm nổi bật những kỹ năng cụ thể này.
 4. Lập danh sách các kỹ năng bạn muốn thảo luận: Lập danh sách các kỹ năng cụ thể mà bạn muốn thảo luận khi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình cũng rất hữu ích. Điều này đảm bảo bạn nhớ lại một số kỹ năng quan trọng nhất để bạn chia sẻ.

———————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

 • Nguồn: indeed.com
 • Người dịch: Phạm Thu Ngân
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Thu Ngân – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=76227

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/