Deadline: 01/4/2024

UNICEF Vietnam Tìm Kiếm Chuyên Viên Học Tập & Kỹ Năng Thanh Thiếu Niên

Chương trình Giáo dục là một phần quan trọng của Chương trình Quốc gia của UNICEF, nhằm mục tiêu tăng cường các khuôn khổ chính sách và pháp lý để thực hiện quyền lợi giáo dục của trẻ em và tăng cường sự chịu trách nhiệm của hệ thống giáo dục, các nhà lập pháp và các nhà chính sách đối với gia đình, trẻ em và công chúng để thực hiện cam kết về giáo dục công bằng và bao gồm các dân tộc thiểu số trong ngữ cảnh các kế hoạch ngành giáo dục. Đặc biệt, chương trình tăng cường các biện pháp can thiệp để hỗ trợ việc đạt được SDG 4 tập trung vào giáo dục trên tất cả các hạng mục và cũng về chất lượng và tiếp cận. Chương trình Giáo dục dựa trên tiến trình và tầm nhìn của ngành Giáo dục của Việt Nam, và bao gồm một sự tập trung cụ thể vào:

 • Trẻ em thiệt thòi (đặc biệt là trẻ em gái)
 • Trẻ em khuyết tật;
 • Trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em bị xã hội hóa;

Tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc sẽ làm việc trong nhóm Chương trình Giáo dục được quản lý bởi Trưởng Phòng. TNV Liên Hiệp Quốc sẽ làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của Chuyên gia Giáo dục – Giáo dục trong 2 thập kỷ và cùng với nhóm để hỗ trợ cải thiện kỹ năng và học tập của thanh thiếu niên, hỗ trợ tâm lý và hỗ trợ xã hội (MHPSS), giảm rủi ro thiên tai trong lĩnh vực giáo dục, hành động khí hậu do thanh thiếu niên lãnh đạo, Giáo dục kỹ năng nghề nghiệp & Đào tạo (TVET), và sáng tạo xã hội, và sẽ hỗ trợ các đồng nghiệp giáo dục trong các sáng kiến học tập kỹ thuật số, giáo dục bao hàm, thay đổi hành vi xã hội, giao tiếp, và các công việc khác của phòng.

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Mô tả vị trí: Chuyên viên Học tập, Kỹ năng Thanh thiếu niên
 • Mục tiêu Phát triển Bền vững: Chất lượng giáo dục (mục tiêu 04)
 • Ngày dự kiến bắt đầu: 01/04/2024
 • Danh mục tình nguyện viên: Chuyên viên Tình nguyện viên Quốc gia của Liên Hiệp Quốc
 • Đơn vị tuyển dụng: UNICEF Vietnam
 • Thời gian làm việc: dự kiến 12 tháng
 • Nơi làm việc: Hà Nội (làm việc trực tiếp)

📌MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Dưới sự ủy quyền được giao và dưới sự giám sát của Chuyên gia Giáo dục, TNV sẽ hỗ trợ công việc liên quan đến trụ cột Kỹ năng & Học tập của chương trình Giáo dục, dẫn dắt các lĩnh vực công việc cụ thể theo thỏa thuận với Chuyên gia Giáo dục, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

 • Hỗ trợ Chuyên gia Giáo dục trong công tác tổ chức tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận khi cần thiết;
 • Phối hợp với các Sở viên Chương trình Giáo dục, các thành viên của đội ngũ truyền thông khi cần;
 • Hỗ trợ Chuyên gia Giáo dục – Giáo dục và các chương trình khác, xem xét các hoạt động/kế hoạch làm việc hàng năm/mô tả hoạt động và thiết kế được phát triển và đề xuất bởi Các Đối tác Thực hiện (IPs) trong dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) (2022 – 2026) và các tỉnh hội nhập để đảm bảo tính chính xác của các phương pháp được áp dụng, các khía cạnh bao gồm và tích hợp phản hồi về giới trong những hoạt động đó. Dựa trên việc xem xét, hỗ trợ Chuyên gia Giáo dục – Giáo dục trong 2 thập kỷ và Học tập trong việc cung cấp đầu vào cho các IPs để đảm bảo kế hoạch đủ đối với các lĩnh vực ưu tiên của UNICEF liên quan đến Kỹ năng và Học tập.
 • Làm việc với các Sở viên Chương trình và Chuyên gia Giáo dục để đảm bảo sự có sẵn của dữ liệu và thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật liên quan đến giáo dục chất lượng bao gồm Kỹ năng và Học tập.
 • Thiết lập và phát triển các đối tác với các tổ chức Liên Hiệp Quốc nội bộ và các bên liên quan bên ngoài đang làm việc về Kỹ năng và Học tập.
 • Đảm bảo tính phù hợp của tài liệu tài chính, hành chính và cung cấp cho các biện pháp can thiệp liên quan đến Kỹ năng và Học tập.
 • Chuẩn bị và soạn thảo báo cáo, ghi chú khái niệm, đề xuất, ghi chú tổng quan và các tài liệu khác, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm.
 • Tăng cường nhận thức và xây dựng năng lực trong phần và Văn phòng Điều hành Quốc gia về Kỹ năng và Học tập khi cần thiết.
 • Các nhiệm vụ khác liên quan đến việc hỗ trợ chương trình Giáo dục khi cần thiết.

Hơn nữa, các Tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc được khuyến khích tích hợp mục tiêu chương trình Tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc trong nhiệm vụ của họ và thúc đẩy hành động tình nguyện thông qua việc tương tác với cộng đồng trong quá trình làm việc của họ. Do đó, các Tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc nên dành một phần thời gian làm việc của mình cho một số hoạt động được đề xuất sau:

 • Củng cố kiến thức và hiểu biết của họ về khái niệm tình nguyện bằng cách đọc các bản xuất bản của UNV và các tổ chức bên ngoài có liên quan và tham gia tích cực vào các hoạt động của UNV (ví dụ như trong các sự kiện kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế);
 • Hiểu biết và phát triển trên các hình thức tình nguyện truyền thống và/hoặc địa phương trong quốc gia chủ nhà.
 • Cung cấp báo cáo tự đánh giá hàng năm và cuối kỳ nhiệm vụ về các hành động, kết quả và cơ hội của Tình nguyện viên Liên Hiệp Quốc.
 • Đóng góp bài viết/bài viết về các kinh nghiệm trên thực địa và gửi chúng cho các bản xuất bản/trang web của UNV, bản tin, thông cáo báo chí, v.v.;
 • Hỗ trợ chương trình Đồng đội của UNV cho các Tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc mới đến.
 • Quảng bá hoặc tư vấn cho các nhóm địa phương về việc sử dụng tình nguyện trực tuyến hoặc khuyến khích các cá nhân và tổ chức địa phương liên quan sử dụng dịch vụ Tình nguyện trực tuyến của UNV mỗi khi có thể về mặt kỹ thuật.

📌TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 • Tuổi: 27 – 80
 • Quốc tịch: Ứng viên phải là công dân hoặc cư dân hợp pháp của quốc gia được chỉ định.

📌YÊU CẦU

3 năm kinh nghiệm trong:

 • Kiến thức vững về các vấn đề phát triển chính, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, TVET và thanh thiếu niên;
 • Ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp ở cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục hoặc các chương trình liên quan khác; có kinh nghiệm về kỹ năng và học tập của vấn đề thanh thiếu niên là một lợi thế, cũng như có kinh nghiệm làm việc trong Liên Hiệp Quốc hoặc tổ chức phát triển quốc tế khác;
 • Có động lực để đóng góp vào hòa bình và phát triển và phục vụ người khác;
 • Kỹ năng giao tiếp lời nói và viết xuất sắc; kỹ năng soạn thảo, tổ chức, báo cáo xuất sắc;
 • Độ chính xác và chuyên nghiệp trong việc sản xuất và chỉnh sửa tài liệu;
 • Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân xuất sắc; nhạy cảm văn hóa và xã hội; khả năng làm việc bao hàm và hợp tác với một loạt các đối tác, bao gồm cộng đồng cơ sở, tổ chức tôn giáo và thanh thiếu niên, và các cơ quan chính quyền ở các cấp độ khác nhau; quen thuộc với các công cụ và phương pháp giao tiếp cho sự phát triển;
 • Khả năng làm việc và thích nghi chuyên nghiệp và hiệu quả trong môi trường khó khăn; khả năng làm việc hiệu quả trong một nhóm đa văn hóa của nhân viên quốc tế và quốc gia;
 • Thành thạo tin học văn phòng như MS Office (Excel, Word, vv.), email/internet; quen thuộc với quản lý cơ sở dữ liệu; thiết bị công nghệ văn phòng;

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh: yêu cầu thành thạo
 • Tiếng Việt: yêu cầu thành thạo

Trình độ học vấn yêu cầu

 • Bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực Giáo dục.

Năng lực và giá trị

 • Chuyên nghiệp trong công việc
 • Sự chính trực;
 • Kỹ năng làm việc nhóm và tôn trọng sự đa dạng;
 • Cam kết với việc học hỏi liên tục;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Tính linh hoạt;
 • Cam kết trung thành với sứ mệnh và tầm nhìn của UNICEF, cũng như với các giá trị cốt lõi của Liên Hiệp Quốc.

ỨNG TUYỂN NGAY TẠI ĐÂY : https://app.unv.org/opportunities/1751565882785024

Nguồn: https://ivolunteer.vn/unicef-vietnam-tim-kiem-chuyen-vien-hoc-tap-ky-nang-thanh-thieu-nien-s24120.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=144559

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


15 Best Things to Do in Framingham10 Things You Should Never Do in Hawaii15 Things to Do in Jeju for a Different Kind of Island GetawayMy 7 Favorite Wineries In California To Sip ChardonnayMy 5 Favorite Luxurious Experiences At Scottsdale’s Top ResortsThe Perfect 3-Day Visit To Beautiful Évora, Portugal7 Reasons To Explore Stunning Peggy’s Cove, Nova ScotiaRetirement Diaries: Diane Says Start Your Planning EarlyWhy I Love These 5 Campsites In France More Than Any HotelWe Have 21 Airline And Hotel Credit Cards, Here’s What We Love About Each OneThe 15 Most Beautiful Places To See Fall Foliage In 2022Top 15 Best Things to Do in Stockton, CaliforniaAnne Frank Museum Releases Videos Detailing Last Six Months Of Her LifeFarmers’ Almanac Predicts Unseasonably Cold Winter For Canada, Urges One Region To HibernateThis Is The Only Country On Earth That Sits Entirely Above 3,280 Feet, And You Can Ski There Right NowHow To Start A Freelancing Business From Scratch10 Things You Should Know Before Quitting Your Job To TravelBournda National Park: South Coast NSW’s Best Kept SecretThe Best Multi-Day Hiking Trips in CanadaFrom Bunbury to Margaret River, Here’s What Not To MissWhere To Find The Best Free Camping in TasmaniaAustralian Bushfires: Here’s What You Can Do To HelpOur AmazingCo Mystery Picnic in Queensland’s Atherton TablelandsHow To Plan A Sedona Girls Weekend Trip25 Of The Best Things To Do In Port Douglas, AustraliaPlatia Ammos Beach in Kefalonia (+ the Perilous Hike Down in Flip Flops!)From Corporate Stooge to Professional Travel BloggerWhy Choose Full Time RV Living Over Van Life?7 Handy Camping Hacks For Your Next Wilderness TripThe Best Spots For Eyre Peninsula Camping in South AustraliaGold Coast Hot Air Ballooning: A Bucket List Experience You Didn’t Know You NeededFitzroy Island or Green Island: Which is Better?A Zhangjiajie Hiking Adventure In The Avatar MountainsThings To Do On An Eyre Peninsula Road TripThings To Do On The Esperance To Perth DriveBunyeroo Gorge & Brachina Gorge: A Flinders Ranges Scenic Drive You CAN’T Miss!Duke of Orleans Bay: My 35th Birthday Adventure!Things To Do In Mount Gambier & Limestone Coast, South AustraliaHow This Woman Quit Her Job To Travel Europe Full-Time in a Motorhome10 Things I Wish I Knew Before Buying A CaravanCelebrating Boxing Day on a Captain Cook Sydney Harbour Cruise5 Adventurous Weekend Road Trips From DenverHow To Land Scuba Diving Instructor Jobs Around The WorldWhy You Don’t Need A Work And Travel Program Like Remote Year To Become A Digital NomadHow To Tell Your Parents You’re Quitting Your Job To TravelPerth to Esperance: The Ultimate Road Trip ItinerarySpeed Hiking: What It Is & What Gear You Need For ItWhat To Do When Sh*t Hits The Fan On Your Trip3 Days in Melbourne: A Melbourne 3 Day ItinerarySapphire Coast NSW: From Whales to Red RocksEssential Hiking Gear for Beginners: 5 Items You Absolutely Need For Your First HikeWhy This Grad Student Decided To Move Abroad Instead Of Getting A JobThe Best Fleurieu Peninsula BeachesNakie: The Best Traveler Hammock (That’s Also Eco-Friendly!)The Best Beaches in Kefalonia (+ Other Must-Dos)The Best Things To Do In Sydney Harbour7 Things To Know Before Your Overnight Or Day Trip To Rottnest IslandLawn Hill National Park: A Hidden Gem in Outback QueenslandBradleys Head to Chowder Bay Walk + Balmoral | Sydney Harbour WalkOrmiston Gorge: A Beach in Outback Australia!What To Do in Paris For 4 Days: A 4 Day Paris ItineraryOutdoorsy Things To Do In Noosa, An Aussie Adventure ParadiseWhy Quitting Your Job To Travel Isn’t As Scary As It SeemsThings To Do In Crete: A Crete Road Trip Itinerary15 Little Things You Can Do To Save Money For TravelKu-ring-gai Chase National Park: Sydney’s Hidden GemThings To Do In Esperance: The Best Walks, Campsites, & Beaches In Esperance, Western AustraliaVisiting Meteora: Clifftop Monasteries With A View In GreeceThe 15 Best Day Trips From CairnsHighlights Of A Great Ocean Road TripThe Best Boho Picnic Rugs For Outdoor AdventuresRenting Camera Gear For Travel: Save Money, Save MemoriesThe Best Sydney Weekend GetawaysCar Next Door Review: Using Car Sharing in AustraliaWhat the FAQ is Van Life? Everything You Want To Know About Full Time Van LivingThe Best Hikes In The Blue MountainsA Sydney Harbour Scenic Flight With Sydney SeaplanesThis Couple Quit Their Jobs & Sold Everything To Travel Europe Full-TimeThat Time ALL THE SIGNS Told Me To Buy Tony Robbins TicketsHow Much Money Do You Need To Save Before You Quit Your Job To Travel?15 Best Things to Do in Malden8 Unique Ways To Spend A Few Hours In The South Of France7 Authentic Aboriginal Experiences In Australia’s Northern Territory10 Best Hiking Trails In Flagstaff According To The Locals21 FUN Cancun Day Trips that you’ll love!The Unique Culinary Tour Not To Miss In Jerusalem18 BEST Things to do in Valparaíso, Chile7 New And Unique Things To Do On The Las Vegas StripPalwa Ride and More Adventures at Santabucks Eco-Adventure ParkClear Testing New Curb-To-Gate Premium Service At This Popular AirportCollette Unveils New Montana Cruise Tour Featuring Stops In Two Popular National ParksTop 15 Best Things to Do in Riverside, California8 Reasons To Visit Italy This FallI Booked A Trip To France This Summer For $5.60 Using Points, Here’s What I LearnedThe Exhilarating Experience Not To Miss In Canada’s Jasper National ParkI Tried Glamping At An Australian Crocodile Safari Camp And It Was Incredible16 Scenic Stops Along The Beautiful Cape Cod Rail TrailWorrowing Jervis Bay: A Winter Getaway From SydneyBest Beaches in Crete: The 10 Crete Beaches You Must VisitThe 20 Best Beaches in Western AustraliaWhat I Wish I Knew Before Moving From USA To Australia30 Things To Do in Albany, Western Australia & South Coast WAHiking Sydney: The 15 Best Hikes in Sydney, AustraliaThe Best Hikes in Grand Staircase Escalante National MonumentNew UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda Wall