Trưởng Viên Thông Tin (CIO) Là Gì Và Cần Những Kỹ Năng Nào?

💥CIO phải làm công việc gì?

CIO giữ vai trò chiến lược trong việc giám sát nhu cầu về công nghệ thông tin của công ty. Họ giám sát các chiến lược công nghệ thông tin cũng như hệ thống máy tính để đảm bảo chúng hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức. CIO chịu trách nhiệm tìm hiểu về các công nghệ mới nổi và xác định cách chúng có thể mang lại lợi ích cho công ty trong việc tạo  ngân sách bộ phận và kiểm soát quỹ, để phát triển các qui trình bảo mật dữ liệu sao lưu hệ thống và đưa ra các đề xuất cho hệ thống máy tính của tổ chức. Trách nhiệm của họ chủ yếu mang tính chiến lược và họ giao trách nhiệm triển khai và vận hành hàng ngày cho giám đốc CNTT và các nhân viên CNTT khác. Các trách nhiệm cụ thể khác bao gồm:

 • Phân tích công nghệ mà một công ty sử dụng để đạt được hiệu quả, độ chính xác và xác định xem chúng có đang hỗ trợ các mục tiêu của công ty hay không
 • Giám sát sự phát triển của các nền tảng hỗ trợ khách hàng
 • Quản lý nhân viên trong bộ phận CNTT cũng như nhóm phát triển
 • Phê duyệt các cuộc đàm phán với nhà cung cấp và các kế hoạch chiến lược cho những thay đổi về cơ cấu, kiến trúc
 • Thiết lập các tiêu chuẩn, chiến lược và chính sách cho bộ phận CNTT
 • Tìm kiếm cơ hội để tạo ra giá trị kinh doanh thông qua công nghệ
💥Yêu cầu đối với CIO

Một số bằng cấp cần thiết để có được vị trí CIO bao gồm:

Học vấn

Các CIO phải có tối thiểu bằng cử nhân trong một lĩnh vực như CNTT , khoa học máy tính, lập trình hay lĩnh vực liên quan chặt chẽ khác. Họ cần có kiến ​​thức chuyên sâu về hệ thống máy tính và công nghệ để thực hiện trách nhiệm chiến lược trong vai trò này. Các môn học mà họ hoàn thành trong lĩnh vực nghiên cứu của họ có thể bao gồm phát triển phần mềm, lập trình máy tính và toán học.

Nhiều nhà tuyển dụng thích hoặc thậm chí có thể yêu cầu ứng viên có bằng thạc sĩ, chẳng hạn như Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Các chương trình này thường mất ít nhất hai năm và có thể được hoàn thành trong khi sinh viên đang làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian trong một vai trò liên quan đến CNTT.

Đào tạo

Phần lớn việc đào tạo cho vai trò này diễn ra thông qua giáo dục chính thức hoặc tại chỗ ở các vị trí cấp thấp hơn. Nhiều kỹ năng mà một CIO cần có thể đạt được thông qua chương trình cử nhân liên quan đến máy tính. Nếu bạn theo học MBA, chương trình này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng quản lý để đạt hiệu quả trong vai trò này.

Vì vị trí CIO yêu cầu kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực CNTT cũng như nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý, bạn sẽ cần phải đảm nhận vị trí cấp đầu vào hoặc cấp liên kết trước khi thăng tiến lên vai trò quản lý. Nếu bạn vẫn đang học đại học hoặc mới tốt nghiệp, một kỳ thực tập có thể giúp bạn có được kinh nghiệm thực tế để đồng hành với quá trình học chính thức của mình. Các tổ chức nhỏ cũng có thể cung cấp cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên đầu vào để tích lũy kinh nghiệm, vì nhân viên CNTT trong các doanh nghiệp nhỏ thường có nhiều kinh nghiệm hơn.

Chứng chỉ

Các chứng chỉ là một cách tốt để phân biệt bạn với các ứng viên khác trên thị trường việc làm và cho thấy rằng bạn có khả năng kỹ thuật cần thiết trong vai trò này. Một số chứng chỉ hàng đầu cho nghề CNTT là:

 • Chứng nhận CompTIA A +: Được cấp bởi Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Máy tính, chứng chỉ này xác nhận sự hiểu biết của ứng viên về các công nghệ phần cứng và phần mềm phổ biến nhất trong kinh doanh. Nó thường được coi là chứng chỉ nền tảng cho bất kỳ chuyên gia nào trong ngành CNTT.
 • CompTIA Network +: Đây là chứng chỉ trung cấp dành cho các chuyên gia CNTT và kiểm tra năng lực của họ về thiết kế mạng, thiết lập phần cứng, đi cáp, cấu hình, cài đặt, hỗ trợ và khắc phục sự cố.
 • CompTIA Security +: Đây là chứng chỉ cấp đầu vào được thiết kế cho các chuyên gia CNTT muốn xây dựng kiến ​​thức nền tảng về an ninh mạng.
 • CompTIA Project +: Chứng chỉ này được thiết kế cho các chuyên gia CNTT muốn chứng minh khả năng quản lý dự án của họ. Mặc dù chỉ là chứng chỉ đầu vào, nhưng nó bao gồm một loạt các kỹ năng quản lý dự án và công nghệ.
 • Thư viện Cơ sở Hạ tầng Công nghệ Thông tin (ITIL): Chứng nhận này tập trung vào việc thực hiện các chiến lược quản lý để nâng cao hiệu quả của một nhóm và cải tiến các quy trình trong một tổ chức. Phù hợp với mọi cấp độ kinh nghiệm, bạn có thể được chứng nhận lên đến cấp độ chuyên gia.
 • Chứng nhận Six Sigma: Đây là một chương trình đào tạo và cố vấn nhấn mạnh vào khả năng lãnh đạo và quản lý dự án CNTT. Có năm cấp độ trong chương trình này và mỗi cấp độ nhấn mạnh khả năng lãnh đạo thông qua sự thay đổi và duy trì sự nhanh nhẹn khi các tổ chức chuyển đổi.

Đây chỉ là một vài trong số các chứng chỉ có sẵn có lợi cho các CIO để đạt được trong sự nghiệp của họ. Ngoài ra còn có các chứng chỉ dành riêng cho nhà cung cấp thông qua các công ty như Microsoft, Apple và Cisco.

Kỹ năng

Một số kỹ năng có thể giúp CIO thành công trong vai trò của họ. Bao gồm:

 • Kỹ năng giao tiếp

Thường được gọi là “kỹ năng con người”, những kỹ năng này bao gồm giao tiếp, làm việc nhóm, tính linh hoạt và tính kiên nhẫn. Một CIO cần có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản mạnh mẽ để giao tiếp hiệu quả với các giám đốc điều hành và các thành viên của bộ phận CNTT. Họ cũng cần kỹ năng lắng nghe tích cực để lắng nghe cẩn thận những gì người khác đang nói với họ. Là một nhà lãnh đạo, việc lắng nghe tích cực sẽ giúp người khác cảm thấy mình được trân trọng. Nhưng với tư cách là CIO, nó cho phép họ cung cấp hiệu quả các công nghệ giải pháp. Họ cần kỹ năng lắng nghe tích cực để hiểu toàn bộ phạm vi của những vấn đề đó.

 • Kỹ năng lãnh đạo

Những kỹ năng này bao gồm ủy quyền và trao quyền cho người khác và truyền cảm hứng cho nhóm. Vai trò CIO thường mang tính chiến lược, có nghĩa là trách nhiệm hoạt động hàng ngày phải được giao cho các nhân viên khác.

 • Thay đổi kỹ năng quản lý

Công nghệ luôn thay đổi và các công ty phải có khả năng thích ứng với những thay đổi đó để thành công. Các CIO luôn đi đầu, giúp các công ty thích ứng và đối với điều này, họ phụ thuộc rất nhiều vào các kỹ năng quản lý thay đổi. Những kỹ năng này bao gồm quản lý sự không chắc chắn của người khác, huấn luyện các thành viên trong nhóm, xây dựng lòng tin trong tổ chức và khả năng phục hồi cá nhân.

 • Lập kế hoạch chiến lược

Chúng bao gồm tư duy phản biện, suy luận suy luận, ưu tiên, sáng tạo và các kỹ năng giải quyết vấn đề khác. Vai trò này chủ yếu mang tính chiến lược hơn là hoạt động, vì vậy CIO phải nắm vững các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược này.

 • Kĩ năng về công nghệ

CIO phải có kiến ​​thức chuyên sâu về lập trình và hệ thống máy tính để đánh giá hệ thống của tổ chức và xác định các lĩnh vực có thể thực hiện các cải tiến. Họ phải cảm thấy thoải mái với công nghệ để luôn ở tuyến đầu trong các công nghệ mới nổi, đang phát triển có thể cải thiện hiệu quả hay tác động đến sự hiệu quả trong hoạt động của tổ chức.

💥Môi trường làm việc của CIO

CIO thường làm việc trong môi trường văn phòng với các đặc điểm sau:

 • Ngồi bàn trong thời gian dài
 • Sử dụng máy tính, máy in, máy fax và các thiết bị văn phòng khác
 • Quản lý và thiết lập giao tiếp giữa các chuyên gia CNTT và giám đốc điều hành
 • CIO làm việc cho các công ty CNTT, bệnh viện, công ty tài chính và bảo hiểm, các tập đoàn lớn và các công ty sản xuất.
💥Làm thế nào để trở thành một CIO

Đây là những bước điển hình mà bạn nên làm để theo đuổi sự nghiệp của một chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật:

 • Theo đuổi học vấn: Tối thiểu, CIO phải có bằng cử nhân về khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc một lĩnh vực tương tự khác. Nhiều nhà tuyển dụng cũng có thể yêu cầu ứng viên phải có bằng thạc sĩ kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan đến máy tính. Tìm kiếm các vị trí CIO mở trong noei sống của bạn và xác định trình độ học vấn cần thiết để đủ điều kiện cho vị trí đó
 • Có kinh nghiệm: Vì đây là vị trí điều hành, bạn sẽ cần nhiều năm kinh nghiệm về CNTT và quản lý. Nếu bạn vẫn đang hoàn thành chương trình cử nhân, hãy tìm kiếm các cơ hội thực tập, nơi bạn có thể có được kinh nghiệm thực tế. Khi bạn tích lũy kinh nghiệm, hãy tìm kiếm cơ hội thăng tiến, nơi bạn có thể có được kinh nghiệm quản lý.
 • Đạt được các chứng chỉ: Có rất nhiều chứng chỉ dành cho mọi cấp độ kinh nghiệm và nhiều chuyên môn khác nhau. Cân nhắc việc đạt được các chứng chỉ để thể hiện khả năng của bạn và chứng minh với các nhà tuyển dụng hiện tại và tiềm năng rằng bạn là người có định hướng, chăm chỉ và muốn phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp.
 • Cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn: Khi bạn có trình độ học vấn và kinh nghiệm cần thiết, hãy cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn. Bao gồm trình độ học vấn cao nhất, các chứng chỉ và quá trình làm việc có liên quan của bạn. Nhấn mạnh kinh nghiệm lãnh đạo hoặc cố vấn mà bạn đã có được và các sáng kiến ​​chiến lược mà bạn đã dẫn đầu.
 • Nộp đơn xin việc: Tìm kiếm các vị trí CIO mở trong khu vực của bạn và xác định các vị trí mà bạn có đủ năng lực nhất dựa trên trình độ học vấn và kinh nghiệm của bạn. Ứng tuyển với sơ yếu lý lịch cập nhật của bạn và thư xin việc mà bạn đã tùy chỉnh cho từng vai trò.
💥Ví dụ về mô tả công việc CIO

Khách sạn và sòng bạc Chariton River đang tìm kiếm một giám đốc thông tin có kinh nghiệm để tham gia vào đội ngũ điều hành của mình. Cá nhân này sẽ chịu trách nhiệm phát triển chiến lược và năng lực của hệ thống thông tin của chúng tôi. Họ sẽ làm việc chặt chẽ với nhóm điều hành của chúng tôi để tạo ra các kế hoạch chiến lược cho sự phát triển trong tương lai của tổ chức và thiết lập các mục tiêu và mục tiêu cho bộ phận CNTT để hỗ trợ cho sự phát triển đó. Họ sẽ làm việc chặt chẽ với giám đốc CNTT để đảm bảo các nguồn lực được phân bổ và sử dụng một cách tối ưu. Họ cũng sẽ phân tích cơ sở hạ tầng hiện tại và thực hiện bất kỳ nâng cấp cần thiết nào để đảm bảo nó phù hợp với các kế hoạch chiến lược.

Ứng viên được yêu cầu phải có bằng cử nhân về công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực liên quan chặt chẽ khác. Bằng thạc sĩ và kinh nghiệm triển khai các dự án lớn là một lợi thế rất mạnh.

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Thành Hồ Thanh Trúc
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Thành Hồ Thanh Trúc – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=98464

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | LakwatseroRetail Therapy? Here Are 18 Best Places To Go Shopping in Seoul!10 Essential Tips for Exploring Tokyo on a Budget6 Reasons This Quaint Nova Scotia Town Is The Perfect Weekend Getaway From Maine10 Bantayan Island Resorts, Hotels, and Rentals for Your Tropical EscapeThe Incredible European Bike Tour That Takes You Through Three Countries In A Single Morning9 Foods You Must Experience In Alaska And Where To Find Them8 Things You Should Do Every Time You Walk Into A Hotel Room According To A Flight AttendantRetirement Diaries: Jan Suggests Staying Active But Not Too ActiveI’ve Only Paid For One Flight To Europe In 12 Years, Here’s HowI Worked At EPCOT, These Are My 10 Favorite Delicious Treats To Try At The Food And Wine FestivalFor The First Time, It’s A Family Affair In The Cockpit Of This AirlineAfter Nearly 70 Years, This Popular Train Route Returns On The East CoastThis Week’s Full Moon Is The Last Of Its Kind This Year, Here’s WhyWhy A Popular National Park Attraction Is Now Off Limits And Could Cost You ThousandsFarmers’ Almanac Predicts Cold, Snowy Winter For Most Of U.S., Here’s Where It Will Be Mild And DryPort Klang Day Trip: 10 Hours in Port Klang & Kuala Lumpur11 Extreme Things to Do in Queenstown New Zealand — The Adventure Capital of the WorldMuseum Of Ice Cream Singapore – 14 Playful IG-worthy Exhibitions, Unlimited Ice Cream, and the Largest Sprinkle Pool EverBurias Island: Your DIY Island Hopping in MasbateEl Nido Tour A: Breathtaking Lagoons7D Hong Kong Itinerary — Exploring Beyond the Food And Shopping Paradise17 Exciting Things to Do in Perth — Not For the Faint-Hearted19 Unique Travel Experiences You Can Buy That Make You RicherUlleungdo (울릉도): Misadventures at the secret island in KoreaTokyo Famous Food Guide: 7 things you can’t leave Tokyo without trying5D Lake Toba & Medan Itinerary — Caldera views and Gastronomic Adventures10D Germany Itinerary under S$1.1k — Gems in Munich, Düsseldorf, Cologne, Dortmund, Frankfurt9 Exciting Day Trips from San Francisco to Escape The City — From Skydiving to Exploring Coastal TownsKota Bharu Guide: Gateway to the Beautiful Perhentian Islands and a Lesser-known MalaysiaInterview with Alvin Ng on Travel Photography3D2N Koh Samui Itinerary — The Luxurious Adventure Getaway You NeedUltimate Singapore Food Guide — 54 Local-Approved Things to Eat in Singapore30D Backpacking in Japan Itinerary: 12 Cities Under S$3.1k for the Adventurous with the JR Pass — Sapporo, Tokyo, Osaka, Kyoto & KyushuHow I managed to convince myself and everyone else I could travel solo for a yearVisit the New Singapore Garden Oasis Tucked Away in a 51-Storey Skyscraper6 attractions in Busan you shouldn’t missBook a Staycation and Earn 50% AgodaCash Rebate For Your Next Holiday — Agoda 2.2 Flash SaleAll you need to know about WWOOFing in New ZealandOne-Week Bali Itinerary — The Lesser Known Side Most Tourists MissThe Only Guide You’ll Need To Nightlife in Phuket: Top 11 Places to Check Out for an Epic NightPhoto Guide to 15 of the Most Photogenic Places in Europe – France, Italy, Germany, Slovenia, Czech Republic, Hungary Edition7D Budget Tokyo & Mount Fuji Itinerary For S$1.3k Including AccommodationWhy you should skip Boracay and vist Palawan instead10 Taobao Travel Essentials Recommended by Frequent Travellers for Your Next Trip13 Reasons Why a Cruise Getaway is the Best Vacation Anyone can have7 different ways to experience the cultural activities in Yogyakarta10 Best Adventurous Things To Do In Bali Other Than ChillingThe Best Multi-currency Travel Card For Travellers — YouTrip vs Revolut vs InstaReM vs TransferWise ReviewYunnan Nature Bucket List For Outdoor Lovers — Best Spots in Kunming, Lijiang, Dali & Shangri-laWhy This Is My Favorite Hotel Credit Card, And Tips For Scoring The Most BenefitsSurviving the Wilderness at Sub-Zero Temperatures — Travel to Mongolia with TTI ExperiencesHow to Fall in Love In & With Tokyo2D1N Matsumoto Japan Itinerary — The Hidden Gem 3.5 Hours From TokyoSydney Food Trail Guide – 10 Must try things to eat in SydneyAn upgrade on your airline – Emirates Economy Class ReviewWhere to Stay In Taipei — 11 Gorgeous Hostels & Hotels at Prime Locations from S$14/nightA Rockstar Experience — Hard Rock Hotel Pattaya ReviewThe Ultimate Sapporo City Guide: 18 Things To Do-See-Eat In The Gateway To HokkaidoUltimate Bali Accommodation Guide — Value for Money Hostels to Affordably Luxurious VillasGuide to Climbing Mount Fuji — Everything You Need To Know About Climbing Japan’s Highest Mountain9 Ways to Satisfy Your Wandermust Without Breaking Your Wallet11 Instagram-Worthy Places in Singapore That Are FreeHakone Guide — The Day Trip You Need in Your Tokyo ItineraryFirst Timer’s Guide to India — Everything You Need to Travel India Like a ProWhere to Eat in Hanoi — 31 Local-Approved Places to Eat in Vietnam’s Charming Capital21 Most Rewarding Hikes Around the World — From Stunning Glaciers to Active VolcanoesTokyo Capsule Hotels — 11 Surprisingly Luxurious Places to Stay in Tokyo for Under S$707-Day Cambodia Itinerary Under S$600 — An Epic Journey of History, Adventure and TranquilityMorocco Photo Guide: 15 Insta-worthy Locations That’ll Change Your Mind About Africa40 Lesser-Known Things to Do in Australia Highly Recommended by Locals, Travellers and Celebrities3D2N Blue Mountains Itinerary: The Perfect Getaway Just 90-Minutes From SydneyHow to pack light and smart10 Essential Apps for Travelling in ChinaConquering Fears 1,463 Miles Away — TTI Bootcamp in PhilippinesWhere to Stay in Shanghai — Centrally-located Hostels, Hotels and Apartments Under S$53/pax15 Cheap Things to Do in Seoul for Under S$12Standing between India and Pakistan; the Wagah Border Experience10 Cheap and Affordable Hostels in Singapore Under S$30Where to Stay in Seoul — 14 Aesthetic Yet Affordable Accommodations In Rising Hipster Districts5D4N Japan Itinerary — A First Timer’s Experience in Niigata and the Remote Sado IslandWhat to Do in Cebu, Philippines — 10 Epic Experiences That Are Surprisingly AffordableTravellers in Quarantine — 12 Satisfying Things to Do Before Your Next AdventureTop 11 Outdoor Activities in Singapore — Places to Hike, Picnic and Get Closer to Nature13 Tips to Travel in Japan Over Peak Seasons — Cherry Blossoms, Autumn Foliage, Golden Week8-Day Japan Itinerary: 9 Cities in Kansai for Under S$900Swimming With Whale Sharks in Oslob — IG Worthy Photos at What Expense?5 Christmas Gift Ideas for Friends Who Love TravellingThe Complete Phillip Island Guide: The Day Trip From Melbourne You Can’t MissByron Bay Guide: 25 Things to Do in NSW’s Ultimate Hipster ParadiseWestern Australia’s Best Photo Spots — Hidden Gems In Perth, Rottnest Island, and Kalbarri for your Instagram9-Day Australia Road Trip Itinerary Around The Best Of NSW — Sydney, Blue Mountains and BeyondDream Cruise’s Thailand Seacation — What to Expect on This Cruise to Nowhere13 Reasons Why Byron Bay Should Be on Every NSW Itinerary5 Places to Visit in Bali Other Than the Beach10-Day Japan Itinerary — Tokyo to Osaka With The JR Pass for $1.1k5 Animal Cafes in Osaka not to be missedBarcelona in three courses15 Unique Experiences in Shikoku — The Laidback Island of Japan Undiscovered By Most TouristsHiking Chestnut Nature Park — Bicycle Pump Tracks and Rare Bird SightingsThe Best Day Trips From Tokyo For Food, Arts & Culture — Northward Golden Route9 Things to Do in Singapore That Are Perfectly Ok to Do Alone48-Hour Dubai Itinerary — The Best Stopover For Thrill SeekersThis New Lifestyle Card is Changing the Way We Travel — MCO Card6-Day Kyushu Itinerary — Chasing Autumn in a Quieter Side of Japan (Fukuoka, Kagoshima, Beppu)6D5N Nagano Itinerary — The Romantic Getaway 3 Hours from Tokyo (Kamikochi, Norikura and Matsumoto)Phuket Travel Guide: Making the Most of Your Day Trip in 11 Hours12 Unique Restaurants in Singapore Even Non-Foodies Will Find ImpressiveUSA Road Trip: 11-Day San Francisco to Los Angeles Itinerary Under S$1.8k3D2N Pattaya Itinerary — An Unexpected Adventure 2hrs from BangkokThe Ultimate Bali Food Guide: 21 Things To Eat in Seminyak, Ubud and Nusa DuaBukit Brown Cemetery — Everything You Need to Know Before Visiting This Old Singapore GraveyardWhy I Chose Travel Writing As My Retirement CareerBa Na Hills Guide — 10 Things To Do In Vietnam’s Breathtaking Hidden Playground