Deadline: 23/07/2023

Tổ Chức Phi Chính Phủ WWF Việt Nam Tuyển Dụng Cán Bộ Quản Lí Dự Án

WWF là một tổ chức bảo tồn độc lập, cố gắng duy trì thế giới tự nhiên vì lợi ích của con người và động vật hoang dã. Từ các cá nhân và cộng đồng đến kinh doanh và chính phủ, WWF là một phần của liên minh đang phát triển kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đặt thiên nhiên trên con đường phục hồi vào năm 2030. Cùng nhau, tổ chức tìm cách bảo vệ và khôi phục môi trường sống tự nhiên, ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt của động vật hoang dã, và tạo ra cách sản xuất và tiêu thụ bền vững.

WWF-Việt Nam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Năm 1985, WWF-Việt Nam bắt đầu xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam về nhiều vấn đề môi trường và thực hiện các hoạt động thực địa trên toàn quốc. WWF-Việt Nam công nhận nhân viên của mình là tài sản quan trọng nhất. Một lực lượng lao động có năng lực, được đào tạo kỹ lưỡng, được thúc đẩy và gắn kết với nhau bởi lòng tin lẫn nhau và các mục tiêu chung là rất quan trọng đối với sự thành công của WWF-Việt Nam. 

? CHỨC NĂNG CHÍNH

Cán bộ dự án sẽ hỗ trợ cho người quản lý dự án trong việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động của dự án để đảm bảo tuân thủ các mục tiêu, kết quả/đầu ra và các nghĩa vụ hợp đồng của WWF và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý, đối tác, và các bên liên quan khác. Điều này bao gồm trách nhiệm cung cấp hỗ trợ hành chính hàng ngày cho người quản lý dự án để đảm bảo các nhiệm vụ quản trị dự án hiệu quả.

? YÊU CẦU

 • Cử nhân quản lý môi trường, lâm nghiệp, sinh học hoặc các lĩnh vực liên quan khác.
 • Kỹ năng phân tích tốt, và khả năng làm việc với các nhân viên WWF toàn cầu, các nhóm kỹ thuật và khoa học cũng như các đối tác bên ngoài khác.
 • Kỹ năng làm việc nhóm mạnh trong nước và quốc tế cũng như thể hiện khả năng làm việc trong một tình huống được phân cấp.
 • Tổ chức/kế hoạch tốt, giám sát các hoạt động kỹ thuật, phân tích và giải quyết vấn đề thực tế với khả năng làm việc độc lập, xử lý nhiều hoạt động đồng thời, xếp hạng ưu tiên, tổ chức công việc hiệu quả và phân công kịp thời thường bị hạn chế về thời.
 • Xác định và sắp xếp với các giá trị cốt lõi của tổ chức WWF: Can đảm, Hợp tác, Tôn trọng và liêm chính.
 • Tuân thủ các giá trị của WWF, đó là: Hiểu biết, lạc quan, quyết tâm và hấp dẫn.

? MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Hợp tác với các giám đốc dự án và các đối tác, cung cấp kỹ thuật và hành chính đầu vào hỗ trợ cho việc xây dựng và sửa đổi các kế hoạch hoạt động/công tác dự án.
 • Với người quản lý dự án để giám sát các hoạt động tuân theo kế hoạch công việc và các hoạt động được tiến hành bởi đối tác; và giám sát các hợp đồng tư vấn được giao và các bên nhận trợ cấp khác trong dự án.
 • Làm việc với đơn vị mua sắm để tuyển dụng/chọn lựa các nhà tư vấn chuyên nghiệp/bên thứ ba và hoặC mua thiết bị dự án và chuẩn bị hợp đồng với các nhà tư vấn/bên thứ ba khi phê duyệt bởi người quản lý dự án.
 • Với người quản lý dự án để giám sát công việc của các nhà tư vấn và đưa ra nhận xét kỹ thuật cho
 • Nâng cao chất lượng báo cáo phân công và tư vấn.]Hỗ trợ Trình quản lý dự án để thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu của tất cả các tài liệu dự án, bao gồm hồ sơ về động kinh, các vụ truy tố tội phạm động vật hoang dã thành công/không thành công, luật mới về bảo tồn và buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.
 • Cung cấp đầu vào cho các sản phẩm, vật liệu và chiến dịch truyền thông để đảm bảo tính chính xác thông tin về dự án khi được yêu cầu; và đảm bảo các sản phẩm truyền thông phù hợp với các chính sách và hướng dẫn thương hiệu của các nhà tài trợ và WWF.
 • Hỗ trợ người quản lý dự án làm việc với các chức năng liên quan để sắp xếp hậu cần cho các sự kiện, các hội thảo và các cuộc họp của dự án nhằm đảm bảo rằng chúng được tổ chức và tiến hành đúng cách.
 • Sắp xếp các cuộc họp và hội thảo với các đối tác và các bên liên quan theo kế hoạch các hoạt động; khi tham dự các cuộc họp, sẽ xử lý việc ghi chép và phân phát theo ủy quyền. 
 • Thực hiện các tác vụ khác một cách phù hợp.

? CÁCH ỨNG TUYỂN:

 • Gửi CV và thư giới thiệu bằng tiếng Anh, đặt tên cho từng tập tin: “Tên đầy đủ – CV/CL”.
 • Vui lòng gửi hồ sơ của bạn đến recruitment.vn@wwf.org.vn, nêu rõ trong dòng tiêu đề: Cán bộ dự án (Ivory HiI) – Tên đầy đủ 

? THÔNG TIN LIÊN HỆ

? Hạn Chót Ứng Tuyển: 23/7/2023

Nguồn: https://ivolunteer.vn/to-chuc-phi-chinh-phu-wwf-viet-nam-tuyen-dung-can-bo-quan-li-du-an-s21185.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136751

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER