Tagged: Hà Nội

Deadline: 20/11/2023

Google Developer Student Clubs – HANU Mở Đơn Tuyển Thành Viên Thế Hệ 3

Google Developer Student Clubs – HANU (GDSC HANU) là tổ chức sinh viên đại diện Trường Đại học Hà Nội tham gia vào chương trình toàn cầu Google Developer Student Clubs (GDSC) của Google for Developers. Với mong muốn tạo môi trường cho các bạn sinh viên đam mê công nghệ học hỏi, chia sẻ và trải nghiệm, GDSC HANU mang sứ mệnh giúp các thành viên phát triển, từ đó tạo ra các giải pháp công nghệ đóng góp cho cộng đồng và xã hội. GDSC HANU định hướng phát triển thành tổ chức sinh viên công nghệ hàng đầu miền Bắc, nơi sinh viên được trải nghiệm thực tế thông qua phát triển các sản phẩm công nghệ.

Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/