Sơ Yếu Lý Lịch Cho Y Tá Phụ Trách Chuyên Môn

Sơ yếu lý lịch là một tài liệu cần thiết để thể hiện các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn khi ứng tuyển vào vị trí y tá phụ trách chuyên môn. Khi bạn chuẩn bị sơ yếu lý lịch của mình, bạn nên xây dựng dàn ý một cách phù hợp và bao gồm cả thông tin thể hiện các kỹ năng của bạn theo cách trực tiếp nhất có thể. Bằng cách cân nhắc kỹ mọi thứ bạn muốn đưa vào sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể làm nổi bật đơn ứng tuyển của bạn như là một ứng viên phù hợp cho công việc.

8 Steps To Work As a Nurse in the U.S. as a Foreign Nurse

?Y tá phụ trách chuyên môn là gì?

Y tá phụ trách chuyên môn là y tá đảm nhiệm một số công việc bổ sung ngoài những nhiệm vụ được giao thông thường. Họ sẽ làm việc với bệnh nhân trong môi trường bệnh viện, giám sát hoạt động của các y tá khác và thực hiện các công việc hành chính như lên lịch cho nhân viên, giữ cho môi trường sạch sẽ và an toàn cũng như phụ trách các đơn đặt hàng thiết bị y tế.

?Bạn cần những kỹ năng gì để trở thành một y tá phụ trách hiệu quả?

Khi bạn chuẩn bị sơ yếu lý lịch cho công việc này, bạn nên bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các kỹ năng mà nhà tuyển dụng có thể đang tìm kiếm, đặc biệt là trong bản mô tả công việc. Nếu bạn có thể tìm thấy các từ khóa cùng các kỹ năng, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ làm nổi bật chúng trong khi điền vào sơ yếu lý lịch của mình. Các kỹ năng bổ sung có thể hữu ích bao gồm:

?Quá trình giáo dục liên tục

Việc học tập không gián đoạn sẽ thể hiện cam kết của bạn trong việc tuân thủ theo các hướng dẫn mới nhất về chẩn đoán và điều trị bệnh cũng như các khía cạnh khác của y học. Nếu bạn thường xuyên tham dự hội nghị hoặc đã tiếp tục theo đuổi giáo dục bổ sung, bạn có thể đề cập đến chúng trong sơ yếu lý lịch. Thông tin này cho thấy rằng bạn đang theo kịp sự phát triển gần đây nhất của y học để đảm bảo chăm sóc tốt cho bệnh nhân cũng như có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất cho các y tá mới.

?Kiến thức về các quy trình kiểm soát nhiễm trùng

Là một y tá phụ trách, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm duy trì một môi trường làm việc sạch sẽ và tuân thủ các quy trình vệ sinh chung. Do đó, bạn nên chỉ ra những giai đoạn bạn đã chịu trách nhiệm quản lý những công việc đó trong sơ yếu lý lịch của mình. Bạn cũng có thể cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn có kinh nghiệm trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc, chẳng hạn như các tiêu chuẩn do OSHA đặt ra.

?Quen thuộc với các quy trình kiểm soát an toàn đối với thuốc và thiết bị y tế

Y tá phụ trách có trách nhiệm đảm bảo quy trình xử lý thích hợp các loại thuốc được kiểm soát và thiết bị y tế có khả năng gây nguy hiểm. Nếu bạn đã từng đảm nhiệm công việc này trong quá khứ, bạn nên chỉ ra điều đó trong mô tả quá trình làm việc của bạn.

?Kỹ năng điều dưỡng tốt

Kỹ năng điều dưỡng bao gồm đánh giá tình trạng bệnh nhân, tư vấn và điều trị kèm theo khả năng đọc và giải thích hồ sơ y tế. Là một y tá phụ trách, bạn phải chịu trách nhiệm chăm sóc tất cả các bệnh nhân mà tổ của bạn theo dõi trong ca trực. Do đó, điều quan trọng là bạn phải có kỹ năng điều dưỡng cơ bản xuất sắc và có thể hỗ trợ mọi người khi cần thiết.

?Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Những kỹ năng này cần thiết cho cả bạn và những nhân viên khác. Là một y tá phụ trách, bạn sẽ cần phải đa nhiệm để có thể đảm nhiệm công việc chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ, giám sát các y tá khác theo yêu cầu đồng thời vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý. Nếu bạn đã đề cập tới khả năng làm việc đa nhiệm, bạn nên tìm cách để làm nổi bật nó trong sơ yếu lý lịch của mình.

?Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Là một y tá phụ trách, bạn phải chịu trách nhiệm về sự hiệu quả trong hoạt động của toàn bộ tổ điều dưỡng, bao gồm cả việc phân chia công việc, lên lịch trình cho nhân viên theo nhu cầu ​​và giám sát hiệu suất thực tế trong việc chăm sóc bệnh nhân hàng ngày. Nếu có thể, bạn nên đề cập đến cụ thể về những lần bạn điều hành một nhóm hoặc chỉ đạo các chương trình và tạo ra kết quả xuất sắc.

?Kỹ năng giao tiếp

Điều quan trọng là bạn phải có khả năng cộng tác với các thành viên khác trong nhóm chăm sóc bệnh nhân, bao gồm các y tá báo cáo và bác sĩ. Là một y tá phụ trách, bạn cũng phải giao tiếp với bệnh nhân và thành viên gia đình của họ cũng như các điều dưỡng viên khác.

?Cách viết sơ yếu lý lịch cho y tá phụ trách chuyên môn 

Bạn có thể tham khảo các bước sau để tổng hợp sơ yếu lý lịch cho vị trí y tá phụ trách của mình:

1. Chọn một mẫu có sẵn

Bạn có thể chọn sắp xếp sơ yếu lý lịch của mình theo thứ tự thời gian hoặc theo các chức năng. Nếu sử dụng mẫu theo thứ tự thời gian, hãy liệt kê những kinh nghiệm và thành tích theo trình tự từ gần đây nhất trước. Nếu bạn sử dụng một mẫu theo các chức năng, bạn có khả năng làm nổi bật các kỹ năng và kinh nghiệm liên quan chặt chẽ nhất đến công việc mà bạn đang ứng tuyển.

2. Liệt kê thông tin liên hệ của bạn

Để đảm bảo rằng nhà tuyển dụng tiềm năng có thể liên hệ với bạn, hãy liệt kê tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

3. Viết mục tiêu nghề nghiệp của bạn

Khi chuẩn bị viết mục tiêu nghề nghiệp của mình, bạn nên chọn một số ít các đặc điểm chính mà bạn muốn nhấn mạnh về bản thân. Đoạn này nên ngắn gọn, không quá một vài câu.

4. Ghi chi tiết trình độ học vấn của bạn

Bằng cử nhân Khoa học điều dưỡng thường được nhà tuyển dụng yêu cầu, tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn học tiếp bằng thạc sĩ trong cùng lĩnh vực để củng cố vị trí y tá phụ trách này. Nếu bạn đã tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào khác chẳng hạn như chuyên môn và chứng chỉ, hãy đưa nó vào sơ yếu lý lịch của bạn.

5. Ghi chi tiết kinh nghiệm làm việc của bạn

Bao gồm cả tên và địa điểm bệnh viện/phòng khám/cơ sở chăm sóc, cũng như chức danh công việc của bạn và khoảng thời gian bạn đã làm việc ở mỗi vị trí.

Vì bạn đang ứng tuyển vào vai trò quản lý, bạn nên nhấn mạnh việc bạn đã phát triển kỹ năng lãnh đạo như thế nào ở những vị trí này. Nếu có thể, bạn có thể đề cập đến số lượng nhân viên bạn đã chịu trách nhiệm giám sát bao nhiêu người hoặc số giường bệnh bạn quản lý. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhưng đã lãnh đạo các nhóm CNA hoặc LPN nhỏ hơn, bạn cũng có thể đề cập đến kinh nghiệm này.

6. Ghi chi tiết hơn về bất kỳ kỹ năng hoặc bằng cấp đặc biệt nào

Là một y tá phụ trách, bạn chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân cho toàn bộ nhóm. Vì vậy, bạn nên chỉ ra bất kỳ kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn đặc biệt mạnh nào mà bạn đã trau dồi theo thời gian cũng như những kỹ năng lâm sàng chung. Bạn có thể xem xét thêm phần này cho những kỹ năng này trong sơ yếu lý lịch của mình.

?Mẫu sơ yếu lý lịch cho y tá phụ trách chuyên môn

Dưới đây là một mẫu bạn có thể tham khảo khi chuẩn bị sơ yếu lý lịch cho vị trí y tá phụ trách của mình:

[Tên của bạn] [Địa chỉ hiện tại của bạn] [Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

*Mục tiêu nghề nghiệp

[Đoạn văn giải thích về việc kinh nghiệm bạn có trong lĩnh vực nào và lý do bạn muốn làm việc cho công ty] *

*Trình độ học vấn

[Trình độ học vấn, năm tốt nghiệp và bất kỳ danh hiệu nào bạn đã nhận được] *

*Tiểu sử công việc

[Các vị trí trước đây có thể mang lại lợi thế cho bạn trong sơ yếu lý lịch hiện tại] *

?Ví dụ về sơ yếu lý lịch của y tá phụ trách chuyên môn

Dưới đây là một bản sơ yếu lý lịch mẫu cho một y tá phụ trách:

John Delaney 4321 Cedar Oaks Way

Pasadena, CA

*Mục tiêu nghề nghiệp

Tôi đang tìm kiếm vị trí y tá phụ trách nơi tôi có thể kết hợp các kỹ năng chăm sóc bệnh nhân cùng kỹ năng quản lý của mình. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc trẻ sơ sinh và cấp cứu. *

Học vấn

Trường Y UCLA, Los Angeles, CA

Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng 2008–2010

Trường Y UCLA, Los Angeles, CA

Cử nhân Khoa học Điều dưỡng 2004-2008

Công việc Y tá cho trẻ sơ sinh 2015–2019

Bệnh viện First Heart Teaching NICU, Pasadena, CA

 • Thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc điều dưỡng 20 giường sơ sinh trong trạng thái ICU
 • Trao đổi với gia đình bệnh nhân để giúp họ hiểu rõ về tình trạng bệnh tật và các phương pháp điều trị
 • Phát triển một chương trình giới thiệu để giúp nhân viên mới có thể làm quen với các quy trình

Giám sát thực tập sinh điều dưỡng trong quá trình trải nghiệm lâm sàng

Y tá ER 2010-2015

Bệnh viện Sandy Grove ER, Los Angeles, CA

 • Đã thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc điều dưỡng 50 giường tại khoa cấp cứu, tập trung vào chăm sóc vết thương và chấn thương cấp tính
 • Trò chuyện với bệnh nhân và các thành viên trong gia đình của họ để tìm hiểu lịch sử y tế và giải thích các phương pháp điều trị và tiến trình đang diễn ra
 • Trình bày tại hội thảo thường niên lãnh đạo toàn bệnh viện năm 2013, 2014 và 2015
 • Người y tá với là nhà lãnh đạo
 • Cố vấn thành công
 • Giúp các y tá mới học cách đối diện – Quản lý căng thẳng trong phòng cấp cứu

___________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Phạm Thị Thu Hiền
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Thị Thu Hiền – Nguồn iVolunteer Vietnam” 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=75735

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER