Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Phân Tích Nhân Sự Từ Đại Học Pennsylvania

? NO DEADLINE

[English Caption Below]

? MÔ TẢ KHOÁ HỌC:

 • Phân tích con người là một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để quản lý nhân sự tại nơi làm việc. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định về nhân viên của họ dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu thay vì các phương pháp truyền thống như ra quyết định dựa trên các mối quan hệ cá nhân, kinh nghiệm và né tránh rủi ro.
 • Khóa học này chỉ là một phần giới thiệu về lý thuyết phân tích con người, và không nhằm mục đích chuẩn bị cho người học thực hiện phân tích dữ liệu quản lý tài năng phức tạp. Đến cuối khóa học này, bạn sẽ hiểu hơn về cách thức và thời điểm sử dụng dữ liệu cứng để đưa ra quyết định kỹ năng mềm về tuyển dụng và phát triển tài năng. Điều này sẽ có thể giúp bạn định vị mình là đối tác chiến lược trong các quyết định quản lý tài năng của công ty bạn. Ngoài ra, khóa học này cũng được thiết kế để giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp riêng của mình.

? NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Trong khóa học hoàn toàn mới này, ba trong số các giáo sư hàng đầu của đại học Pennsylvinia Wharton, tất cả đều tiên phong trong lĩnh vực phân tích con người, sẽ khám phá các kỹ thuật hiện đại được sử dụng để tuyển dụng và giữ chân những con người tiềm năng, và chứng minh cách các kỹ thuật này được sử dụng tại các tổ chức tiên phong, đi đầu xu thế kinh doanh. Họ sẽ giải thích cách để ta áp dụng dữ liệu và phân tích chi tiết các vấn đề liên quan đến nhân sự, chẳng hạn như đánh giá hiệu suất, lãnh đạo, tuyển dụng và thăng chức, thiết kế công việc, bồi thường và hợp tác.

? NHỮNG KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC: 

 • Quản lý tài năng
 • Phân tích dữ liệu
 • Quản lý hiệu suất công việc
 • Hợp tác làm việc

? THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Thời lượng: 9 tiếng
 • Ngôn ngữ: Anh (kèm phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt)
 • Giảng viên: Cadey Masey, Martin Haas, Matthew Bidwell
 • Tổ chức bởi: Đại học Pennsylvania Wharton.

? LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

? THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÍ:Tại đây 

_____________________________________________________________________

? COURSE DESCRIPTION:

 • People analytics is a data-driven approach to human resource management in the workplace. For the first time in history, business leaders can make decisions about their employees based on in-depth data analysis instead of traditional methods like decision-making based on personal relationships. knowledge, experience, and risk avoidance.
 • This course is only an introduction to the theory of people analytic
 • and is not intended to prepare learners to perform complex talent management data analysis. By the end of this course, you’ll have a better understanding of how and when to use hard data to make soft skills decisions about hiring and talent development. This will can help you position yourself as a strategic partner in your company’s talent management decisions. In addition, this course is also designed to help you thrive in your own career.

? COURSE CONTENT:

 • In this brand new course, three of Pennsylvania’s top professors, all pioneers in the field of people analytics, will explore modern techniques used to recruit and retain potential people, and demonstrate how these techniques are used in leading entrepreneurial organizations. They will explain how to apply data and analyze in detail HR-related issues, such as performance appraisal, leadership, hiring and promotion, job design, compensation and cooperation.

? SKILLS YOU WILL ACHIEVE AFTER THE COURSE:

 • Talent management
 • Data analysis
 • Work performance management
 • Collaborative work

? COURSE INFORMATION:

 • Duration: 9 hours
 • Language: English (with English and Vietnamese subtitles)
 • Instructors: Cadey Masey, Martin Haas, Matthew Bidwell
 • Hosted by: University of Pennsylvania Wharton.

? NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

? REGISTRATION: Here

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36331

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam