Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Nguyên Tắc Quản Lý Rủi Ro Và Tín Dụng

?NO DEADLINE

[English caption below] 

?Giới thiệu

Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các nguyên tắc của rủi ro bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro vỡ nợ, xác suất vỡ nợ, tổn thất dự kiến và tổn thất mặc định. Các khái niệm quan trọng sẽ được đề cập sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả rủi ro kinh doanh và ngành, mô hình kinh doanh của công ty, cạnh tranh thị trường và tác động của rủi ro đối với hoạt động của công ty.

?Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về Quản lý Rủi ro và Nguyên tắc Tín dụng
 • Nguyên tắc Tài chính Doanh nghiệp và Dự án
 • Thị trường tín dụng, Nợ không trả được và Khoản lỗ dự kiến
 • Rủi ro kinh doanh, công nghiệp và công ty
 • Các Cơ quan xếp hạng và công bố tài chính

?Chi tiết khóa học

 • Tổ chức: NYIF
 • Thời lượng: 6 tuần, 2-3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Tracy Williams

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/risk-management-and-credit-principles

————————————————-

?Overview

In this course, you will gain a deeper understanding of the principles of credit risks, including exposure, default, default probability, expected loss, and loss given default. Important concepts will be covered that will help you to effectively assess business and industry risks, company business models, market competition, and the impact of risks on company perfor

?What you’ll learn

 • Introduction to Risk Management and Credit Principles
 • Principles of Corporate and Project Finance
 • Credit Markets, Loan Defaults, and Expected Loss
 • Business, Industry, and Company Risk
 • Ratings Agencies and Financial Disclosure

?Detail

 • Institution: NYIF
 • Length: 6 weeks, 2-3 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Tracy Williams

?Further information and register at:

https://www.edx.org/course/risk-management-and-credit-principles

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11602

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam