Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Nguyên Tắc Quản Lý Rủi Ro Và Tín Dụng

🔥NO DEADLINE

[English caption below] 

💡Giới thiệu

Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các nguyên tắc của rủi ro bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro vỡ nợ, xác suất vỡ nợ, tổn thất dự kiến và tổn thất mặc định. Các khái niệm quan trọng sẽ được đề cập sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả rủi ro kinh doanh và ngành, mô hình kinh doanh của công ty, cạnh tranh thị trường và tác động của rủi ro đối với hoạt động của công ty.

💡Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về Quản lý Rủi ro và Nguyên tắc Tín dụng
 • Nguyên tắc Tài chính Doanh nghiệp và Dự án
 • Thị trường tín dụng, Nợ không trả được và Khoản lỗ dự kiến
 • Rủi ro kinh doanh, công nghiệp và công ty
 • Các Cơ quan xếp hạng và công bố tài chính

💡Chi tiết khóa học

 • Tổ chức: NYIF
 • Thời lượng: 6 tuần, 2-3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Tracy Williams

💡Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/risk-management-and-credit-principles

————————————————-

💡Overview

In this course, you will gain a deeper understanding of the principles of credit risks, including exposure, default, default probability, expected loss, and loss given default. Important concepts will be covered that will help you to effectively assess business and industry risks, company business models, market competition, and the impact of risks on company perfor

💡What you’ll learn

 • Introduction to Risk Management and Credit Principles
 • Principles of Corporate and Project Finance
 • Credit Markets, Loan Defaults, and Expected Loss
 • Business, Industry, and Company Risk
 • Ratings Agencies and Financial Disclosure

💡Detail

 • Institution: NYIF
 • Length: 6 weeks, 2-3 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Tracy Williams

💡Further information and register at:

https://www.edx.org/course/risk-management-and-credit-principles

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...