Deadline: 29/03/2021

[Toàn Quốc] The Phiêu Linh Project Tìm Kiếm Thành Viên Cho Dự Án Giáo Dục Hè Tại Tây Nguyên

📍 Thời gian: 3/3/2021 – 29/3/2021

 

📍 The Phiêu Linh Project là dự án dùng bài toán Thủy điện hay rừng nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về hiện trạng môi trường ở nước ta, đồng thời gieo trong các em học sinh một mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong chính cộng đồng của mình, và đối với năm 2021 sẽ là vấn đề về môi trường, cùng thế giới hướng tới Zero Emission.

 

📍 Vị trí ứng tuyển:

👉 Ban Chương trình

👉 Ban Tài chính

👉 Ban Hậu cần

👉 Ban Truyền thông

👉 Ban Thiết kế

👉 Ban Nhân sự

👉 Ban Đối ngoại

 

📍 Yêu cầu bắt buộc: Tham gia đầy đủ 2 giai đoạn

 

👉 Giai đoạn chuẩn bị (từ tháng 4 – tháng 9):  làm việc online, trung bình 5-8 tiếng/tuần

👉 Giai đoạn thực thi dự án (2/7-13/7): tất cả thành viên cùng di duyển đến địa điểm diễn ra dự án

 

📍 Tìm hiểu về dự án tại: http://bit.ly/PL21_Info

📍  Thông tin đợt tuyển: http://bit.ly/PL21_Info

📍 Form đăng kí:  https://forms.gle/yjtxJBZrusX4Q7GfA

 

 

 

Quyên Nguyễn

nguyenquyen.ivolunteer@gmail.com

You may also like...