Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Từ Đại Học Wageningen Về Dinh Dưỡng Và Bệnh Ung Thư

[NO DEADLINE]

(English bellow)

“Bệnh ung thư đã vượt qua cả căn bệnh tim mạch (CVD) và trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhiều nơi. Nó đã gây ra 1/8 ca tử vong trên toàn thế giới. Các nghiên cứu cho thấy rằng đa phần các ca tử vong do ung thư xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Có thể giảm nguy cơ ung thư thông qua một chế độ ăn uống hoặc lối sống lành mạnh không? Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về vai trò của dinh dưỡng và hoạt động thể chất trong phòng chống ung thư. Điều này đã dẫn đến các khuyến nghị phòng chống ung thư được đưa ra. Các nghiên cứu về dinh dưỡng và sự phát triển của ung thư ngày càng ít, nhưng bằng chứng ngày càng tăng cho thấy một chế độ ăn uống lành mạnh cũng có thể đóng vai trò có lợi cho việc phòng tránh bệnh ung thư”

💓 Giới thiệu chung:

Liệu rằng có thể bị ngăn ngừa phần nào bệnh ung thư bằng chế độ ăn uống lành mạnh? Tham gia khóa học này và tìm hiểu thêm về vai trò của dinh dưỡng đối với sự xuất hiện và sự phát triển của bệnh ung thư. Bạn sẽ học cách hiểu dinh dưỡng liên quan thế nào đến sự xuất hiện của bệnh ung thư, điều trị và sự tiến triển của bệnh ung thư. Và bạn sẽ khám phá ra đâu là cơ sở bằng chứng cho các hướng dẫn về chế độ ăn uống.

Khóa học này tập trung vào một loạt các loại chế độ ăn uống (bao gồm rau, thịt, thực phẩm chức năng, rượu) và các yếu tố lối sống (bao gồm thành phần cơ thể và hoạt động thể chất) liên quan đến sự xuất hiện và tiến triển của các loại ung thư phổ biến nhất, chẳng hạn như ung thư ruột, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi.

Khóa học này là một phần của Chương trình Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Dinh dưỡng và Bệnh tật của Trường Đại học & Viện Nghiên cứu Wageningen. Bạn sẽ có được cơ sở khoa học vững chắc để cân nhắc và diễn giải tốt hơn tất cả các thông tin có sẵn về dinh dưỡng và ung thư.

💓 Nội dung khóa học:

 • Chương 1: Bắt đầu với phần giới thiệu về mối quan hệ giữa dinh dưỡng và sự phát triển và tiến triển của bệnh ung thư, và thảo luận về các loại thiết kế nghiên cứu khác nhau mà mối quan hệ này được nghiên cứu.
 • Chương 2: Thảo luận về các yếu tố nguy cơ trong chế độ ăn uống và lối sống liên quan đến sự xuất hiện ung thư, bằng cách phác thảo các khuyến nghị dựa trên bằng chứng WCRF / IARC hiện tại để phòng ngừa ung thư
 • Chương 3: Tìm hiểu về sự tương tác giữa dinh dưỡng và gen, và điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự xuất hiện ung thư.
 • Chương 4: Tìm hiểu về tầm quan trọng của các hướng dẫn về chế độ ăn uống và lối sống đối với nhóm bệnh nhân ung thư sống sót ngày càng tăng.
 • Chương 5: Bạn sẽ tìm hiểu về việc tuân thủ các nguyên tắc và tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin rõ ràng và đúng đắn đến công chúng.

💓 Giảng viên:

💓 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: Online 100%
 • Học phí: miễn phí 100%
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Được cấp chứng chỉ chuyên gia sau khi hoàn thành khóa học (nộp 149$ nếu bạn muốn có chứng chỉ)
 • Từ: Đại học Wageningen

💓 Link khóa học: https://www.edx.org/course/nutrition-and-cancer

———————————————————

💓 General introduction:

Can cancer risk be reduced through a healthy diet or lifestyle? Join this course and learn more about the role of nutrition in the occurrence and progression of cancer. You will learn how nutrition is involved in cancer occurrence, cancer treatment, and progression. And you will discover what the evidence-base is for dietary guidelines.

This course focuses on a wide range of dietary exposures (including vegetables, meat, dietary supplements, alcohol) and lifestyle factors (including body composition and physical activity) in relation to the occurrence and progression of the most common types of cancer, such as large bowel cancer , breast cancer, prostate cancer, and lung cancer.

This course is part of the Nutrition and Disease Professional Certificate Program of Wageningen University & Research.This course is part of the Professional Certificate Program Nutrition and Disease. You will gain a solid scientific basis to better weigh and interpret all the information available on nutrition and cancer.

💓Syllabus

 • Module 1: Start with an introduction to the relation between nutrition and cancer development and progression, and discuss the different types of research designs by which this relation is studied.
 • Module 2: Discuss dietary and lifestyle risk factors related to cancer occurrence, by outlining the current WCRF/IARC evidence-based recommendations for cancer prevention.
 • Module 3: Learn about the interaction between nutrition and genes, and how this can influence cancer occurrence.
 • Module 4: Learn about the importance of dietary and lifestyle guidelines for the increasing group of cancer survivors.
 • Module 5: In this module you will learn about the adherence to guidelines and how important it is to have a clear and correct communication to the public.

💓 Instructors

💓 Course information:

 • Price: FREE
 • Professional Certificate: Nutrition and Disease (Add a Verified Certificate for $149 USD)
 • Language: English

💓 Link course: https://www.edx.org/course/nutrition-and-cancer

 

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com

You may also like...