Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh: Chủ Đề Phương Tiện Truyền Thông

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

Khóa học ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh trực tuyến miễn phí này dạy bạn các câu tiếng Anh về các phương tiện truyền thông. Trong khóa học này, bạn sẽ học từ vựng và tính từ mới để mô tả các chương trình truyền hình, báo chí và các loại công cụ giao tiếp khác. Bạn cũng sẽ nghiên cứu các cách diễn đạt phổ biến được người đánh giá phim sử dụng, dạng câu bị động của tiếng Anh, cấu trúc câu tường thuật dạng bị động thường được sử dụng trong các bản tin tiếng Anh.

 ⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

1. Khi nào cần sử dụng giới từ ‘by’ trong câu bị động.
2. Nêu các trường hợp mà dạng bị động thường được sử dụng.
3. Xem lại cách sử dụng các cấu trúc câu tường thuật dạng bị động và sự khác nhau giữa câu tường thuật dạng bị động với câu chủ động.
4. Phân tích cách sử dụng chính xác của dạng bị động trong các thì và hình thức của chúng.
5. Xem lại ngôn ngữ được sử dụng để mô tả tin tức và phương tiện.
6. Tổng hợp ngôn ngữ được sử dụng để xem xét các bộ phim truyền hình.
7. Xem lại ngôn ngữ được sử dụng để mô tả phim.
8. Các thành ngữ liên quan đến tin tức phù hợp nhất trong một ngữ cảnh nhất định.
9. Giải thích sự khác biệt giữa tabloid (báo lá cải)  và broadsheet newspapers (báo khổ rộng)

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ nâng cao

⚡️Thông tin khóa học:

  • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Hình thức: trực tuyến
  • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
  • Nền tảng: Alison

⚡️Đăng kí ngay: Tại đây

⚡️Introduction:

This free online English grammar and vocabulary course teaches you about discussing the media. In this course you will learn new vocabulary and adjectives for describing television programmes, newspapers, and other types of communication tools. You will also study common expressions used by film reviewers, the passive form of English sentences, the passive reporting structures that are commonly used in English news reports, and more!

⚡️What you will learn:

1. Justify when it is necessary to use the preposition ‘by’ in passive sentences.
2. State the instances in which the passive form is generally used.
3. Review the use of passive reporting structures and how they differ to active sentences.
4. Analyse the correct use of the passive in different tenses and forms.
5. Review the language used for describing news and media.
6. Summarise the language used for reviewing television series.
7. Review the language used for describing films.
8. Trace the most appropriate news-related idioms in a given context.
9. Explain the differences between tabloid and broadsheet newspapers.

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: advanced level

⚡️Course Information

  • Instructed by: Advance Learning
  • Language: English
  • Format: online
  • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
  • Platform: Alison

⚡️Apply in: here

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40929

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network