Tagged: Truyền Thông

Deadline: 31/07/2023

Mở Đơn Tuyển Coreteam Commate Mùa 2

Commate là Commate – một “chiếc” community project nho nhỏ về chủ đề Truyền Thông. Một thế giới Truyền Thông rộng lớn xiết bao nhưng bằng trí lực và tinh thần nhiệt huyết của...

Deadline: 15/05/2023

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) Phát Động Cuộc Thi Sáng Tạo Nội Dung Truyền Thông “Giới Trong Khai Khoáng” 2023

CGFED được thành lập tháng 5/1993 theo nghị định 35/HĐBT ngày 28/1/1992 và được Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số 05/ĐK-KHCN ngày 05/05/1993....