Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Capstone Giao Tiếp Chuyên Nghiệp Hiệu Quả

? NO DEADLINE

[English Caption Below]

? MIÊU TẢ KHOÁ HỌC:

 • Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn về Chuyên môn Giao tiếp Chuyên nghiệp Hiệu quả, một kĩ năng mũi nhọn trong Dự án Capstone. Để hoàn thành khoá học một cách hiệu quả và thành công, bạn sẽ cần hoàn thành bốn bài tập và kiểm tra một số câu trả lời từ những người bạn cùng khoá của bạn. Các nhiệm vụ bạn sẽ trải qua để kiểm tra lại kỹ năng cũng như khả năng của bản thân bạn sẽ đạt được trong quá trình học bốn khóa học về chuyên ngành này: kỹ năng trình bày bản thân và viết sơ yếu lý lịch, phương thức giao tiếp và đưa ra yêu cầu, làm việc trong một nhóm liên văn hóa, giải quyết xung đột và ra quyết định.

? NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Liên lạc
 • Lãnh đạo và quản lý
 • Phát triển sự nghiệp

? THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Nền tảng: Coursera
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% Online
 • Thời gian hoàn thành: Khoảng 5 giờ
 • Giáo viên: Dr Peter J Mitchell
 • Cung cấp bởi: Nghiên cứu Quốc gia Đại học Bang Tomsk

? LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

? THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÍ: Tại đây 

_____________________________________________________________________________

? COURSE DESCRIPTION:

 • This course completes the Effective Professional Communication Specialization, culminating in the Capstone Project. To complete the specialization successfully, you will complete four assignments and check out some of the answers from your fellow students. Tasks that test your skills and abilities achieved during the course of four courses of the major: presentation and resume writing skills, communication and inquiry methods, work in an intercultural team, conflict resolution, and decision making.

? COURSE CONTENT:

 • Contact
 • Leadership and management
 • Career development

? COURSE INFORMATION:

 • Platform: Coursera
 • English language
 • Format: 100% Online
 • Completion time: About 5 hours
 • Teacher: Dr. Peter J Mitchell
 • Provided by: National Research Tomsk State University

? NOTE:  At the time Thu Uyen shared this course for free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

? DETAILS AND REGISTRATION: Here

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37384

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam