Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Tâm Lý Của Tội Phạm Công Nghệ

?NO DEADLINE

[English caption below]

? Mô tả

Trong khóa học miễn phí này bạn sẽ tìm hiểu các câu hỏi khác nhau về tội phạm công nghệ từ góc độ tâm lý trong một nỗ lực muốn hiểu rõ hơn về lĩnh vực tâm lý học này. Bạn sẽ xem xét các lĩnh vực và giới hạn của loại tội phạm này, phân biệt các loại tội phạm công nghệ khác nhau (ví dụ như chơi khăm, rình rập, lừa đảo, tin tặc), trải nghiệm khi trở thành nạn nhân của chúng và nguyên nhân đằng sau việc các cá nhân tham gia vào các loại hoạt động tội phạm này. Cuối cùng, các biện pháp can thiệp sẽ được đề cập đến.

Mặc dù tội phạm công nghệ bao gồm tất cả các loại tội khác nhau được thực hiện trực tuyến, nhưng cần nhấn mạnh rằng những hành vi tội phạm này có thể được thực hiện bởi những người phạm tội có đặc điểm, động cơ và hành vi khác với những người phạm các loại tội phạm khác. Do đó chúng có những điểm tương đồng với các hoạt động tội phạm trong cuộc sống thực tế (ví dụ: gian lận và gian lận trực tuyến). Vấn đề nghiên cứu tâm lý của tội phạm công nghệ từ quan điểm của người phạm tội và nạn nhân đã ra đời trong nỗ lực tìm hiểu xem điều gì làm cho họ trở nên khác biệt hoặc tương tự như các tội phạm trong cuộc sống thực tế.

? Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Phác họa được những ảnh hưởng đối với nạn nhân
 • Phân biệt các loại tội phạm công nghệ, xem xét sự giống và khác nhau trong định nghĩa và hành vi
 • Nhận thấy những yếu tố thúc đẩy và các hành vi của tội phạm công nghệ
 • Biết được các biện pháp can thiệp để đối phó với loại tội phạm này

? Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 6 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3nlcncp

 —————————————————————

? Introduction

In this free course, The psychology of cybercrime, you will explore different questions about cybercrime from a psychological angle in an attempt to better understand this relatively recent field of psychology. You will consider the realms and limits of cybercrime, distinguishing between the different types of cybercrime (e.g. trolling, cyber-stalking, fraud, hacking), the experiences of being victims of cybercrime and the causes behind engaging in these types of criminal activity. Finally, current interventions will be highlighted.

Even though cybercrime is broadly encompassing all the different types of crime committed online, it is important to emphasise very early on that it is likely to be committed by offenders with different characteristics, motivations and behaviours than those who commit other types of crime. As a result, those online criminal activities share similarities with offline equivalents (e.g. fraud and online fraud). The interest in studying the psychology of cybercrime both from the perpetrator and victim perspectives has arisen in an attempt to understand what makes cybercrime unique or similar to its offline counterpart.

? What will you learn from this course?

 • Outline the impact on victims
 • Distinguish different types of cybercrime, considering the similarities and differences in the definitions and behaviours
 • Identify the motivations and behaviours of cybercriminals
 • Illustrate the current interventions to tackle cybercrime.

? Course information

 • Online 100%
 • Time:  8 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

? Register now: https://bit.ly/3nlcncp

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37391

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam