Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Marketing

NO DEADLINE 

[English caption below]

Bạn mong muốn trở thành một marketer tương lai? Bạn muốn tìm hiểu về Marketing nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Khoá học này sẽ giúp bạn hiểu được những nguyên tắc cơ bản nhất của Marketing, đồng thời gắn những lý thuyết trên với thực tế, giúp bạn có một nền tảng ban đầu đủ vững chắc về lĩnh vực đang hot nhất nhì nền kinh tế số này.

 

Khoá học này dành cho ai 

 • Sinh viên thuộc các khối ngành kinh tế, truyền thông quảng cáo, đặc biệt là những sinh viên thuộc chuyên ngành Marketing hay Truyền thông Marketing muốn bắt đầu tìm hiểu về Marketing trước khi học chuyên sâu hơn tại trường đại học.
 • Học sinh đang có nguyện vọng học tập những khối ngành như trên ở bậc đại học.
 • Bất kì ai có mong muốn bắt đầu tìm hiểu về Marketing như một công cụ cho sự nghiệp tương lai (vd: Start-up, xây dựng thương hiệu cá nhân cho các Influencers,…)

 

? Mô tả khoá học 

 • Trên thực tế, Marketing là một trong những mảng kiến thức bị hiểu sai nhiều nhất trong việc quản lý ngày nay.
 • Khoá học nhập môn này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức và thực tế về Marketing.
 • Khoá học sẽ giải thích việc quản trị Marketing là về những gì bằng những thuật ngữ đơn giản nhất và tạo dựng một nền tảng cho hành trình trở thành một marketer xuất sắc của bạn.

 

Bạn sẽ học những gì

Vào cuối khoá học, bạn sẽ có thể:

 • Hiểu được những khái niệm cơ bản của Marketing.
 • Biết được các nguyên tắc phân khúc, xác định đối tượng, phân biệt các đối tượng và  định vị từng đối tượng khách hàng.
 • Nắm bắt được về chiến lược Marketing.
 • Hiểu được nguyên tắc 4Ps trong marketing: Sản phẩm (product), Giá cả (price), Địa điểm (place) và Quảng bá (promotion).

Thông tin khoá học

 • Đơn vị phát triển: University of IIM Bangalore
 • Người hướng dẫn: Ashis Mishra
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: Ước tính 5 tuần
 • Học phí: Miễn phí trong vòng 5 tuần (không có chứng chỉ) – 149 USD để truy cập khoá học vô thời hạn (bao gồm chứng chỉ)
 • Nền tảng: edX

? Đăng kí tại: https://bit.ly/3hwX2lk

LƯU Ý: Tại thời điểm Phương Khanh chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

______________________________________________________

You want to be a future marketer? You want to start digging into Marketing but haven’t known where to begin yet? This course will help you learn about the basic principles of Marketing and put these knowledge in the reality of management, to help you build a firm primary foundation of this trending field in the current digital economy.

 

Who this course is for: 

 • Undergraduates or freshmen of universities who study economics, media and advertising, especially whose major is Marketing.
 • Students having desires to study in the mentioned majors above.
 • Whoever wants to start learning about Marketing as a tool for their future careers (e.g: Start-up, personal branding for influencers,…).

 

Description

 • Marketing is one of the most misunderstood disciplines in management today.
 • This business and management course will bridge the gap between information and real world experience.
 • This course will explain what marketing management is all about in the simplest terms and lay the foundation to your pathway to become an excellent marketer in the future.

 

? What you will learn

By the end of the course, you’ll be able to: 

 • Understand basic concepts of marketing.
 • Know about principles of segmentation, targeting, differentiation and positioning.
 • Master some marketing strategies.
 • Understand 4Ps of marketing: product, price, place and promotion.

 

? Course information

 • Provider: University of IIM Bangalore
 • Instructor: Ashis Mishra
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 5 weeks
 • Tuition fees: Free for 5 weeks (without certificate) – 149 USD for permanent access (including certificate) 
 • Platform: edX

? Link: https://bit.ly/3hwX2lk

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37992

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam