Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Quản Lý Dự Án

[NO DEADLINE]

[English caption below]

📝 Giới thiệu chung:
Bạn đang điều hành một dự án và không biết nên bắt đầu từ đâu? Bạn đang không biết nên chú trọng phát triển những điểm gì của dự án? Khóa học này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề đó cùng nhiều vấn đề vô cùng thú vị nhưng không kém phần quan trọng khác.

📝 Nội dung khóa học:
– Những khía cạnh quan trọng nhất của việc quản lý dự án
– Xác định nguồn cung và nguồn lực phù hợp vào từng giai đoạn với dự án
– Nâng cao kĩ năng nghiệp vụ

📝 Thông tin khóa học:
–  Hình thức: Online 100%
– Tài trợ: XSIQ
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh
– Thời lượng: 1.5-3 tiếng
– Thời gian: linh hoạt
– Sở hữu chứng chỉ CPD sau khi hoàn thành khóa học

📝 Đăng kí ngay https://bit.ly/3kQJod2

————————————————–

📝 General introduction:
Running a project and not sure where to start? You are not sure what to focus on developing the project? This course will help you to solve those problems and many other interesting but equally important ones.

📝 Course content:
– The most important aspects of project management
– Determine the appropriate supply and resources for each stage with the project
– Improve professional skills

📝 Course information:
– Form: Online 100%
– Sponsor: XSIQ
– Language: English
– Duration: 1.5-3 hours
– Time: Flexible
– Own a CPD accreditation after completing the course

📝 Register now https://bit.ly/3kQJod2

 

Đỗ Minh IVolunteer Vietnam

dominh.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...