Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Bài Tập Dành Cho Người Bị Viêm Khớp Dạng Thấp Của Tay

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ được học từ một một chương trình dạng evidence – based giúp tập luyện tay và cánh tay có tên là “Strengthening and Stretching for the Rheumatoid Arthritis of the Hand (SARAH)” và học được cách bạn có thể thực hiện thành công thông qua chương trình này với tư cách là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

?Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về bệnh viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid Arthritis)
 • Giới thiệu về thử nghiệm lâm sàng SARAH (Tăng cường và Kéo dài cho Bệnh viêm khớp dạng thấp của Bàn tay)
 • Các thành phần của chương trình SARAH
 • Cung cấp chương trình SARAH trong thực hành lâm sàng

?Bạn sẽ nhận được gì?

 • Tìm hiểu tác động của viêm khớp dạng thấp đối với chức năng bàn tay
 • Tóm tắt chương trình SARAH đã được phát triển như thế nào
 • Áp dụng chương trình SARAH trong môi trường lâm sàng của bạn
 • Trình bày các chiến lược hỗ trợ hành vi cho bệnh nhân
 • Phản ánh về việc thực hiện các bài tập SARAH và các chiến lược hỗ trợ hành vi trong thực hành lâm sàng của bạn

?Đối tượng khóa học:

Khóa học này dành cho tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe mà điều trị cho những người gặp vấn đề về chức năng tay do viêm khớp dạng thấp.

?Thông tin khóa học:

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 4 tuần đầu) hoặc $74 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Esther Williamson, Cynthia Srikesavan & Sarah (Sallie) Lamb
 • Thời lượng hoàn thành: 2 tuần

?Thông tin chi tiết và link đăng ký: https://bom.to/8aAb3i

________________________________

?Course Introduction:

On this course, you’ll learn about an evidence-based hand and arm exercise programme called Strengthening and Stretching for the Rheumatoid Arthritis of the Hand (SARAH), and how you can successfully implement it as a healthcare professional.

?What topics will you cover?

 • Introduction to rheumatoid arthritis
 • Introduction to the SARAH (Strengthening And Stretching for Rheumatoid Arthritis of the Hand) clinical trial
 • Components of the SARAH programme
 • Delivering the SARAH programme in clinical practie

?What will you achieve?

 • Explore the impact of rheumatoid arthritis on hand function
 • Summarise how the SARAH programme was developed
 • Apply the SARAH programme in your clinical setting
 • Demonstrate behavioural support strategies to patients
 • Reflect on implementing the SARAH exercises and behavioural support strategies in your clinical practice

?Who is the course for?

This course is for all healthcare professionals who treat people having hand function problems due to rheumatoid arthritis.

?Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 4 weeks) or 74$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Esther Williamson, Cynthia Srikesavan & Sarah (Sallie) Lamb
 • Duration: 2 weeks

?For more information and register: https://bom.to/8aAb3i

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37000

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam