Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Tính Bền Vững Của Chuỗi Cung Ứng

?NO DEADLINE

[English caption below]

? Mô tả

Để tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày nay, các tổ chức không chỉ cần có một chuỗi cung ứng hiệu quả và phù hợp với bối cảnh hoạt động mà họ còn phải xem xét các vấn đề mang tính bền vững trong các chiến lược chuỗi cung ứng của mình. Những vấn đề này được xem xét vượt ra ngoài các vấn đề về sự bền vững của môi trường và còn bao gồm các yếu tố của một xã hội bền vững (đạo đức và phúc lợi), tính bền vững về tài chính và tính bền vững của mạng lưới. Khóa học miễn phí này sẽ giới thiệu bốn quan điểm về sự bền vững và thảo luận về cách những quan điểm này có thể đánh giá tính bền vững của bất kỳ chuỗi cung ứng nào.

? Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Giải thích thuật ngữ “chuỗi cung ứng bền vững”
 • Khía cạnh môi trường
 • Khía cạnh tài chính
 • Khía cạnh xã hội
 • Khía cạnh mạng lưới
 • Bốn quan điểm về chuỗi cung ứng bền vững: quá trình tự đánh giá
 • Tổng kết

? Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu được ý nghĩa của bền vững trong vấn đề chuỗi cung ứng
 • Giải thích bốn quan điểm về tính bền vững trong chuỗi cung ứng
 • Đánh giá mức độ bền vững trong tổ chức của bạn (hoặc bất kỳ tổ chức nào khác) từ bốn quan điểm này và đưa ra các đề xuất để cải thiện
 • Đánh giá nghiêm túc mức độ bền vững trong một tình huống thực tế được đưa ra, đồng thời xác định và giải thích các hạn chế đối với vấn đề bền vững.

? Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 8 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3BTms44

 —————————————————————

? Introduction

To survive in today’s competitive environment, organisations need not only have an efficient and effective supply chain for the context in which they operate, they also have to consider issues of sustainability in their supply chain strategies. These issues are a consideration beyond those of environmental sustainability and also encompass social sustainability (ethics and wellbeing), financial sustainability, and network sustainability. This free course, Supply chain sustainability, introduces four sustainability perspectives and discusses how these perspectives can assess the sustainability of any supply chain.

? Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • What do you mean by the term “sustainable supply chain”
 • The environmental perspective
 • The financial perspective
 • The social perspective
 • The network perspective
 • The four perspectives of supply chain sustainability: a self-assessment
 • Conclusion

? What will you learn from this course?

 • Understand what is meant by sustainability in the context of the supply chain
 • Explain the four perspectives of supply chain sustainability
 • Assess the degree of sustainability in your (or any other) organisation from each of these four perspectives, and provide suggestions for improving
 • Critically assess the extent of sustainability that is realistic in a given situation, and identify and explain the constraints to sustainability.

? Course information

 • Online 100%
 • Time:  8 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

? Register now: https://bit.ly/3BTms44

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37013

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam