Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ Của Shakespear: Tiết Lộ Ý Nghĩa Và Khám Phá Giai Thoại

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

📷Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ được khám phá ngôn ngữ của Shakespeare và nhìn chung là ngôn ngữ của thời đại ông.

Trong bốn tuần, bạn sẽ được giới thiệu về các phương pháp ngữ liệu “big data” (phương pháp sử dụng máy tính để khám phá khối lượng lớn dữ liệu ngôn ngữ) cái mà bạn có thể sử dụng cho các cuộc tìm kiếm của riêng mình và sẽ khám phá được cách mà mẫu từ và nghĩa trong các vở kịch, ký tự của Shakespeare được thể hiện và hơn thế nữa.

📷Nội dung khóa học:

 • Các đặc điểm chung của tiếng Anh thời Shakespeare, từ cách viết thông qua từ ngữ đến ngữ pháp;
 • Bản chất của các văn bản Shakespeare, bao gồm cách hình thành của chúng ảnh hưởng đến ngôn ngữ của chúng;
 • Làm thế nào sự thu thập văn bản đồ sộ như vậy có thể được khám phá bằng máy tính để làm nổi bật các ý nghĩa (và theo một cách tinh tế hơn nhưng mang tính thực nghiệm hơn so với các từ điển Shakespearean hiện tại)
 • Những giai thoại về ngôn ngữ của Shakespeare (ví dụ: ông đã đặt ra một số lượng lớn các từ mới)
 • Làm thế nào ánh sáng tươi mới có thể được làm sáng tỏ về phong cách ngôn ngữ của các vở kịch và nhân vật thông qua các phương pháp ngữ liệu.

📷Bạn sẽ nhận được gì?

 • Thể hiện được sự hiểu biết về ngôn ngữ của Shakespeare và các phương pháp thực nghiệm để phân tích nó
 • Đánh giá những lầm tưởng phổ biến xung quanh ngôn ngữ của Shakespeare
 • So sánh ngôn ngữ của Shakespeare với ngôn ngữ của những người cùng thời với ông
 • Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ của các nhân vật và vở kịch của Shakespeare
 • Áp dụng các khái niệm và phương pháp ngôn ngữ ngữ liệu

📷Đối tượng khóa học:

Khóa học này dành cho bất kỳ ai quan tâm đến Shakespeare, ngôn ngữ và ngữ liệu học. Khóa học này bao gồm giáo viên và sinh viên tiếng Anh hoặc văn học.

📷Thông tin khóa học

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 6 tuần đầu) hoặc $64 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Jonathan Culpeper, Sean Murphy & Matthew Gillings
 • Thời lượng hoàn thành: 4 tuần

📌Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bom.to/UYlYdz

________________________________

📷Course Introduction:

On this course, you will explore Shakespeare’s language and, more generally, the language of his time.

Over four weeks, you will be introduced to “big data” corpus methods (methods that use computers to explore large volumes of language data) which you can use for your own investigations, and will explore how words and meanings pattern across plays, characters, and more.

📷What topics will you cover?

 • The general features of the English of Shakespeare’s time, from spellings through words to grammar;
 • The nature of Shakespearean texts, including how their production affected their language;
 • How huge collections of texts can be explored by computer to highlight meanings (and in a more subtle and yet empirical way than current Shakespearean dictionaries);
 • The myths about Shakespeare’s language (e.g. that he coined an extraordinary number of new words); and
 • How fresh light can be shed on the linguistic styles of plays and characters through corpus methods.

📷What will you achieve?

 • Demonstrate an understanding of Shakespeare’s language and empirical methods for its analysis
 • Evaluate common myths surrounding Shakespeare’s language
 • Compare the language of Shakespeare with that of his contemporaries
 • Investigate the linguistic traits of characters and plays
 • Apply corpus linguistic concepts and methods

📷Who is the course for?

This course is for anyone interested in Shakespeare, language, and corpus linguistics. This includes English or literature teachers and students.

📷Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 6 weeks) or 64$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Jonathan Culpeper, Sean Murphy & Matthew Gillings
 • Duration: 4 weeks

📌For more information and register:  https://bom.to/UYlYdz

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=39268

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network