Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Lịch Sử Xã Hội Dublin 1850 – 1930

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ đi vào tìm hiểu lịch sử xã hội của thành phố. Bạn sẽ được tìm hiểu về sự ra đi tượng trưng của Molly Malone vì bệnh sốt khi còn trẻ thực sự như thế nào và nghiên cứu xem phim ‘dear, dirty Dublin’ của James Joyce ra đời ra sao.

?Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về Dublin, 1850 – 1930 – bối cảnh chính trị và xã hội của thời điểm đó
 • Sức khỏe và bệnh tật – cái chết, bệnh tật và các sáng kiến cho ​​sức khỏe cộng đồng
 • Điều kiện sống và nhà ở – phát triển vùng ngoại ô và các cách tiếp cận khác nhau đối với khu ổ chuột
 • Giải trí và cuộc sống hàng ngày – làm việc và giải trí của những người Dublin bình thường

?Bạn sẽ nhận được gì?

 • Xác định các đường nét chính của Dublin từ năm 1850 đến năm 1930 (xã hội, chính trị, kinh tế, địa lý)
 • Mô tả cuộc sống ở Dublin từ năm 1850 đến năm 1930 như thế nào, xác định nó đã thay đổi như thế nào theo thời gian
 • Khám phá một số nguồn chính có thể được sử dụng để nghiên cứu lịch sử của Dublin sau nạn đói
 • So sánh các vấn đề chính và các cuộc tranh luận về Dublin trong quá khứ với các vấn đề đương thời

?Đối tượng khóa học:

Khóa học này sẽ thu hút những người quan tâm đến nghiên cứu lịch sử đô thị, các thành viên của cộng đồng người Ireland quan tâm đến tổ tiên của họ, những người đến Dublin để nghiên cứu hoặc chỉ là những đối tượng tò mò về lịch sử xã hội đô thị.

?Thông tin khóa học:

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 6 tuần đầu) hoặc $64 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Juliana Adelman & Ruth McManus
 • Thời lượng hoàn thành: 4 tuần

?For more information and register: https://bom.to/ghOsXR

________________________________

?Course Introduction:

On this course, you’ll journey into the social history of the city. You’ll explore how typical Molly Malone’s death from fever at a young age really was, and examine how James Joyce’s ‘dear, dirty Dublin’ came into being.

?What topics will you cover?

 • Introduction to Dublin, 1850-1930 – its political and social context
 • Health and disease – death, disease and public health initiatives
 • Living conditions and housing – suburban development and different approaches to the slums
 • Leisure and everyday life – work and play for ordinary Dubliners

?What will you achieve?

 • Identify the main contours of Dublin between 1850 and 1930 (social, political, economic, geographic)
 • Describe what it was like to live in Dublin from 1850 to 1930, identifying how it changed over time
 • Explore some key sources which can be used to study the history of post-Famine Dublin
 • Compare key issues and debates about Dublin in the past with contemporary issues

?Who is the course for?

This course would appeal to people interested in historical urban research, members of the Irish diaspora interested in their ancestors, people coming to Dublin to study, or those just curious about urban social history.

?Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 6 weeks) or 64$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Juliana Adelman & Ruth McManus
 • Duration: 4 weeks

?For more information and register: https://bom.to/ghOsXR

 

 

 

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36279

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam