Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Thiết Lập Kế Hoạch Công Việc

? NO DEADLINE

[English caption below]

 

? GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Có một sự thật rằng bất cứ khi nào một người giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề, thì vấn đề của riêng họ cũng sẽ tự động được tháo gỡ. Vì vậy, giảng viên đã tạo ra khóa học này với mục đích chia sẻ, giới thiệu cho mọi người một phương pháp nhằm quản lý vấn đề thời gian và mục tiêu trong cuộc sống.

Khóa học được thiết kế rất cô đọng và súc tích, gồm hai phần và hai câu hỏi để giúp bạn củng cố kiến thức đã học. Phần đầu tiên chủ yếu là các bài giảng lý thuyết (định nghĩa về phát triển bản thân, thứ bậc nhu cầu, lý do tại sao chúng ta nên đặt mục tiêu, thiết lập mục tiêu SMART), bên cạnh đó bạn sẽ làm quen với Jim Rhon, một doanh nhân người Mỹ, để học hỏi kinh nghiệm từ những phát ngôn và những buổi nói chuyện của ông ấy. Trong phần thứ hai, bạn sẽ biết cách tổ chức cuộc sống của mình và học sử dụng một vài công cụ hỗ trợ lên kế hoạch. Khóa học sẽ cung cấp những bài báo rất giàu nguồn tài nguyên hữu ích, bạn sẽ không bao giờ hối hận khi tham gia!

? BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Thiết kế danh sách mục tiêu hợp lí
 • Học cách sử dụng công nghệ làm công cụ để thành công
 • Sắp xếp thứ tự công việc ưu tiên
 • Thiết lập mục tiêu SMART
 • Thiết lập Sơ đồ tư duy

? THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 11 bài giảng
 • Thời gian: 15 phút
 • Giảng viên: Rayan Hejazi
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • 100% Online

Lưu ý: Tại thời điểm Cẩm Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

? ĐĂNG KÍ

https://bit.ly/3E1Egfw

____________________________________

? DESCRIPTION

It is known that whenever someone helps other people with their problems, his or her problems will be solved. So,  this course was created because the instructor wanted to share a working method of managing time and goals in life.

The course is designed to be as short as possible and very concise. There are two sections and two quizes to help you emphasize the knowledge learnt during the course.

The first part will be mainly theoretical lectures (definition of self-development, the hierarchy of needs, the reasons why we should set goals, writing SMART goals) also, you will get to know Jim Rhon, an American entrepreneur, and learn from his quotes and a recorded segment of one of his talks. 

In the second section, you will know how to organize your life and the tools to use. There are articles that are rich of useful resources. You will never regret taking the course!

? WHAT YOU’LL LEARN

 • Keeping well designed lists of goals
 • Learn how to use technology as tools for the success
 • Prioritization
 • SMART goals
 • Mind-Mapping

? ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 11 lectures
 • Duration: 15 minutes
 • Instructor: Rayan Hejazi
 • Language: English
 • Price: Free
 • 100% Online

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

? ENROLLMENT

https://bit.ly/3E1Egfw

 

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36278

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam