Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Khoa Học Cơ Bản: Hiểu Về Các Con Số

?NO DEADLINE

[English caption below]

? Mô tả

Khóa học miễn phí này sẽ giúp bạn bắt đầu tư duy như một nhà khoa học, bằng cách sử dụng các con số để diễn tả và hiểu về thế giới tự nhiên.

Đó có thể là kích thước của tảng băng, số lượng phân tử trong một hạt mưa, hoặc tập hợp những con số khó tin và được cập nhật mới nhất về biến đổi khí hậu được đưa ra trên các phương tiện truyền thông.

Bạn sẽ không còn bị vướng mắc bởi số trung bình hay tỷ lệ phần trăm, và thậm chí bạn sẽ trở nên yêu những con số âm. Bạn sẽ hiểu và quản lý các con số như một nhà khoa học. Khóa học sẽ giới thiệu tất cả các kỹ năng chính mà bạn cần để hiểu và giao tiếp với các con số khoa học, liên hệ chúng với thế giới thực và chia sẻ khám phá của bạn với những người học khác. 

? Nội dung

 • Tuần 1: Tại sao khoa học lại cần đến các con số
 • Tuần 2: Sử dụng các con số trong khoa học
 • Tuần 3: Học cách dùng các con số để nói chuyện
 • Tuần 4: Trình bày các con số

? Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu và quản lý các con số một cách tốt hơn
 • Giao tiếp với các con số hiệu quả
 • Liên hệ các số liệu trong khoa học với thực tế cuộc sống

? Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 12 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3A4UDpf

 —————————————————————

? Introduction

This practical, hands-on free course will help you to start thinking like a scientist, by using numbers to describe and understand the natural world.

It might be the size of the Greenland ice sheet, the number of molecules in a raindrop, or the latest set of mind-boggling numbers about climate change presented in the media.

No longer will you be put off by averages or percentages, and you’ll even learn to love negative numbers. You will understand and manage numbers like a scientist. The course will introduce all the main skills you’ll need to understand and communicate scientific numbers, relate them to the real world, and share your discoveries with other learners.

? Content

 • Week 1: Why does science need numbers?
 • Week 2: Using numbers for science
 • Week 3: Learning to “talk the talk”
 • Week 4: Presenting numbers

? What will you learn from this course?

 • Understand and manage numbers better
 • Communicate scientific numbers effectively
 • Relate numbers in science to the real world.

? Course information

 • Online 100%
 • Time:  12 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

? Register now: https://bit.ly/3A4UDpf

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=38255

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam