Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nhập Môn Triết Học Miễn Phí

No Deadline

[Online] Khóa Học Nhập Môn Triết Học Miễn Phí

[English Caption Below]

📚Nội dung khóa học :

Tại khóa học miễn phí này , người học được tiếp cận với  những phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động và dạng bài tập được yêu cầu thực hiện nếu bạn muốn nghiên cứu sâu hơn về ngành triết học .

📚Bạn sẽ học được :

-Hiểu những gì liên quan đến việc nghiên cứu triết học

đưa ra các lập luận ủng hộ và chống lại các lập trường chính

– Sự suy luận trong nghiên cứu triết học

-Sử dụng kỹ thuật lý luận triết học cơ bản.

 📚Thông tin khoá học :

-Nền tảng : Openedu

-Hướng dẫn bởi: (có sẵn)

-Thời lượng :8 giờ

-Ngôn ngữ : Tiếng Anh

-Hình thức : Online 100%

📚Thông tin chi tiết và đăng kí :

https://bit.ly/3nii9JT

——————————————————————

📮Content:

This free course, Introducing philosophy, will introduce you to the teaching methods employed and the types of activities and assignments you would be asked to undertake should you wish to study philosophy and the human situation.

📮What you will learn : 

-Understand what is involved in the study of philosophy

offer arguments for and against the main positions

-Discussed in the study of philosophy

-Use philosophical reasoning techniques in a rudimentary way.

📮About this course:

-Offered by Openedu

-Instructor : ( credited)

-Time : 8 hours

-Language: English

-100% online

📮For more information and sign up : 

https://bit.ly/3nii9JT

#iVolunteerVietNam,  #iVolunteer , #reasoning

#philosophy ,  #learnasyoucan , #acknowledgeyourself


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com