Deadline: 30/04/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Chính Phủ Tỉnh Hà Nam Đại Học Trịnh Châu

[ Deadline: 30/04/2021]

          Học bổng Chính phủ Tỉnh Hà Nam là học bổng cấp tỉnh do Chính phủ Tỉnh Hà Nam thành lập nhằm hỗ trợ các trường đại học cấp tỉnh, bao gồm có Đại học Trịnh Châu, tuyển sinh các sinh viên và học giả quốc tế xuất sắc theo học các chương trình cấp bằng và chương trình không cấp bằng của các trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

🌐 ĐỐI TƯỢNG APPLY:

1. Chương trình Tiến sĩ

2. Chương trình Thạc sĩ

3. Chương trình Cử nhân

4. Chương trình dự bị Đại học

5. Chương trình tiếng Trung

6. Chương trình Học giả phổ thông

7. Chương trình Học giả cao cấp

8. Chương trình Học giả nghiên cứu

💎 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

1. Chương trình Tiến sĩ: 40.000 tệ/năm x 4 năm

2. Chương trình Thạc sĩ: 30.000 tệ/năm x (≤ 3 năm)

3. Chương trình Cử nhân: 15.000 tệ/năm x (≤ 6 năm)

4. Chương trình dự bị Đại học: 10.000 tệ/năm x (< 1 năm)

5. Chương trình tiếng Trung: 5.000 tệ/học kì-10.000 tệ/năm x (≤ 1 năm)

6. Các chương trình Học giả: 5.000 tệ/học kì-10.000 tệ/năm x (≤ 1 năm)

🍀 ĐIỀU KIỆN APPLY:

1. Không mang quốc tịch Trung Quốc, có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, không có tiền án tiền sự;

2. Tuân thủ luật pháp Trung Quốc và nội quy của trường;

3. Có hạnh kiểm tốt,(đạt thành tích tốt trong các lần học trước);

4. Yêu cầu bằng cấp và độ tuổi:

💪 Chương trình Cử nhân và Chương trình dự bị Đại học: phải có bằng tốt nghiệp THPT và không quá 25 tuổi;

💪 Chương trình Thạc sĩ: phải có bằng Cử nhân và không quá 35 tuổi;

💪 Chương trình Tiến sĩ: phải có bằng Thạc sĩ và không quá 45 tuổi;

💪 Chương trình tiếng Trung: phải có bằng tốt nghiệp trung học và không quá 55 tuổi;

💪 Chương trình Học giả phổ thông: phải là sinh viên năm hai trở lên hoặc có bằng Cử nhân và không quá 30 tuổi;

💪 Chương trình Học giả nâng cao: phải là học viên cao học trở lên hoặc có bằng Thạc sĩ và không quá 40 tuổi;

💪 Chương trình Học giả nghiên cứu: phải có bằng Tiến sĩ trở lên hoặc có bằng Phó Giáo sư trở lên và không quá 50 tuổi.

5. Yêu cầu trình độ ngoại ngữ: phải đáp ứng điều kiện tối thiểu là thông thạo ngôn ngữ của chuyên ngành theo học (https://bit.ly/2Qr1dVo), riêng Chương trình tiếng Trung không yêu cầu.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/3sG7VE9

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hương Hoàng

hoanghuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...