Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giải Quyết Những Thách Thức Của Môi Trường Cho Một Tương Lai Bền Vững

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá cách môi trường được nghiên cứu và tìm hiểu cách nghiên cứu tại Đại học York đang giúp phát triển các giải pháp bền vững cho các vấn đề môi trường.
 • Khóa học sẽ khuyến khích bạn suy ngẫm về tầm quan trọng của một tương lai bền vững hơn đối với hành tinh của chúng ta và sẽ giới thiệu cho bạn vai trò của các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Khám phá những thách thức lớn về môi trường và cách tìm ra chúng.
 • Đánh giá tầm quan trọng của các tương tác giữa con người và hành tinh.
 • Điều tra các giải pháp bền vững tiềm năng cho các vấn đề môi trường lớn.
 • Phản ánh nhu cầu về một tương lai bền vững và vai trò của các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Người hướng dẫn: David Rippin
 • Thời lượng: 4 tuần
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: Futurelearn

🔥Đăng ký tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/tackling-environmental-challenges

⚡Overview:

 • On this course, you’ll discover how the environment is studied and learn how research at the University of York is helping to develop sustainable solutions to environmental problems.
 • The course will encourage you to reflect on the importance of a more sustainable future for our planet and will introduce you to the role the Sustainable Development Goals can play.

📌What you’ll learn:

 • Explore major environmental challenges and how we investigate them.
 • Evaluate the importance of interactions between people and the planet.
 • Investigate potential sustainable solutions to major environmental problems.
 • Reflect upon the need for a sustainable future and the role of the Sustainable Development Goals.

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Instructor: David Rippin
 • Duration: 4 weeks
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: Futurelearn

🔥Apply here: https://www.futurelearn.com/courses/tackling-environmental-challenges

 

 

#ivolunteer#ivolunteervietnam#online#culture#language

 

 

 

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com