Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nâng Cao Nhận Thức Và Tiếng Nói Thay Đổi Xã Hội

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 Vào thời điểm chính trị bất ổn, môi trường bất ổn và bất bình đẳng kéo dài, những người trẻ tạo ra sự thay đổi xã hội đang dẫn đầu để đối phó với những thách thức ngày nay. Bạn sẽ làm gì để tạo ra sự thay đổi tích cực và bền vững?

“Voices of Social Change” là một khóa học ngắn hạn, trực tuyến, miễn phí do các doanh nhân xã hội trẻ đồng thiết kế và cung cấp. Theo bước chân của những người trẻ tuổi tạo ra sự thay đổi này, những người có ý tưởng, mong muốn tạo ra tác động và thay đổi tích cực trong thế giới thực. Ngày nay, họ đang cải thiện cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.

Được hỗ trợ bởi các trường Đại học Quốc tế Laureate hợp tác với Quỹ Thanh niên Quốc tế (IYF) và B Lab, “Voices of Social Change” sẽ cung cấp nền tảng và mạng lưới để hỗ trợ bước đi tiếp theo của bạn – cho dù đó là giúp đỡ cộng đồng, bắt đầu kinh doanh một công ty mới hay phát triển sáng kiến ​​hiện có của bạn.

🎯 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ

 • Xác định động lực bên trong của bạn và xác định lĩnh vực trọng tâm để bắt đầu hành trình thay đổi xã hội của bạn
 • Khám phá và áp dụng tư duy thiết kế như một công cụ để tạo ra thay đổi xã hội trong cộng đồng của bạn
 • Đưa ra một kế hoạch hữu hình, có thể hành động để tạo ra sự khác biệt trong bản thân, cộng đồng của bạn và cho phong trào thay đổi xã hội lớn hơn
 • Mở rộng mạng lưới thay đổi xã hội của bạn, đồng thời phản ánh và đánh giá điểm mạnh và điểm yếu trong bộ kỹ năng của bạn để nâng cao hành trình thay đổi xã hội

🎯 CÁC KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Suy ngẫm về bản thân
 • Sáng tạo
 • Phân tích vấn đề
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Cộng tác và Kết nối mạng

🎯 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Cung cấp bởi Laureate Education
 • 100% trực tuyến
 • Khóa học miễn phí
 • Thời hạn linh hoạt
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

🎯 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/voicesofsocialchange

———————————————————————————-

🎯 At a time of political unrest, environmental uncertainty, and lingering inequalities, young social change-makers are leading the way to counter today’s challenges. What are you doing to create sustainable, positive change?

“Voices of Social Change” is a free online short course co-designed and delivered by eight young social entrepreneurs. Follow in the footsteps of these young change-makers who had an idea, a desire to make an impact, and converted that into real-world change. Today, they’re enhancing the lives of millions of people around the world.

Powered by Laureate International Universities in partnership with the International Youth Foundation (IYF) and B Lab, Voices of Social Change will provide the scaffolding and network to support your next move – whether it be helping your local community, starting a new venture, or elevating your existing initiative.

🎯 WHAT YOU WILL LEARN

 • Identify your intrinsic motivators and determine a focus area to start your social change journey
 • Explore and apply design thinking as a tool to enact social change in your community
 • Deliver a tangible, actionable plan to make a difference in yourself, your community and to the greater movement for social change
 • Expand your social change network, and reflect on and assess strengths and weaknesses in your skillset to enhance your social change journey

🎯 SKILLS YOU WILL GAIN

 • Self-Reflection
 • Creativity
 • Critical Analysis
 • Effective Communication
 • Collaboration and Networking

🎯 COURSE INFORMATION

 • Offered by Laureate Education
 • 100% online
 • Free course
 • Flexible deadlines
 • Language: English

🎯 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/voicesofsocialchange

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com

You may also like...