Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Năng Lượng Mặt Trời

📌 NO DEADLINE

[English caption below]

☀️ Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng – chừng nào nhiệt độ khí hậu trái đất và mực nước biển vẫn tiếp tục tăng, thì phải tìm ra một giải pháp để cứu hành tinh của chúng ta. Năng lượng xanh là một phần quan trọng của giải pháp này và đặc biệt hơn, năng lượng mặt trời cũng vậy. Năng lượng mặt trời tạo ra điện phục vụ cho các công việc đòi hỏi phải có điện, chẳng hạn như việc chiếu sáng và sưởi ấm. Nó có thể tái tạo sạch và chi phí lại tiết kiệm.

☀️ Khóa học này sẽ thu hút sự quan tâm lớn của các chủ nhà hoặc chủ doanh nghiệp quan tâm đến việc đầu tư vào năng lượng mặt trời; các sinh viên khoa học hoặc đơn giản là bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về năng lượng tái tạo.

☀️ Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:

 • Xác định các cách mà năng lượng mặt trời có thể được sử dụng.
 • Xác định và mô tả các hệ thống Điện mặt trời tập trung và Quang điện.
 • Thảo luận về cách năng lượng mặt trời có thể được sử dụng trong gia đình, doanh nghiệp, nhà máy, v.v.
 • Xác định các công ty hàng đầu thế giới về điện mặt trời.
 • Giải thích điều gì có thể xảy ra nếu không có sự chuyển hướng sang năng lượng tái tạo.
 • Thảo luận về các rào cản đối với năng lượng mặt trời.
 • Liệt kê những lưu ý phải tính đến khi cài đặt hệ thống PV.
 • Liệt kê các phương pháp mà chính phủ, nhóm hành động và cộng đồng có thể sử dụng để thúc đẩy năng lượng mặt trời.

☀️ THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Nền tảng: Alison
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian: 3 tiếng

☀️ ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://alison.com/course/solar-energy-solar-technology-and-its-use-worldwide
_________________________________

☀️ The world today is facing an energy crisis – as long as the earth’s climate temperature and sea levels continue to rise, a solution to save our planet must be found. Renewable energy is an important part of this solution and, more particularly, so is solar energy. Solar energy involves harnessing the energy of the sun to either create electricity or to complete tasks that would have otherwise required electricity, such as lighting and heating. It is clean renewable and the costs are continually decreasing.

☀️ This course will be of great interest to homeowners or business owners who are interested in investing in solar power, and students of science or simply anyone who would like to learn more about renewable energy.

☀️ By taking this course, you will be able to:

 • Identify the ways that solar energy can be used.
 • Define and describe Photovoltaic and Concentrated Solar Power systems.
 • Discuss how solar can be used in homes, businesses, factories, etc.
 • Identify the world leaders in solar power.
 • Explain what could happen if there isn’t a shift towards renewable energy.
 • Discuss barriers to solar energy.
 • List the considerations that must be taken into account when installing a PV system.
 • List methods that governments, action groups, and communities can use to promote solar.

☀️ ABOUT THIS COURSE:

 • Foundation: Alison
 • 100% online
 • Language: English
 • Duration: 3 hours

☀️ ENROLL FOR FREE AT:

https://alison.com/course/solar-energy-solar-technology-and-its-use-worldwide

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14625

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com